Лист Державної податкової адміністрації України № 10289/6/15-0315 від 02.06.2011 щодо розрахунку середньооблікової кількості працівників та розрахунку середньої заробітної плати

Щодо розрахунку середньооблікової кількості працівників та розрахунку середньої заробітної плати

...

Згідно із підпунктом 14.1.227 пункту 14.1 ст. 14 Кодексу середньооблікова кількість працівників для цілей розділу III цього Кодексу - кількість працівників у юридичних осіб, визначена за методикою, затвердженою центральним органом виконавчої влади в галузі статистики, з урахуванням усіх найманих працівників і осіб, що працюють за цивільно-правовими договорами та за сумісництвом більш як один календарний місяць, а також найманих працівників представництв, філій, відділень та інших відокремлених підрозділів в еквіваленті повної зайнятості, крім найманих працівників, які перебувають у відпустці у зв'язку з вагітністю та пологами та у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею передбаченого законодавством віку.

Методика розрахунку середньооблікової кількості усіх працівників визначена Інструкцією зі статистики кількості працівників, яка затверджена наказом Державного комітету статистики України від 28.09.2005 р. № 286, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 30.11.2005 р. за № 1442/1722 (далі - Інструкція № 286).

Відповідно до абз. 6 п. 1.8 Інструкції № 286 показник середньооблікової кількості усіх працівників в еквіваленті повної зайнятості використовується для визначення середнього рівня заробітної плати.

Розрахунок середньої заробітної плати проводиться у відповідності до методики, встановленої п. 4 Інструкції зі статистики заробітної плати, затвердженої наказом Державного комітету статистики України від 13.01.2004 р. N 5, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 27.01.2004 р. за № 114/8713 (далі - Інструкція № 5).

Середня заробітна плата одного штатного працівника облікового складу, що визначається діленням суми нарахованого фонду оплати праці штатних працівників на середньооблікову кількість цих працівників за відповідний період (місяць, квартал, півріччя, рік).

Середня заробітна плата на одного працівника в еквіваленті повної зайнятості, що визначається діленням суми нарахованого фонду оплати праці найманих працівників (штатних та позаштатних) на їхню середню кількість в еквіваленті повної зайнятості, за відповідний період.

Середня заробітна плата на одну оплачену або відпрацьовану годину, що визначається діленням суми нарахованого фонду оплати праці штатних працівників на кількість оплачених або відпрацьованих цими працівниками людино-годин за відповідний період.

У разі визначення заробітної плати за відпрацьовану годину з фонду оплати праці виключаються нарахування за невідпрацьований час.

Для визначення середньомісячної величини заробітної плати за квартал (рік) або будь-який інший період отриману величину заробітної плати за квартал (рік) необхідно розділити на кількість місяців у періоді.

Отже, виходячи з викладеного вище, визначення суми заробітної плати (доходу) працівників визначається відповідно до Інструкції № 5 та № 286.

Заступник Голови комісії з проведення реорганізації ДПА України,
заступник Голови О. Любченко

close icon
Структура документа
Лист Державної податкової адміністрації України № 10289/6/15-0315 від 02.06.2011 щодо розрахунку середньооблікової кількості працівників та розрахунку середньої заробітної плати

Щодо розрахунку середньооблікової кількості працівників та розрахунку середньої заробітної плати

Замовити персональну презентацію