Лист Міністерства доходів і зборів України № 10538/6/99-99-17-03-03-15 від 06.09.2013 щодо оплати праці на умовах неповного робочого часу та щодо застосування податкової соціальної пільги

Щодо оплати праці на умовах неповного робочого часу та щодо застосування податкової соціальної пільги

...

Визначення поняття "заробітна плата" для цілей розділу IV Кодексу наведено в п /п. 14.1.48 п. 14.1 ст . 14 Кодексу, згідно з положеннями якого заробітна плата - це основна та додаткова заробітна плата, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, які виплачуються (надаються) платнику податку у зв'язку з відносинами трудового найму згідно із законом.

Статтею 56 Кодексу законів про працю України визначено випадки, при яких може встановлюватися неповний робочий день, зокрема за угодою між працівником і власником або уповноваженим ним органом. Оплата праці в цих випадках проводиться пропорційно відпрацьованому часу або залежно від виробітку. Робота на умовах неповного робочого часу не тягне жодних обмежень обсягу трудових прав працівників.

Отже, якщо працівник працює на підприємстві неповний робочий день за трудовим договором (контрактом) і отримує заробітну плату (у визначенні Кодексу), він має право на застосування до нарахованої заробітної плати ПСП, встановленої п/п. 169.1.1 п. 169.1 ст. 169 Кодексу, за умови дотримання вимог цієї статті.

Щодо другого питання

На податкову соціальну пільгу у розмірі, що дорівнює 150 відсоткам суми пільги, визначеної п/п. 169.1.1 п. 169.1 ст. 169 Кодексу (в 2013 році - 860,25 грн.), має право платник податку, який є, зокрема, одинокою матір'ю (батьком), вдовою (вдівцем) або опікуном, піклувальником - у розрахунку на кожну таку дитину віком до 18 років (п/п. 169.1.3 п. 169.1 ст. 169 Кодексу).

При цьому граничний розмір доходу, який дає право на отримання податкової соціальної пільги одному з батьків у випадку та у розмірі, передбачених п/п. 169.1.2 п. 169.1 ст. 169 Кодексу, визначається як добуток суми, визначеної в абзаці першому п/п. 169.4.1 п. 169.4 ст. 169 Кодексу, та відповідної кількості дітей.

У разі якщо платник податку має право на застосування податкової соціальної пільги з двох і більше підстав, зазначених у пункті 169.1 цієї статті, застосовується одна податкова соціальна пільга з підстави, що передбачає її найбільший розмір, за умови дотримання процедур, визначених підпунктом 169.4.1 пункту 169.4 даної статті, крім випадку, передбаченого підпунктом "б " підпункту 169.1.3 пункту 169.1 цієї статті, податкова соціальна пільга за яким додається до пільги, визначеної підпунктом 169.1.2 цього пункту у разі, якщо особа утримує двох і більше дітей, у тому числі дитини-інваліда (дітей-інвалідів) (п/п. 169.3.1 п. 169.3 ст. 169 Кодексу).

Згідно п/п. 169.3.2 п. 169.3 ст. 169 Кодексу платник податку, який має право на застосування податкової соціальної пільги більшої, ніж передбачена підпунктом 169.1.1 пункту 169.1 цієї статті, зазначає про таке право у заяві про застосування пільги, до якої додає відповідні підтверджуючі документи.

Згідно п. 1 ст. 5 Порядку для застосування пільги з підстав, передбачених у підпунктах 169.1.2, 169.1.3 і 169.1.4 пункту 169.1 статті 169 Кодексу, одинока мати, батько, вдова, вдівець або опікун, піклувальник, які мають дитину (дітей) віком до 18 років, крім заяви про застосування пільги подають копію свідоцтва (дубліката свідоцтва) про народження дитини (дітей) або документ із зазначенням відомостей про батька дитини у Книзі реєстрації актів цивільного стану або документи, які підтверджують вік дитини (дітей), затверджені відповідним органом країни, в якій іноземна фізична особа - платник податку постійно проживав (проживала) до прибуття в Україну; копію рішення органу опіки і піклування про встановлення опіки чи піклування (якщо із заявою звертається опікун або піклувальник) ; копію свідоцтва про шлюб та свідоцтва про смерть (якщо із заявою звертається вдова або вдівець); копію паспорта.

Для цілей цього пункту одинокою матір'ю (батьком) або опікуном, піклувальником вважаються особи, які на момент застосування роботодавцем пільги, визначеної підпунктом "а" підпункту 169.1.3 пункту 169.1 статті 169 Кодексу, маючи дитину (дітей) віком до 18 років, не має перебувають у шлюбі, зареєстрованому згідно із законом.

Таким чином, одинока мати, яка має двох дітей, віком до 18 років має право на податкову соціальну пільгу у розмірі 860,25 грн. на кожну дитину, якщо її граничний розмір доходу відповідно до п/п. 169.4.1 п. 169.4 ст. 169 Кодексу не перевищує встановленого рівня (у 2013 році - 3220 грн.).

Заступник Міністра А. Ігнатов

close icon
Структура документа
Лист Міністерства доходів і зборів України № 10538/6/99-99-17-03-03-15 від 06.09.2013 щодо оплати праці на умовах неповного робочого часу та щодо застосування податкової соціальної пільги

Щодо оплати праці на умовах неповного робочого часу та щодо застосування податкової соціальної пільги

Замовити персональну презентацію