Лист Міністерства доходів і зборів України № 1018/Т/99-99-19-03-02-14 від 07.05.2013 щодо ведення бухгалтерської документації та інших господарсько-правових документів

Щодо ведення бухгалтерської документації та інших господарсько-правових документів

...

Міністерство доходів і зборів розглянуло звернення щодо ведення бухгалтерської документації та інших господарсько-правових документів й у межах компетенції повідомляє.

Статтею 10 Конституції України українська мова визнана державною. Законом України від 03.07.2012 р. № 5029-VI "Про засади державної мовної політики" (далі - Закон № 5029) передбачено, що державна мова - закріплена законодавством мова, вживання якої обов'язкове в органах державного управління та діловодства, установах і організаціях, на підприємствах, у державних закладах освіти, науки, культури, в сферах зв'язку та інформатики, тощо (ст. 1). Разом з тим ч. 2 ст. 18 Закону № 5029 встановлено вільне використання державної мови, регіональної мови або мови меншин, інших мов в економічній і соціальній діяльності об'єднань громадян, приватних підприємств, установ та організацій, громадян - суб'єктів підприємницької діяльності та фізичних осіб.

Частиною шостою статті 7 Закону № 5029 встановлено, що регіональна мова або мова меншини (мови) використовується на відповідній території України в роботі місцевих органів державної влади, органів Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування, застосовується і вивчається в державних і комунальних навчальних закладах, а також використовується в інших сферах суспільного життя в межах і порядку, що визначаються цим Законом.

Статтею 4 Податкового кодексу України передбачено, що податкове законодавство України грунтується, зокрема, на принципах загальності оподаткування, рівності усіх платників перед законом, недопущення будь-яких проявів податкової дискримінації - забезпечення однакового підходу до всіх платників податків незалежно від соціальної, расової, національної, релігійної приналежності, тощо.

Однак первинні документи, обов'язковість ведення і зберігання яких передбачена правилами ведення бухгалтерського обліку, інші документи, встановлені Податковим кодексом України, складені платником податків на іншій, ніж державній, мові можуть викликати незручності при обліку у контрагентів такого платника з інших регіонів України.

Враховуючи вищевикладене, Міністерство доходів і зборів України вважає за доцільне при складанні первинних документів, обов'язковість ведення і зберігання яких передбачена правилами ведення бухгалтерського обліку, інших документів, встановлених Податковим кодексом України, застосовувати державну мову України.

Заступник Міністра А. Ігнатов

close icon
Структура документа
Лист Міністерства доходів і зборів України № 1018/Т/99-99-19-03-02-14 від 07.05.2013 щодо ведення бухгалтерської документації та інших господарсько-правових документів

Щодо ведення бухгалтерської документації та інших господарсько-правових документів

Замовити персональну презентацію