Лист Міністерства доходів і зборів України № 10295/7/99-99-19-04-02-17 від 06.05.2014 про податок на додану вартість

Про податок на додану вартість

...

Головнім управлінням Міндоходів в областях, м. Києві та МГУ Міндоходів - ЦО з
обслуговування великих платників

Міністерство доходів і зборів України у зв'язку з набранням чинності законами України від 27 березня 2014 року № 1166-VII "Про запобігання фінансової катастрофи та створення передумов для економічного зростання в Україні" і від 10 квітня 2014 року № 1200-VII "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо усунення окремих неузгодженостей норм законодавства" , на доповнення до листа Міндоходів від 04.04.2014 р. № 7860/7/99-99-19-04-02-17 та з метою оперативного інформування платників податків та підпорядкованих органів Міндоходів повідомляє про особливості адміністрування податку на додану вартість та ведення податкового обліку операцій з постачання лікарських засобів та медичних виробів.

1. Податкова звітність

Тимчасово, до внесення змін до форм податкової звітності, в податковій декларації з податку на додану вартість з позначкою 0110 (далі - декларація) та у розшифровці податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (Д5) (далі - додаток 5), в яких відображаються операції з постачання/ придбання лікарських засобів та медичних виробів, у полі "номер свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість" проставляється цифра "7". Така цифра проставляється незалежно від того, чи в декларації відображаються виключно операції з постачання лікарських засобів та медичних виробів, чи також відображаються операції з постачання/ придбання інших товарів/ послуг за іншими ставками податку на додану вартість.

1.1. Податкові зобов'язання

Операції з постачання лікарських засобів та медичних виробів відображаються в такій декларації в рядку 2.2 "Інші операції, що оподатковуються за нульовою ставкою" розділу І декларації. У колонці А рядка 2.2 розділу І декларації вказуються обсяги постачання лікарських засобів та медичних виробів без урахування податку на додану вартість, у колонці Б цього рядка вказується сума податку на додану вартість, обчислена у розмірі 7 відс. від значення колонки А.

Придбані до 01.04.2014 р. лікарські засоби та медичні вироби реалізуються, починаючи з 01.04.2014 р., із нарахуванням податку на додану вартість за ставкою 7 відс., незалежно від того, що їх придбання здійснювалося в умовах дії пільгового режиму оподаткування.

Операції з постачання лікарських засобів та медичних виробів , які відображаються в рядку 2.2 декларації, розшифровуються в розділі І додатка 5 (Д5) у розрізі контрагентів у розділі "Інші операції, що оподатковуються за нульовою ставкою (рядок 2.2 декларації) ".

При цьому в графі 2 таблиці відображається індивідуальний податковий номер покупця (найменування покупця не зазначається).

У графі 3 відображається період складання податкових накладних (місяць складання, а не конкретна дата (наприклад, 04.2014).

У графі 4 відображається обсяг операцій з постачання на митній території України, що оподатковуються за ставкою 7 відс., за кожним контрагентом. Для заповнення графи 4 використовуються дані з графи 10 розділу І Реєстру виданих та отриманих податкових накладних у розрізі кожного контрагента.

У графі 5 відображається сума податкових зобов'язань з податку на додану вартість, нарахована за ставкою 7 відс., за кожним контрагентом. Для заповнення графи 5 використовуються дані з графи 9 розділу І Реєстру виданих та отриманих податкових накладних у розрізі кожного контрагента.

Якщо протягом звітного періоду було здійснено кілька операцій з постачання товарів одному контрагенту із застосуванням однієї ставки податку до таких операцій, то їх слід підсумувати та внести до одного рядка додатка Д5. У разі якщо платник податку здійснює операції з постачання товарів одному контрагенту із застосуванням ставок податку 7 відс. та 20 відс., то такі операції відображаються в додатку Д5 окремо.

У графах 4 та 5 рядка "Інші" відображається загальний обсяг постачання на митній території України операцій, що оподатковуються за ставкою 7 відс., за звітний період за податковими накладними, складеними протягом звітного податкового періоду. Обидва примірники таких податкових накладних залишаються у продавця (підстави та правила складання таких податкових накладних визначені пунктом 10 Порядку заповнення податкової накладної, затвердженого наказом Міндоходів від 14.01.2014 р. № 10, який зареєстровано в Міністерстві юстиції України 30.01.2014 р. за № 185/24962 (далі - Порядок № 10).

1.2. Податковий кредит

Операції з придбання лікарських засобів та медичних виробів, при придбанні яких постачальником був нарахований/сплачений податок на додану вартість, а також інших товарів/ послуг, які придбані з податком на додану вартість, відображаються в розділі ІІ декларації в такому порядку:

при придбанні на митній території України

в рядку 10.1, якщо лікарські засоби, медичні вироби та інші товари/ послуги використовуються (призначені для використання) в оподатковуваних операціях (за ставкою 0 відс., 7 відс. або 20 відс.);

в рядку 10.2, якщо лікарські засоби, медичні вироби та інші товари/ послуги використовуються (призначені для використання) виключно у звільнених від оподаткування операціях чи в операціях, які не є об'єктом оподаткування;

в рядку 14.1, якщо лікарські засоби, медичні вироби та інші товари/ послуги використовуються (призначені для використання) в операціях, які не вважаються господарською діяльністю;

в рядку 15, якщо лікарські засоби, медичні вироби та інші товари/ послуги використовуються (призначені для використання) одночасно в оподатковуваних операціях (за ставкою 0 відс., 7 відс. чи 20 відс.) та у звільнених від оподаткування операціях чи в операціях, які не є об'єктом оподаткування;

при ввезенні на митну територію України

в рядку 12.1, якщо лікарські засоби, медичні вироби та інші товари/ послуги використовуються (призначені для використання) в оподатковуваних операціях (за ставкою 0 відс., 7 відс. або 20 відс.);

в рядку 13.1, якщо лікарські засоби, медичні вироби та інші товари/ послуги використовуються (призначені для використання) у звільнених від оподаткування операціях чи в операціях, які не є об'єктом оподаткування;

в рядку 14.1, якщо такі лікарські засоби та вироби медичного призначення використовуються (призначені для використання) в операціях, які не вважаються господарською діяльністю.

Операції з придбання лікарських засобів та медичних виробів, які відображаються в розділі ІІ декларації, розшифровуються в Розділі ІІ додатка 5 (Д5) в розрізі контрагентів у відповідних розділах залежно від напряму використання таких товарів (в оподатковуваних чи не оподатковуваних операціях).

При цьому в графі 2 таблиці відображається індивідуальний податковий номер постачальника, у графі 3 відображається період складання податкових накладних.

У графі 4 відображається обсяг операцій з придбання на митній території України товарів, постачання яких здійснюється з нарахуванням податку на додану вартість за ставкою 7 відс., у розрізі кожного контрагента.

У графі 5 відображається сума податку на додану вартість, сплачена (нарахована) постачальнику за ставкою 7 відс., у розрізі кожного контрагента.

2. Особливості оподаткування операцій з постачання лікарських засобів та медичних виробів

Якщо перша подія операції з постачання лікарських засобів та медичних виробів (або оплата товару або його відвантаження) відбулася до дати запровадження оподаткування таких операцій за ставкою 7 відс. (до 1 квітня 2014 року), то на дату настання другої події (після 1 квітня 2014 року) сума податку не нараховується. При цьому таку операцію необхідно було відобразити в податковій звітності за звітний (податковий) період, на який припадає дата здійснення першої події (до 1 квітня 2014 року).

При проведенні операцій з постачання лікарських засобів та медичних виробів за бюджетні кошти податкові зобов'язання не нараховуватимуться лише у випадку, якщо першою подією була їх оплата, яка відбулася до 1 квітня 2014 року (згідно з пунктом 187.7 статті 187 розділу V Кодексу датою виникнення податкових зобов'язань при здійсненні операцій з постачання за бюджетні кошти є дата оплати). Якщо оплата за поставлені до 01.04.2014 р. за рахунок бюджетних коштів лікарські засоби та медичні вироби проводиться з 01.04.2014 р., то на дату оплати нараховується податок на додану вартість за ставкою 7 відсотків.

При зміні напряму використання, у випадку, коли лікарські засоби та медичні вироби призначалися для використання в оподатковуваних операціях, але фактично були використані у звільненій від оподаткування операції, сума податку на додану вартість, сплачена/нарахована при їх придбанні, із складу податкового кредиту не виключається, але здійснюється нарахування податкових зобов'язань за правилами, встановленими пунктом 198.5 статті 198 розділу V Кодексу. Наприклад, партію ліків було призначено для реалізації через роздрібну торговельну мережу аптек, але вони були використані при наданні послуг з охорони здоров'я, які звільняються від оподаткування податком на додану вартість.

Якщо при придбанні в одному звітному періоді лікарських засобів та медичних виробів суми податку на додану вартість, сплачені (нараховані) постачальникам таких товарів, не були включені до складу податкового кредиту (придбання здійснювалось для подальшого використання у звільнених від оподаткування податком на додану вартість операціях), то в разі використання таких лікарських засобів та медичних виробів у наступних звітних періодах в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності платник податку може включити на підставі бухгалтерської довідки такі суми податку на додану вартість до складу податкового кредиту звітного періоду, протягом якого відбулось використання вказаних товарів в оподатковуваних операціях (пункт 198.5 статті 198 розділу V Кодексу).

У разі якщо при придбанні лікарських засобів та медичних виробів, так само, як і при придбанні інших товарів/ послуг, була сплачена/нарахована сума податку на додану вартість, і такі товари (у тому числі лікарські засоби, медичні вироби) частково використовуються в оподатковуваних операціях, а частково – ні, до сум податку, які платник має право віднести до податкового кредиту, включається та частка сплаченого (нарахованого) податку під час придбання таких товарів, яка відповідає частці їх використання в оподатковуваних операціях. Правила такого розподілу встановлені статтею 199 розділу V Кодексу.

Якщо з 01.04.2014 р. згідно з умовами договорів змінюється вартість (ціна) лікарських засобів та медичних виробів, поставлених до 01.04.2014 р. в режимі звільнення від оподаткування податком на додану вартість (крім поставлених та не оплачених до 01.04.2014 р. за рахунок бюджетних коштів лікарських засобів та медичних виробів) , то суми податку на додану вартість за такою операцією не нараховуються і в розрахунку коригування, що складається до податкової накладної, не зазначаються. Постачальником лікарських засобів та медичних виробів такі коригування відображаються в рядку 8.1.1 розділу І декларації, а покупцем – в рядку 16.1.1 розділу II декларації.

Також повідомляємо, що Кабінет Міністрів України постановою від 23 квітня 2014 року № 118 (далі - постанова № 118) затвердив Перелік медичних виробів, операції з постачання на митній території України та ввезення на митну територію України яких підлягають оподаткуванню податком на додану вартість за ставкою 7 відсотків. Постанова № 118 набрала чинності 27.04.2014 р. та діє до 01.07.2014 р. (пункт 3 постанови № 118).

Також додатково зазначаємо, що роз'яснення щодо особливостей заповнення податкових накладних та податкової звітності у зв'язку із запровадженням ставки податку на додану вартість у розмірі 7 відс. на операції з постачання лікарських засобів та медичних виробів, надані цим листом та листом Міндоходів від 04.04.2014 р. № 7860/7/99-99-19-04-02-17, застосовуються до моменту затвердження відповідних змін до нормативно-правових актів, які регламентують ведення податкового обліку, складання податкових накладних та подання податкової звітності платниками податків.

Перший заступник Міністра І.О. Білоус

close icon
Структура документа
Лист Міністерства доходів і зборів України № 10295/7/99-99-19-04-02-17 від 06.05.2014 про податок на додану вартість

Про податок на додану вартість

Замовити персональну презентацію