Лист ДФСУ № 10004/Б/99-99-15-03-02-14 від 27.10.2015 щодо звільнення від сплати орендної плати за земельні ділянки державної або комунальної власності суб’єкта господарювання, керівник якого (голова фермерського господарства) знаходиться в зоні АТО (військовозобов’язаний)

Щодо звільнення від сплати орендної плати за земельні ділянки державної або комунальної власності суб’єкта господарювання, керівник якого (голова фермерського господарства) знаходиться в зоні АТО (військовозобов’язаний)

...

Державна фіскальна служба України розглянула лист щодо звільнення від сплати орендної плати за земельні ділянки державної або комунальної власності суб'єкта господарювання, керівник якого (голова фермерського господарства) знаходиться в зоні АТО (військовозобов'язаний) та в межах компетенції повідомляє таке.

Статтею 15 Закону України від 06 жовтня 1998 року № 161-XIV "Про оренду землі" (далі - Закон № 161) визначено, що однією з істотних умов договору оренди землі є орендна плата із зазначенням її розміру, індексації, способу та умов розрахунків, строків, порядку внесення і перегляду, відповідальності за несплату.

Підставою для нарахування орендної плати за земельну ділянку є договір оренди такої земельної ділянки, оформлений та зареєстрований відповідно до законодавства (пункт 288.1 статті 288 Податкового кодексу України (далі - Кодекс)).

Укладення договору оренди земельної ділянки із земель державної або комунальної власності здійснюється на підставі рішення відповідного органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування – орендодавця, прийнятого у порядку, передбаченому Земельним кодексом України (стаття 16 Закону № 161).

Нормами Кодексу не передбачено пільг зі сплати орендної плати за землю.

Платник податків має право на одержання відстрочення, розстрочення сплати податків або податковий кредит в порядку і на умовах, встановлених Кодексом (підпункт 17.1.5 пункту 17.1 статті 17 Кодексу).

Згідно з підпунктом 191.1.24 пункту 191.1 статті 191 та підпунктом 20.1.29 пункту 20.1 статті 20 Кодексу контролюючі органи мають право приймати рішення про розстрочення та відстрочення грошових зобов'язань або податкового боргу, а також про списання безнадійного податкового боргу у порядку, передбаченому законодавством.

Розстроченням, відстроченням грошових зобов'язань або податкового боргу є перенесення строків сплати платником податків його грошових зобов'язань або податкового боргу під проценти, розмір яких дорівнює розміру пені, визначеному пунктом 129.4 статті 129 Кодексу (пункт 100.1 статті 100 Кодексу).

Оскільки заява стосується сплати орендної плати за земельні ділянки державної і комунальної власності, то для ініціювання відстрочення або розстрочення грошового зобов'язання або податкового боргу Ви маєте звернутися до контролюючого органу за місцем свого обліку або за місцем обліку такого грошового зобов'язання (податкового боргу) із заявою за формою, встановленою наказом Міністерства доходів і зборів України від 10.10.2013 р. № 574 "Про затвердження Порядку розстрочення (відстрочення) грошових зобов'язань (податкового боргу) платників податків" (форма заяви додається).

Крім того зазначаємо, що відповідно до статті 19 Кодексу платник податків може вести справи, пов'язані зі сплатою податків, особисто або через свого представника.

Представниками платника податків визнаються особи, які можуть здійснювати представництво його законних інтересів та ведення справ, пов'язаних із сплатою податків, на підставі закону або довіреності (пункт 19.2 статті 19 Кодексу).

close icon
Структура документа
Лист ДФСУ № 10004/Б/99-99-15-03-02-14 від 27.10.2015 щодо звільнення від сплати орендної плати за земельні ділянки державної або комунальної власності суб’єкта господарювання, керівник якого (голова фермерського господарства) знаходиться в зоні АТО (військовозобов’язаний)

Щодо звільнення від сплати орендної плати за земельні ділянки державної або комунальної власності суб’єкта господарювання, керівник якого (голова фермерського господарства) знаходиться в зоні АТО (військовозобов’язаний)

Замовити персональну презентацію