Умови користування

ПОЛІТИКА КОРИСТУВАННЯ

TaxLink

 

ПРЕАМБУЛА

 Цей документ становить собою пропозицію Товариства з обмеженою відповідальністю «ТЕКСЛІНК» (далі – «ТЕКСЛІНК») укласти договір на наступних умовах.

Відповідно до п. 2 ст. 642 Цивільного кодексу України (далі – ЦК України), в разі ухвалення викладених нижче умов, будь-яка юридична або фізична особа, яка здійснює таким чином акцепт цієї оферти, стає «Користувачем», а ТЕКСЛІНК і Користувач спільно «Сторонами» договору.

У зв’язку з вищевказаним, будь ласка, уважно прочитайте текст Політики користування і якщо Ви не погоджуєтесь з її умовами, або з яким-небудь з її пунктів, ТЕКСЛІНК пропонує Вам негайно відмовитися від укладення договору.

Політика користування ТЕКСЛІНК ґрунтується на Конституції України, Цивільному і Господарському кодексі України, Законах України «Про електронний цифровий підпис», «Про захист прав споживачів», «Про рекламу», «Про електронні документи та електронний документообіг», «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах», «Про телекомунікації», «Про електронний цифровий підпис», «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні», «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», «Про захист персональних даних», «Про авторське право і суміжні права», «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» міжнародних договорів України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, та на інших нормативно-правових актах.

 

1. ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ

1.1. У цьому документі застосовуються наступні поняття:

1.1.1. Авторизація – процес перевірки (підтвердження) прав Користувача (право на використання Сайту, його Контенту, Програмного забезпечення, Бази даних тощо), відповідно до умов Політики користування шляхом введення Персональних даних (паролю, логіну тощо), що були зазначені Користувачем при Реєстрації.

1.1.2. Акцепт – відповідь особи, якій адресована пропозиція укласти договір, у тому числі вчинення такою особою дій, вказаних у пропозиції укласти договір, яка засвідчує її бажання укласти договір на умовах, визначених Політикою користування.

1.1.3. База даних – сукупність даних (Контенту та інших), що є результатом творчої та інтелектуальної праці, систематизована таким чином, щоб ці дані могли бути знайдені і оброблені за допомогою інформаційних технологій. Поняття Бази даних не поширюється на Програмне забезпечення, за допомогою якого може здійснюватися електронний доступ до матеріалів Бази даних.

1.1.4. Договір про приєднання (далі по тексту – Політика користування, Договір) – електронна угода між ТЕКСЛІНК і Користувачем з усіма додатками, доповненнями та змінами чи іншими, вказаними у ній документами. Політика користування є пропозицією укласти договір між Користувачем і ТЕКСЛІНК, що визначає їхні права і обов’язки щодо надання і отримання інформаційних електронних послуг – інформаційно-консультаційних та юридичних послуг через мережу Інтернет (далі – Послуги), встановлює обов’язкові правила користування Сайтом та його функціональними можливостями.

1.1.5. Замовлення – запит Користувача, оформлений відповідно до умов Політики користування, що означає вибір Послуг, що пропонується ТЕКСЛІНК, а також розміщення замовлення шляхом вибору опції «Купити», «Згоден/згодна» або іншого подібного підтвердження прийняття умов у процесі здійснення такого запиту, а також вказівка на прийняття умов, які представлені у процесі здійснення запиту.

1.1.6. Контент – інформаційне наповнення Сайту, у тому числі, але не виключно: фотографії, зображення, аудіовізуальні твори, комп’ютерні програми, бази даних, документи, переклади, адаптації, аналітичні матеріали, статті, схеми та інші об’єкти авторських та (або) суміжних прав, а також нормативно-правові акти органів державної влади та судова практика.

1.1.7. Користувач – це будь-яка дієздатна особа, що приймає умови Політики користування від власного імені чи від імені юридичної особи, яку вона представляє.

1.1.8. Персональний кабінет – персональний розділ Програмного забезпечення (обліковий запис), до якого Користувач отримує доступ після проходження реєстрації та (або) авторизації на Сайті. Персональний кабінет призначений для зберігання персональних даних Користувача, перегляду і управління доступними функціональними можливостями Програмного забезпечення та відповідними умовами використання Програмного забезпечення, віддаленої взаємодії Сторін.

1.1.9. Персональні дані – відомості, що надані Користувачем при Реєстрації на Сайті, відповідно до даної Політики користування та чинного законодавства.

1.1.10. Премодерація – контроль адміністратором Сайту Контенту Користувача перед його публікацією (перевірка, належне оформлення і відповідність умовам Політики користування). У разі невідповідності такого Контенту Служба підтримки ТЕКСЛІНК залишає за собою право не публікувати його на Сайті.

1.1.11. Програмне забезпечення – програми для ЕОМ та (або) бази даних, у тому числі Сайт і його функціональні можливості, що призначені для надання Послуг з використанням Пристроїв в інформаційних цілях.

1.1.12. Реєстрація – надання Користувачем особистих даних, а також всіх необхідних параметрів відповідно до вимог користувальницького інтерфейсу в процесі створення нового облікового запису Користувача (Персонального кабінету) з метою отримання Послуг, шляхом введення Персональних даних у форму реєстрації на Сайті.

1.1.13. Сайт – автоматизована інформаційна система, що складається із сукупності Програмного забезпечення (програмних кодів, що виконуються на ЕОМ), Бази даних та Контенту, розміщеного ТЕКСЛІНК та (або) Користувачем, доступна в мережі Інтернет за мережевими адресами в наступних доменах: taxlink.com.ua або taxlink.com.

1.1.14. Функціональні можливості Сайту – набір функцій Сайту, Програмного забезпечення, Бази даних, а також їх інформаційне наповнення (Контент) і доступ  до нього, призначених для надання Послуг Користувачеві, на умовах даної Політики користування.

1.2. Політика користування може містити також інші терміни та визначення, не зазначені в п.1.1. У такому випадку тлумачення цих термінів здійснюється відповідно до змісту тексту Політики користування.

У разі відсутності однозначного тлумачення термінів або визначення в тексті Політики користування та інших документів, що утворюють договір на визначених Політикою користування умовах, слід керуватися їх тлумаченням, визначеним, в першу чергу, чинним законодавством України, і в подальшому – звичаями ділового обороту та науковою доктриною.

1.3. Використання Сайту, його функціональних можливостей та наданого на їх основі Контенту будь-яким способом і в будь-якій формі в межах їх призначення, включаючи:

 • реєстрацію та (або) авторизацію на Сайті;
 • отримання Послуг;
 • розміщення Користувачем коментарів, створення або публікація на Сайті будь-якого Контенту;
 • інше використання Користувачем функціональних можливостей Сайту, створює Договір на умовах Політики користування відповідно до положень статей 634, 641 і 642 Цивільного кодексу України.

 

2. ЗАГАЛЬНІ УМОВИ КОРИСТУВАННЯ

2.1. Політика користування вважається прийнятою з моменту згоди Користувачаз її умовами.

2.2. Під згодою Користувача розуміється здійснення ним реєстрації та (або) авторизації на Сайті, оплати Послуг незалежно від тарифу чи способу оплати, та (або) будь-яке використання Сайту і його функціональних можливостей.

2.3. У випадку, якщо Користувач уклав з ТЕКСЛІНК договір про надання послуг у письмовій формі, такий договір буде пріоритетним по відношенню до Політики користування.

2.4. У випадку, якщо Ви не згодні з умовами Політики користування, не здійснюйте реєстрацію та (або) авторизацію на Сайті, будь-яке замовлення Послуг незалежно від тарифу чи способу оплати, будь-яке використання Контенту, а також будь-які інші дії, спрямовані на користування Сайтом та його функціональними можливостями. У випадку вчинення будь-яких з цих дій, Політика користування вважатиметься прийнятою.

2.5. Надання Послуг регулюється відповідно до положень Політики користування, а також додатково прийнятих на її основі документів (далі за текстом – «Додатки»), які опубліковані ТЕКСЛІНКОМ на сторінках Сайту і можуть регулювати особливості надання Послуг в цілому чи в окремих його частинах.

2.6. Політика користування, включаючи пов’язані з нею Додатки, може бути змінена ТЕКСЛІНК без будь-якого спеціального повідомлення. Нова редакція Політики користування та (або) її Додатків набуває чинності з моменту розміщення на Сайті або доведення до відома Користувача у зручній для ТЕКСЛІНК формі, якщо інше не передбачено новою редакцією Політики користування та (або) її Додатків.

2.7. Скориставшись будь-якою з функціональних можливостей Сайту, Користувач тим самим підтверджує, що:

 • ознайомився з передбаченими умовами Політики користування і її Додатками у повному обсязі до початку використання Сайту та його функціональних можливостей;
 • приймає всі умови Політики користування і її Додатків у повному обсязі без будь-яких вилучень, застережень і обмежень з боку Користувача і зобов’язується їх дотримуватись або одразу припинити будь-яке використання Сайту та його функціональних можливостей. Якщо Користувач не згоден з умовами Політики користування та (або) її Додатками або не має прав на укладення договорів на їх основі, Користувач повинен негайно припинити будь-яке використання Сайту та його функціональних можливостей.

2.8. Приймаючи дані умови Користувач зобов’язується використовувати Сайт та його функціональні можливості виключно для власного споживання і на визначених цією Політикою користування умовах без отримання будь-якого доходу (прямого чи опосередкованої комерційної вигоди) від такого використання.

2.9. ТЕКСЛІНК приймає всі розумні заходи для того, щоб надавати Послуги якісно та безперебійно, слідкує за доступністю Сайту та його функціональних можливостей, у тому числі актуальністю Контенту, відсутністю у ньому неточностей, помилок або дефектів, однак ТЕКСЛІНК не може гарантувати цього.

В зобов’язання ТЕКСЛІНК з підтримки Сайту та його функціональних можливостей у мережі Інтернет не входить надання ТЕКСЛІНК доступу Користувача до цієї мережі. Доступ до мережі Інтернет Користувач забезпечує самостійно.

Сайт чи окремі його частини можуть бути тимчасово недоступні, частково або повністю, і відповідно, надання послуг може бути тимчасово припинено, частково або повністю через проведення оновлень, профілактичних або інших робіт, а також в результаті будь-яких інших причин технічного характеру.

Зауважте, що ТЕКСЛІНК має право періодично проводити необхідні профілактичні або інші роботи з попереднім повідомленням Користувачів або без такого виключно для покращення якості Послуг та вдосконалення Сайту та його функціональних можливостей.

2.10. Будь-яке використання Контенту способом, прямо не дозволеним Політикою користування, без дозволу ТЕКСЛІНК заборонено і є незаконним.

2.11. Територія, на яку поширюються умови даної Політики користування – всі країни світу.

2.12. Діюча редакція Політики користування доступна для ознайомлення і опублікована за посиланням: https://taxlink.ua/ua/static_page/umovi-koristuvannya.htm

 

3. ПРЕДМЕТ

3.1. ТЕКСЛІНК надає Користувачу Послуги, а Користувач приймає такі Послуги та оплачує їх відповідно до умов Політики користування.

3.2. ТЕКСЛІНК надає послуги «як є» в тому вигляді, в якому вони доступні на момент надання, без будь-яких прямих або непрямих гарантій.

3.3. Види, особливості, основні властивості, обсяг, кількість і (або) комплектність, термін надання та інші умови надання Послуг, а також формат їх подання визначаються ТЕКСЛІНКОМ. Користувач замовляє та отримує Послуги добровільно (за власним розсудом) відповідно до цієї Політики користування, за умови повного прийняття на себе всіх ризиків і наслідків.

3.4. Користувач отримує доступ до Сайту та його функціональних можливостей при виконанні наступних умов:

 • реєстрація / авторизація на Сайті відповідно до умов даної Політики користування;
 • оплата послуг в порядку та на умовах, визначених ТЕКСЛІНК.

Здійснення оплати відповідно до умов Політики користування без виконання інших її умов та (або) без надання усіх відомостей, визначених у Політиці користування, не вважається Акцептом.

 

4. ПОРЯДОК РЕЄСТРАЦІЇ

4.1. Реєстрація Користувача на Сайті є безкоштовною і здійснюється за мережевими адресами в мережі Інтернет: taxlink.com.ua або taxlink.com.

4.2. Перелік функціональних можливостей Сайту, використання яких вимагає попередньої реєстрації та (або) авторизації, а також прийняття в необхідних випадках Додатків для його використання, визначається на розсуд ТЕКСЛІНК і може час від часу змінюватись.

4.3. При Реєстрації Користувач повинен заповнити форму Реєстрації, вказавши свої Персональні дані, у тому числі самостійно обрати собі логін та пароль для доступу до Персонального кабінету. Користувач зобов’язується надати достовірну і повну інформацію про себе з питань, пропонованих у формі реєстрації, і підтримувати цю інформацію в актуальному стані.

4.4. Зміна пароля Користувача здійснюється з використанням Програмного забезпечення в його Персональному кабінеті. ТЕКСЛІНК вправі заборонити використання певних логінів, а також встановлювати вимоги до паролю (їх довжина, допустимі символи тощо).

4.5. Вказуючи адресу електронної пошти, логін, пароль, номер мобільного телефону, Користувач підтверджує, що він має до них доступ, в іншому випадку доступ до Сайту і його функціональних можливостей буде для нього обмежений.

4.6. Обрані Користувачем логін і пароль є необхідною і достатньою інформацією для доступу Користувача на Сайт. Користувач не має права передавати свої логін та пароль третім особам, несе повну відповідальність за їх збереження, самостійно вибираючи спосіб їх зберігання. Користувач на використовуваному ним апаратно-програмному забезпеченні може дозволити зберігання логіну і пароля (з використанням файлів cookies) для подальшої автоматичної авторизації на Сайті.

4.7. Якщо Користувачем не доведено протилежне, будь-які дії, вчинені з використанням його логіну і пароля, вважаються вчиненими відповідним Користувачем. У разі несанкціонованого доступу до логіну та паролю і / або Персонального кабінету Користувача, або поширення логіну і пароля Користувач зобов'язаний негайно повідомити про це ТЕКСЛІНК в установленому порядку.

4.8. ТЕКСЛІНК не несе відповідальності за будь-які збитки, заподіяні Користувачеві, у зв’язку з несанкціонованим використанням його Персонального кабінету, в тому числі від оплати наданих послуг.

4.9. ТЕКСЛІНК залишає за собою право отримати від Користувача підтвердження даних, зазначених при реєстрації, і запросити у зв’язку з цим підтверджуючі документи (будь-які документи, що засвідчують особу), ненадання таких документів, може бути прирівняне ТЕКСЛІНКОМ до надання недостовірної інформації і спричинити наслідки, передбачені п. 4.5. Політики користування.

4.10. У разі якщо дані Користувача, зазначені в наданих ним документах, не відповідають даним, зазначеним при реєстрації, а також у випадку, коли дані вказані при реєстрації, не дозволяють ідентифікувати користувача, ТЕКСЛІНК має право застосувати заходи, зазначені в п.4.5. Політики користування.

4.11. Інформація про Користувача, що введена ним при Реєстрації міститься в його Персональному кабінеті, зберігається і обробляється ТЕКСЛІНКОМ.

4.12. Після проходження Реєстрації створюється обліковий запис Користувача – його Персональний кабінет на Сайті, що необхідний для використання більшості його функціональних можливостей та доступу до Контенту.

4.13. ТЕКСЛІНК має право на свій розсуд заблокувати або видалити обліковий запис Користувача (його Персональний кабінет) і пов’язану з ним інформацію повністю або в окремій частині. Відтак, кошти, що були сплачені Користувачем у такому випадку не відшкодовуються.

4.14. Зареєстрований Користувач самостійно визначає порядок використання Персонального кабінету в межах функціональних можливостей Сайту, який однак ні за яких умов не може суперечити даній Політиці користування за винятками, встановленими ТЕКСЛІНК в даній Політиці користування чи в її Додатках.

 

5. ЦІНА

5.1. Послуги, що надаються ТЕКСЛІНК поділяються на:

 • Платні (надаються в межах тарифного плану «Професійний», «Селебріті» та при замовленні Користувачем одиничних послуг);
 • Безоплатні (надаються в межах тарифного плану «Тестовий»).

Ціна Послуг, що надаються ТЕКСЛІНК визначена у Тарифній політиці, а також на відповідних сторінках Сайту для кожної окремої послуги з урахуванням всіх податків та зборів.

Умови, спосіб, ціна, строк (термін) виконання та порядок оплати одиничної послуги, яка не входять до тарифних планів, формуються індивідуально та визначаються за домовленістю сторін.

5.2. ТЕКСЛІНК дотримується у своїй діяльності «політики лояльної співпраці», яку включає кожен з тарифних планів. Це означає, що ціна Послуг, що надаються ТЕКСЛІНК формується в залежності від обраного Користувачем тарифного плану, строку (терміну), на який підключається відповідний тарифний план та активності Користувача на Сайті.

«Політика лояльної співпраці», не персоніфікується і дійсна для кожного Користувача в обсязі, визначеному відповідно до обраного ним тарифного плану. 

5.3. Послуги, що надаються ТЕКСЛІНК, діють протягом усього часу підключення обраного Користувачем тарифного плану.

5.4. Вартість Послуг визначається ТЕКСЛІНК в Тарифній політиці і діє на дату надання Послуги. Тарифна політика діє з моменту опублікування на Сайті і може бути змінена без попереднього повідомлення Користувача.

У разі зміни Тарифної політики під час перебігу строку (терміну) дії обраного Користувачем тарифного плану, нові тарифи набиратимуть чинності для Користувача з моменту подальшого підключення.

5.5. ТЕКСЛІНК залишає за собою право встановлювати винятки з Тарифної політики будь-який час. ТЕКСЛІНК повідомляє інформацію про такі заходи у спосіб, обраний на власний розсуд, у тому числі за допомогою оголошення на Сайті чи за допомогою повідомлень.

5.6. Вміст кожного з тарифних планів зміна їх кількості, назви пакетів, інформація про бонуси, акції, винятки тощо, а також встановлення або зміна оплати за них, визначаються ТЕКСЛІНКОМ. Детальніше про інформацію щодо Тарифної політики ТЕКСЛІНК можна дізнатися у відповідному розділі Персонального кабінету та (або) при замовленні тарифного пакету.

5.7.  До вартості Тарифного пакету не включається юридична консультація з питань оподаткування, яка потребує аналізу первинних документів та/чи інших  документів  Замовника та/або вимагає більше ніж 2 години роботи фахівців Виконавця, а також консультації з питань міжнародних стандартів бухгалтерського обліку та фінансової звітності, трансфертного ціноутворення; про що Виконавець протягом 2-х робочих днів з моменту отримання питання повідомляє Замовника через Персональний кабінет.

5.8. У випадку, якщо за попередньою оцінкою Виконавця підготовка запитаної Замовником консультації вимагатиме аналізу первинних документів та/чи інших  документів Замовника, Виконавець має право на власний розсуд  прийняти рішення про надання в рамках Тарифного пакету такої консультації.

5.9. У випадку, якщо за попередньою оцінкою Виконавця підготовка запитаної Замовником консультації вимагатиме більше ніж 2 години роботи фахівців Виконавця, Виконавець повідомляє про це Замовника через Персональний кабінет. В повідомленні Виконавець вказує попередньо оцінені ним обсяги часу, необхідні для підготовки консультації, та може запропонувати підготувати її без додаткової оплати, але з погашенням права Замовника на замовлення декількох консультацій в пропорційній кількості. Виконавець приступає до підготовки такої консультації у випадку та на умовах, погоджених з Замовником через Персональний кабінет, якщо інший порядок замовлення не буде погоджений сторонами окремо.

 

 

6. ЗАМОВЛЕННЯ

6.1. Користувач отримує доступ до функціональних можливостей Сайту, після реєстрації та (або) авторизації на Сайті і може отримати Послуги шляхом оформлення Замовлення у відповідному розділі Персонального кабінету.

Порядок здійснення Замовлення:

 • вибір Користувачем тарифного плану чи одиничної послуги на Сайті;
 • заповнення Користувачем форми Замовлення з обов’язковим введенням Персональних даних, визначених у п. 6.3 Політики користування;
 • підтвердження Замовлення, шляхом введення одноразового коду (ідентифікатору), який направляється у відповідний розділ Персонального кабінету та (або) на електронну адресу Користувача;
 • оплата Замовлення.

Після оформлення Замовлення Користувач отримує електронний документ, що направляється у відповідний розділ Персонального кабінету та (або) на електронну адресу Користувача, вказану при Реєстрації.

6.2. ТЕКСЛІНК може користуватися послугами постачальників послуг проміжного характеру у сфері електронної комерції з метою виконання умов даної Політики користування.

6.3. Для оформлення Замовлення Користувач має вказати власні реквізити (найменування платника (суб'єкта господарювання), код за ЄДРПОУ (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи, реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний номер) або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання в установленому порядку відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та мають відмітку у паспорті), місцезнаходження юридичної особи або місце проживання фізичної особи та номер контактного телефону, реквізити рахунку Користувача).

6.4. Порядок, реквізити та форма Замовлення одиничної Послуги, що не входить до тарифних пакетів міститься на відповідних сторінках Сайту для кожної такої Послуги.

6.5. Послуги надаються ТЕКСЛІНК за умови: ознайомлення Користувача з умовами Політики користування, обов’язкової реєстрації та (або) авторизації Користувача на Сайті, здійснення ним Замовлення та оплати, наявності у Користувача технічної можливості доступу до мережі Інтернет.

6.6. ТЕКСЛІНК залишає за собою право відхилити Замовлення Користувача, якщо Користувач порушує умови Політики користування. ТЕКСЛІНК має право не обґрунтовувати причини цієї відмови, а також не несе за неї відповідальності.

6.7.   Для  замовлення  Користувачем  індивідуальних податкових консультацій, якщо такі передбачені умовами обраного ним Тарифного пакету, здійснюється у наступному порядку: 
6.7.1. залишає заявку на індивідуальну податкову консультацію у відповідному розділі  Персонального кабінету.

6.7.2.  отримавши заявку, протягом одного робочого дня ТЕКСЛІНК надсилає Користувачу   через Персональний кабінет повідомлення  про прийняття  заявки в роботу,  
6.7.3.    Якщо заявка містить недостатньо даних для її якісного та належного розгляду, ТЕКСЛІНК готує перелік питань для уточнення та надсилає його Користувачу протягом  3х  днів з моменту отримання  заявки способом, визначеним пунктом 6.7.2  цієї Політики Користування.  

6.7.4. Орієнтовний строк розгляду заявки ТЕКСЛІНКОМ від  2  до  7  робочих  днів.  Користувач  та  ТЕКСЛІНК  можуть погодити інший строк розгляду  заяви залежно від потреб Користувача та з урахуванням складності поставленого у заявці питання. Про необхідність зміни строку  розгляду  заявки ТЕКСЛІНК  повідомляє  Користувача  шляхом надсилання  відповідного повідомлення  через  Персональний кабінет  та (або) на електронну адресу Користувача, вказану при Реєстрації.

6.7.5Початок відліку строку розгляду заявки Користувача  починається в момент підтвердження її отримання ТЕКСЛІНК, а  у випадку необхідності зміни розгляду  заявки, після погодження Сторонами строку її розгляду, якщо немає потреби в уточненні додаткових відомостей чи отриманні документів від Користувача, а в протилежному разі – в момент надання ТЕКСЛІНК Користувачем таких відомостей чи документів (їх копій). 
6.7.6.   Результатом надання послуги є письмова відповідь на поставлене Користувачем питання, що за змістом становить собою фахову податкову консультацію. 
6.7.7.    Відповідь на заявку надсилається Користувачу шляхом надсилання  відповідного повідомлення  через  Персональний кабінет  та (або) на електронну адресу Користувача, вказану при Реєстрації.

 

 

7. ОПЛАТА

7.1. Розрахунки здійснюються шляхом внесення плати у розмірі 100 % у безготівковий спосіб на поточний рахунок ТЕКСЛІНК, що зазначений у Розділі 20 цієї Політики користування (для оплати одиничних послуг) або з використанням зазначених на Сайті способів оплати (у тому числі платіжних систем) (для оплати Послуг, що входять до тарифних планів) до початку надання Послуг.

Користувач має самостійно відстежувати зміну реквізитів ТЕКСЛІНК і нести відповідальність за правильність здійснених ним платежів.

7.2. Певні способи оплати Послуг можуть передбачати комісію чи плату за послуги еквайєрів, агрегаторів платежів, банків тощо, що не включаються до ціни Послуг. ТЕКСЛІНК не несе відповідальності за встановлення такої комісії чи плати за послуги третіх осіб.

7.3. Умови та порядок надання фінансових послуг з переказу грошових коштів (прийому платежів) розміщені на офіційних сайтах банків або фінансових компаній в мережі Інтернет.

Користувач розуміє та погоджується, що при оплаті Послуг із використанням послуг банків і фінансових установ, Користувач сплачує банківські комісії та (або) комісії фінансових установ за перерахування коштів, відповідно до тарифів таких установ. Витрати Користувача, пов’язані з оплатою Послуг, здійснюються ним самостійно та не відшкодовуються ТЕКСЛІНК.

Послуги, що входять до тарифних планів, вважаються сплаченими в момент зарахування грошових коштів на поточний рахунок Платіжної системи, зазначений при здійсненні Замовлення. Після зарахування грошових коштів на поточний рахунок Платіжної системи, Договір набуває чинності щодо Послуг, за якими була проведена оплата.

Одиничні послуги, що не входять до тарифних планів, вважаються сплаченими в момент зарахування грошових коштів на поточний рахунок ТЕКСЛІНК. Після зарахування грошових коштів на поточний рахунок ТЕКСЛІНК, Договір набуває чинності щодо Послуг, за якими була проведена оплата.

Послуги вважаються наданими належним чином та у повному обсязі з моменту закінчення дії обраного Користувачем тарифного плану (за винятком одиничних послуг, строк (термін) і порядок надання яких визначається окремо). Після закінчення строку (терміну) його дії ТЕКСЛІНК припиняє доступ Користувача до відповідного функціоналу Сайту.

7.4. Гарантійний термін надання Послуг не встановлюється (відсутній), за винятком одиничних послуг.

7.5. У разі порушення Користувачем визначених Політикою користування умов надання Послуг, ТЕКСЛІНК має право частково чи повністю зупинити надання Послуг аж до усунення порушень. При цьому сплачена вартість послуг Користувачу не повертається або переходить в рахунок послуг наступних періодів.

7.6. Всі розрахунки здійснюються відповідно до законів України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні» № 2346-ІІІ від 05.04.2001 року, «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» № 2664-ІІІ від 12.07.2001 року, інших законів та нормативно-правових актів Національного банку України.

 

8. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ТЕКСЛІНК

8.1. ТЕКСЛІНК має право:

8.1.1. Вносити зміни та (або) доповнення до Політики користування в односторонньому порядку без будь-якого спеціального повідомлення Користувачів про внесення таких змін та (або) доповнень.

8.1.2. Зупинити чи іншим чином обмежити доступ Користувача до Сайту і його функціональних можливостей та (або) його окремих частин, вносити до них зміни повністю та (або) частково без попереднього повідомлення Користувача.

8.1.3. Проводити профілактичні роботи для підтримки злагодженої роботи Сайту та удосконалення його роботи і доступу.

8.1.4. Встановлювати та (або) змінювати Тарифну політику перелік, умови, спосіб та строки надання Послуг в односторонньому порядку на власний розсуд, шляхом публікації її у відповідному розділі на Сайті.

8.1.5. Припиняти доступ до Сайту та його функціональних можливостей та подальше надання Послуг без додаткового попередження, з моменту закінчення терміну дії тарифного пакету, обраного Користувачем.

8.1.6. Зберігати та обробляти інформацію, яку ТЕКСЛІНК отримує в процесі надання Послуг.

8.1.7. Надсилати електронні повідомлення на електронну пошту Користувача та (або) SMS повідомлення, що містять інформацію про Послуги ТЕКСЛІНК, функціональні можливості Сайту та (або) іншу інформацію рекламного характеру про ТЕКСЛІНК чи про його партнерів тощо.

8.1.8. Здійснювати премодерацію Контенту Користувача (коментарів, повідомлень тощо). ТЕКСЛІНК вправі не публікувати коментар та (або) повідомлення Користувача, що порушує умови Політики користування.

8.1.9. ТЕКСЛІНК має право направляти Користувачу повідомлення, попередження, а також обмежувати, припиняти доступ до Персонального кабінету Користувача, обмежувати або забороняти його доступ до Сайту та його функціональних можливостей, приймати усі можливі технічні та юридичні заходи для того, щоб Користувач не міг користуватися Сайтом та його функціональними можливостями в разі:

 • отримання обов’язкових до виконання рішень органів державної влади України;
 • у випадку виявлення порушень Користувачем положень Політики користування та (або) вимог чинного законодавства України.

8.1.10. ТЕКСЛІНК має право призупинити доступ Користувача до Сайту та його функціональних можливостей у випадку виникнення технічних збоїв, помилок та інших несправностей з метою їх усунення. ТЕКСЛІНК вживає усіх необхідних заходів для нормалізації роботи Сайту та його функціональних можливостей, усунення в найкоротші терміни будь-яких несправностей його роботи, але не гарантує відсутності таких ситуацій у майбутньому.

8.1.11. Сайт, його функціональні можливості можуть являти собою пробну версію (наприклад, бета-версію) і їх робота може відрізнятися від роботи фінальної версії. ТЕКСЛІНК може істотно змінити будь-яку версію Сайту та його функціональних можливостей чи їх окремих складових.

8.2. ТЕКСЛІНК зобов’язаний:

8.2.1. Надавати Послуги в строк та в обсяг, передбачений Політикою користування.

8.2.2. Вживати відповідно до чинного законодавства та даної Політики користування усі необхідні заходи із забезпечення конфіденційності інформації, що надається Користувачем, а також інформації про Користувача та отримані ним Послуги.

8.2.3. Підтримувати постійну працездатність Сайту для надання Користувачеві безперебійного доступу до Сайту та його функціональних можливостей.

 

9. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ КОРИСТУВАЧА

9.1. Користувач має право:

9.1.1. Повне і своєчасне отримання замовлених Послуг належної якості.

9.1.2. Отримання від ТЕКСЛІНК відомостей про здійснені Послуги у порядку, встановленому законодавством.

9.1.3. Самостійно вносити зміни та виправлення інформації про себе у відповідному розділі Персонального кабінету Користувача на Сайті, за умови, що такі зміни та виправлення містять актуальну і достовірну інформацію.

9.1.4. Самостійно видаляти раніше розміщену Користувачем інформацію в Персональному кабінеті та на Сайті в межах його функціональних можливостей.

При видаленні Контенту, Персональних даних та іншої користувальницької інформації з Персонального кабінету Користувача або видаленні облікового запису Користувача з Сайту, інформація про Користувача, скопійована іншими Користувачами або розповсюджена на сторінках Сайту, зберігається.

9.1.5. Надання на розгляд ТЕКСЛІНК своїх побажань та/ або пропозицій щодо поліпшення роботи Сайту та його функціональних можливостей тощо.

9.1.6. Одержання інформації про ТЕКСЛІНК в обсязі, визначеному Політикою користування та чинним законодавством України.

9.2. Користувач не має права:

9.2.1. Реєструватися як Користувач від імені або замість іншої особи («фальшивий обліковий запис»). При цьому, можлива реєстрація від імені та за дорученням іншої фізичної особи або юридичної особи за умови отримання необхідних повноважень у порядку і формі, передбачених законодавством України.

9.2.2. Вводити Користувачів в оману відносно своєї особи, використовуючи логін та пароль іншого зареєстрованого Користувача.

9.2.3. Завантажувати, зберігати, публікувати, поширювати і надавати доступ або іншим чином використовувати будь-яку інформацію, яка є незаконною, шкідливою; містить образи і наклепи; демонструє (або є пропагандою) насильство і жорстокість; порушує права інтелектуальної власності; пропагує ненависть і / або дискримінацію людей за расовою, етнічною, статевою, релігійною, соціальною ознаками; містить образи на адресу будь-яких осіб або організацій; містить елементи (або є пропагандою) порнографії, дитячої еротики; являє собою рекламу (або є пропагандою) послуг сексуального характеру (у тому числі під видом інших послуг); роз’яснює порядок виготовлення, застосування чи іншого використання наркотичних речовин або їх аналогів, вибухових речовин чи зброї; містить інформацію обмеженого доступу, включаючи, але не обмежуючись, державною і комерційною таємницею, інформацією про приватне життя третіх осіб; носить шахрайський характер; пропагує злочинну діяльність або містить поради, інструкції або керівництва по здійсненню злочинних дій; містить екстремістські матеріали тощо.

9.2.4. Порушувати права третіх осіб, в тому числі неповнолітніх осіб та (або) завдавати їм шкоди в будь-якій формі.

9.2.5. Видавати себе за іншу людину або представника організації і / або співтовариства без достатніх на те прав, у тому числі за співробітників ТЕКСЛІНК, а також застосовувати будь-які інші форми і способи незаконного представництва інших осіб в мережі Інтернет, а також вводити Користувачів або ТЕКСЛІНК в оману щодо властивостей і характеристик будь-яких суб’єктів або об’єктів.

9.2.6. Завантажувати, пересилати, передавати або будь-яким іншим способом розміщувати та (або) поширювати будь-яку інформацію, за відсутності прав на такі дії відповідно до закону або договору.

9.2.7. Завантажувати, посилати, передавати або будь-яким іншим способом розміщувати та (або) поширювати рекламну інформацію, спам (у тому числі і пошуковий), списки чужих адрес електронної пошти, схеми «пірамід», багаторівневого (мережевого) маркетингу (MLM), системи інтернет-заробітку, «листи щастя», а також використовувати будь-яким чином Програмне забезпечення для участі в цих заходах.

9.2.8. Здійснювати несанкціоноване збирання і зберігання Персональних даних інших осіб.

9.2.9. Застосовувати будь-які автоматизовані системи або засоби для отримання доступу, придбання, копіювання або моніторингу будь-яких елементів Сайту та його функціональних можливостей.

9.2.10. Здійснювати (намагатися отримати) доступ до Послуг іншим способом, окрім як через інтерфейс Сайту, наданий ТЕКСЛІНК, за винятком випадків, коли такі дії були прямо дозволені Користувачеві відповідно до окремої угоди з ТЕКСЛІНК.

9.2.11. Розміщувати комерційну і політичну рекламу, за винятком, коли дозвіл на такі дії був наданий ТЕКСЛІНК.

9.2.12. Порушувати роботу Сайту та його функціональні можливості.

9.2.13. Розміщувати посилання на ресурси мережі Інтернет, зміст яких суперечить чинному законодавству України.

9.2.14. Сприяти діям, спрямованим на порушення обмежень і заборон, що визначені у Політиці користування.

9.2.15. Інші незаконні дії, або дії заборонені даною Політикою користування її Додатками, нормами чинного законодавства.

9.3. Користувач зобов’язується:

9.3.1. Дотримуватися умов цієї Політики користування.

9.3.2. Надавати при реєстрації достовірні, повні та актуальні дані, стежити за їх актуалізацією.

9.3.3. Здійснювати оплату замовлених Послуг у розмірі та в порядку, встановленому цією Політикою користування та (або) її Додатками.

9.3.4. Не надавати доступ до Персонального кабінету або доступу до Сайту та його функціональних можливостей третім особам через електронні системи інформації, в тому числі через всесвітню мережу Інтернет таким чином, що будь-яка особа може отримати такий доступ з будь-якого місця і у будь-який час за власним вибором.

9.3.5. Інформувати ТЕКСЛІНК про несанкціонований доступ до персональної сторінки та (або) про несанкціонований доступ та (або) використання пароля та логіну Користувача.

9.3.6. Не розміщувати на персональній сторінці інформацію та об'єкти (включаючи посилання на них), які можуть порушувати права та інтереси інших осіб;

9.3.7. Перед розміщенням інформації і Контенту (включаючи, але не обмежуючись, зображеннями інших осіб, чужими текстами різного змісту, аудіозаписами та відеофільмами) заздалегідь оцінювати законність їх розміщення.

9.3.8. Не порушувати права ТЕКСЛІНК та права третіх осіб на об’єкти інтелектуальної власності.

9.3.9. Виконувати всі інші дії, спрямовані на повне та якісне виконання умов цього Договору.

 

10. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

10.1. Користувач несе відповідальність за власні дії у зв'язку зі створенням і розміщенням інформації у Персональному кабінеті та на Сайті, а також в інших розділах Сайту відповідно до чинного законодавства України. Порушення Політики користування та чинного законодавства України тягне за собою цивільно-правову, адміністративну та кримінальну відповідальність.

10.2. ТЕКСЛІНК не несе відповідальності за порушення Користувачем Політики користування і залишає за собою право на свій власний розсуд, а також при отриманні інформації від інших Користувачів або третіх осіб про порушення Користувачем цієї Політики користування, змінювати (модерувати) або видаляти будь-яку опубліковану Користувачем інформацію, що порушує заборони, встановлені Політикою користування припиняти, обмежувати доступ Користувача до всіх або до будь-якого з розділів Сайту та його функціональних можливостей в будь-який час з будь-якої причини або без пояснення причин, з попереднім повідомленням або без такого.

ТЕКСЛІНК закріплює за собою право видалити Персональний кабінет Користувача та  (або) призупинити, обмежити або припинити доступ Користувача до Сайту та його функціональних можливостей, якщо ТЕКСЛІНК виявить, що Користувач становить загрозу для Сайту, його функціональних можливостей та (або) його Користувачів. ТЕКСЛІНК реалізує описані вище заходи відповідно до чинного законодавства України і не несе відповідальності за можливі негативні наслідки таких заходів для Користувача або третіх осіб.

10.3. Видалення Персонального кабінету Користувача означає автоматичне видалення всієї інформації, розміщеної на ній, а також всієї інформації Користувача, введеної при реєстрації на Сайті. Після видалення персональної сторінки Користувач втрачає доступ до використання Сайту та його функціональних можливостей.

10.4. Приймаючи Політику користування, Користувач тим самим погоджується використовувати Сайт та його функціональні можливості виключно у особисти-х цілях.

10.5. ТЕКСЛІНК не приймає на себе ніякої відповідальності, у тому числі за відповідність Сайту та його функціональних можливостей цілям Користувача.

10.6. ТЕКСЛІНК також не гарантує, що:

 • Послуги та (або) Сайт, його функціональні можливості відповідають вимогам Користувача на момент прийняття Політики користування і будуть відповідати їм у майбутньому;
 • Доступ до Сайту та його функціональних можливостей буде надаватися безперервно, швидко, надійно, без помилок і технічних збоїв;
 • результати, які можуть бути отримані з використанням Сайту та його функціональних можливостей буде відповідати очікуванням Користувача.

10.7. Оскільки Сайт та його Контент перебувають у постійному вдосконаленні, форма і характер функціональних можливостей можуть час від часу змінюватися без попереднього повідомлення Користувача. ТЕКСЛІНК має право при необхідності на власний розсуд припинити (тимчасово або остаточно) доступ до Сайту (або будь-яких окремих його елементів та (або) функцій) всім Користувачам взагалі або окремому Користувачеві, без попереднього повідомлення.

10.8. Користувач самостійно несе відповідальність за відповідність змісту розміщеної ним інформації чи Контенту, вимогам чинного законодавства, включаючи відповідальність перед третіми особами у випадках, коли така інформація чи контент або його зміст порушують права і законні інтереси третіх осіб, в тому числі особисті немайнові права авторів, інші інтелектуальні права третіх осіб, та (або) зазіхає на належні їм нематеріальні блага.

10.9. ТЕКСЛІНК не зобов’язаний здійснювати попередню перевірку інформації будь-якого виду, що розміщується та (або) розповсюджується Користувачем, а також погоджується з тим, що ТЕКСЛІНК має право (але не обов’язок) на свій розсуд відмовити Користувачеві в розміщенні та (або) розповсюдженні ним такої інформації або видалити її. Користувач усвідомлює і згоден з тим, що він повинен самостійно оцінювати всі ризики, пов’язані з розміщенням та розповсюдженням такої інформації, включаючи оцінку надійності, повноти та корисності такого.

10.10. У разі виявлення порушення прав та (або) інтересів при використанні Сайту та його функціональних можливостей, в тому числі розміщенням неналежного Контенту іншим Користувачем, слід повідомити про це Службу підтримки ТЕКСЛІНК шляхом направлення Службі підтримки ТЕКСЛІНК письмового повідомлення з докладним описом скоєного порушення і гіпертекстовим посиланням на сторінку, що містить матеріали, якими порушуються відповідні права та (або) інтереси.

10.11. При наявності претензій третіх осіб щодо порушення будь-яких майнових та (або) особистих немайнових прав третіх осіб, встановлених законодавством заборон чи обмежень певним Користувачем, такий Користувач зобов’язаний врегулювати виниклі претензії власними силами і за власний рахунок.

10.12. При багаторазовому або грубому порушенні умов Політики користування та (або) вимог законодавства, ТЕКСЛІНК має право заблокувати або видалити Персональний кабінет Користувача, а також заборонити доступ з використанням облікового запису до Сайту і його функціональних можливостей, а також видалити розміщений Користувачем в Персональному кабінеті Контент без попереднього повідомлення.

 

11. ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ

11.1. Весь Контент, доступний Користувачеві на Сайті, є об’єктом виключних майнових прав інтелектуальної власності ТЕКСЛІНК, якщо інше не вказано у його тексті.

11.1.1. Використання Контенту Сайту будь-яким способом для будь-яких цілей, окрім особистих, допускається виключно за умови наявності письмової згоди ТЕКСЛІНК.

11.1.2. Користувач не має права публікувати на будь-яких ресурсах, в тому числі у ЗМІ та у мережі Інтернет, відтворювати, публічно виконувати, публічно сповіщувати, продавати, розповсюджувати будь-яким способом, перекладати, перероблювати, адаптувати та здійснювати інші зміни, включати складовою частиною до збірників, баз даних, інших об’єктів, а також використовувати будь-яким іншим способом для комерційних та/або некомерційних цілей Контент та будь-яку інформацію з Сайту, без попередньої письмової згоди на це ТЕКСЛІНК.

11.2. Без письмової згоди ТЕКСЛІНК дозволяється використання цитат з Сайту (коротких уривків обсягом не більше 300 (трьохсот) знаків (друкованих символів) з одного текстового матеріалу, не враховуючи знаків пунктуації) з обов'язковим зазначенням імені автора і джерела запозичення (гіперпосилання на Сайт у першому реченні цитати).

11.3. Якщо Користувач отримав згоду ТЕКСЛІНК на використання його Контенту у відповідності з п. 11.1.1 цієї Політики користування, при розміщенні, публікації, поширенні, іншому використання Контенту, користувач зобов’язаний:  

- поряд із матеріалом Сайту, який використовується Користувачем, розмістити логотип «TaxLink» і пряме гіперпосилання на сторінку Сайту, на якій розміщений матеріал (таке гіперпосилання повинно міститися у першому абзаці матеріалу, який використовується Користувачем);

- зазначити ім’я автора/авторів матеріалу (якщо такі вказані на Сайті) та дату опублікування його на Сайті.

Будь-яке інше використання логотипу «TaxLink», окрім як для вказаної у цьому пункті Політики користування мети, без дозволу ТЕКСЛІНК забороняється.

11.4. Користувач може публікувати на Сайті інформацію, в тому числі залишати свої коментарі до Контенту, гарантуючи при цьому дотримання чинного законодавства та прав третіх осіб, в тому числі прав інтелектуальної власності на інформацію, яка ним поширюється. 

Користувач має право публікувати на Сайті контент, належний іншим особам, виключно за умови наявності згоди таких осіб та з обов’язковим зазначенням імені автора та джерела запозичення.

11.5. Приймаючи умови Політики користування, Користувач погоджується і надає ТЕКСЛІНК безоплатну, невиключну, вільну від роялті ліцензію на використання інформації, яка публікується ним на Сайті, в тому числі, але не виключно, своїх аналітичних матеріалів, коментарів, статей та інших об’єктів інтелектуальної власності, усіма способами, визначеними статтею 15 Закону України «Про авторське право і суміжні права»:

ТЕКСЛІНК має право передавати права, зазначені в цьому пункті третім особам.

11.6. Користувач надає ТЕКСЛІНК дозвіл на використання опублікованої ним на Сайті інформації, одночасно з її публікацією (завантаженням) на Сайт, на весь строк дії авторського права, встановлений чинним законодавством, та без обмеження територією дії таких прав.

11.7. Сайт може містити посилання на інші сайти в мережі Інтернет (сайти третіх осіб) так само, як і статті, фотографії, ілюстрації, графічні зображення, музику, звуки, відео, інформацію, додатки, програми і інший Контент, що належить або надходить від третіх осіб (Контент третіх осіб), який є результатом інтелектуальної діяльності і охороняються відповідно до законодавства України.

11.8. Будь-які посилання на інші сайти в мережі Інтернет (сайти третіх осіб) не перевіряються ТЕКСЛІНК на відповідність тим або іншим вимогам (достовірності, повноти, законності тощо). ТЕКСЛІНК не несе відповідальності за будь-яку інформацію, Контент третіх осіб, до яких Користувач отримує доступ, а також за доступність таких сайтів або інформацію та наслідки її використання Користувачем.

11.9. Посилання (у будь-якій формі) на будь-який сайт, продукт, послугу, будь-яку інформацію комерційного або некомерційного характеру, що розміщена на Сайті, не є схваленням або рекомендацією таких продуктів (послуг чи діяльності) з боку ТЕКСЛІНК, за винятком випадків, коли про це прямо вказується ТЕКСЛІНК.

11.10. Якщо Користувач вирішив покинути Сайт і перейти на сайти третіх осіб, використати або встановити програми третіх осіб, він робить це на свій ризик, і з моменту такого переходу дана Політика користування не поширюються на Користувача. При подальших діях Користувачеві варто керуватися відповідними нормами законодавства та політикою тих осіб, чий контент він має намір використовувати.

 

12. ЗВОРОТНІЙ ЗВ’ЯЗОК

12.1. Пропозиції, скарги та питання по використанню Сайту Користувач може направити за формою зв’язку з адміністратором або Службою підтримки ТЕКСЛІНК на Сайті.

12.2. ТЕКСЛІНК забезпечує зворотній зв'язок з Користувачем за допомогою наступних способів:

 • електронної пошти;
 • за телефоном (044) 334 61 07;
 • за допомогою встановленої форми зв’язку з адміністратором чи Службою підтримки;
 • шляхом направлення відповіді Користувачу у відповідному розділі Персонального кабінету.

12.3. ТЕКСЛІНК може публікувати повідомлення на Сайті, а також надсилати оповіщення за адресою електронної пошти та (або) номером телефону, який вказав Користувач при реєстрації.

12.4. Якщо Користувач продовжує користуватися Сайтом та його функціональними можливостями, це означає, що він отримав всі повідомлення, незалежно від методу їх надсилання.

12.5. Вся кореспонденція, отримана ТЕКСЛІНК від Користувачів (у письмовій або електронній формі), відноситься до інформації з обмеженим доступом і не розголошується без письмової згоди Користувача.

 

13. ВІДГУКИ

13.1. Надсилаючи будь-які відгуки, заявки чи коментарі та (або) будь-які пропозиції ТЕКСЛІНК за допомогою Сайту чи у інший спосіб, Користувач підтверджує і погоджується з наступними положеннями:

 • у ТЕКСЛІНК можуть бути аналогічні ідеї стосовно розробок;
 • інформація, що була надана Користувачем, не містить жодної конфіденційної інформації, інформації з обмеженим доступом, комерційної таємниці тощо, та (або) інформації, що належить третім особам;
 • ТЕКСЛІНК не зобов’язується забезпечувати конфіденційну інформацію щодо відгуків, коментарів та (або) пропозицій Користувача;
 • ТЕКСЛІНК має право вільно використовувати, розповсюджувати, оприлюднювати, застосовувати або іншим чином розвивати, змінювати, переробляти відгук, коментар та (або) пропозицію з будь-якою метою на власний розсуд.

 

14. ПОВІДОМЛЕННЯ

14.1. ТЕКСЛІНК вправі посилати Користувачеві на зазначену ним в Персональному кабінеті електронну адресу інформаційні електронні повідомлення (далі – «повідомлення») про важливі події, що відбуваються в рамках роботи Сайту та його функціональних можливостей або у зв’язку з діяльністю ТЕКСЛІНК.

14.2. Допускається використання повідомлень для інформування Користувача про обмеження доступу до Сайту та його функціональних можливостей у зв’язку з профілактичними роботами, порушеннями Користувачем даної Політики користування, зміні функціоналу Сайту, окремих його елементів, Програмного забезпечення, Бази даних, змісту або умов надання послуг, зміни тарифікації та оплати послуг, а також зміни Політики користування та інших Додаткових документів.

14.3. Якщо Користувач продовжує використання Сайту та його функціональних можливостей, це означає, що він отримав повідомлення, незалежно від методу їх надсилання.

14.4. ТЕКСЛІНК на власний розсуд може використовувати повідомлення для розповсюдження інформації про акції, бонуси, заохочення, а також для реклами власних послуг і / або продукції (послуг) третіх осіб.

 

15. КОНФІДЕНЦІЙНІЙСТЬ

15.1. При Реєстрації на Сайті та подальшому користуванні його функціональними можливостями, а також при отриманні Послуг Користувач надає інформацію щодо себе, яку ТЕКСЛІНК вправі використовувати для надання Послуг відповідно до умов цієї Політики користування. Відповідальність за точність та достовірність представлених даних несе Користувач.

15.2. Користувач підтверджує, що розміщує свої Персональні дані на Сайті добровільно, а також що він добровільно надає згоду ТЕКСЛІНК на їх обробку. У разі якщо Користувач не згоден з вищевказаними умовами, він не повинен реєструватися на Сайті або повинен негайно припинити таке користування.

15.3. Надаючи свої Персональні дані, Користувач дає ТЕКСЛІНК свою добровільну згоду на обробку і використання своїх Персональних даних згідно зі статтями 2, 11 Закону України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 № 2297-VI (надалі – «Закон» № 2297-VI), у цілях, визначених Політикою користування, а також у цілях просування ТЕКСЛІНК своїх послуг різними способами, в тому числі шляхом здійснення автоматизованого накопичення і зберігання у базах даних, аналізу Персональних даних, а також на їх передачу третім особам і транскордонну передачу, без обмеження терміну дії. Відповідно до ст. 8 Закону № 2297-VI дана згода може бути відкликана тільки за умови повідомлення Користувача у порядку, передбаченому п. 15.4 цього Договору.

15.4. Якщо Користувач не бажає, щоб його Персональні дані оброблялися, то він повинен письмово звернутися до Служби підтримки ТЕКСЛІНК із Заявою, що складається у довільній формі. У такому випадку вся отримана від Користувача інформація видаляється з бази даних ТЕКСЛІНК, що у свою чергу унеможливлює подальше надання Послуг Користувачу. ТЕКСЛІНК обробляє за допомогою програмно-апаратних та технічних засобів виключно ті Персональні дані Користувача, які були добровільно розміщені ним на Сайті.

15.5. Метою збирання Персональних даних Користувачів є надання Послуг ТЕКСЛІНКОМ Користувачам, а також складання Бази даних для забезпечення функціонування Сайту.

15.6. Користувач зобов'язується не розміщувати на Сайті Персональні дані інших осіб без їх згоди, а також не використовувати Персональні дані інших осіб будь-яким способом, що не відповідає вимогам чинного законодавства, у протиправних або протизаконних цілях, з метою отримання вигоди та (або) у будь-яких інших цілях, крім тих, що прямо випливають з умов Договору.

15.7. Користувач також надає згоду на отримання повідомлень від ТЕКСЛІНК, в т. ч. з повідомленнями про проведення акцій, заохочень, статистичних досліджень тощо.

15.8. ТЕКСЛІНК зобов'язується не розголошувати отриману від Користувача інформацію, за винятком випадків, передбачених законодавством.

Не вважається порушенням надання ТЕКСЛІНК інформації агентам і третім особам, які діють на підставі договору з ТЕКСЛІНК, для виконання зобов'язань перед Користувачем. Також не може вважається порушенням зобов'язань розголошення інформації відповідно до вимог закону.

15.9. ТЕКСЛІНК має право зберігати архівну копію Персональних даних Користувача та без згоди Користувача передати такі дані, державним органам, у тому числі органам дізнання і слідства, та органам місцевого самоврядування за їх мотивованим запитом; на підставі судового рішення; в інших передбачених чинним законодавством випадках.

15.10. Сторони усвідомлюють, що в результаті збою в роботі Сайту, вірусної або хакерської атаки, технічних несправностей та інших обставин Персональні дані Користувача можуть стати доступними й іншим особам. Користувач розуміє і погоджується з тим, що не буде висувати претензії до ТЕКСЛІНК у зв'язку з цим.

15.11. Ця Політика користування не застосовується до служб, які надаються іншими компаніями чи особами, включно з продуктами або сайтами, посилання на які розміщено на Сайті. Політика користування ТЕКСЛІНК не поширюється на інформаційну діяльність інших компаній і організацій, які рекламують наші служби та можуть використовувати технології для розміщення та надання відповідної реклами.

15.12. ТЕКСЛІНК не несе відповідальності за дії третіх осіб, які отримали в результаті використання Інтернету або Послуг Сайту доступ до інформації про Користувача, за наслідки використання інформації, яка, в силу природи Сайту, доступна будь-якому користувачеві мережі Інтернет.

 

16. РЕКЛАМА

16.1. ТЕКСЛІНК має право направляти Користувачеві інформацію про розвиток Сайту і його Контент, а також рекламувати власну діяльність на умовах, визначених даною Політикою користування.

 

17. ВИБІР ПРАВА

17.1. Цей Договір, його укладення і виконання регулюється відповідно до чинного законодавства України. Всі питання, не врегульовані Договором або врегульовані не повністю, регулюються відповідно до матеріального права України.

17.2. У випадку неможливості врегулювання спорів шляхом переговорів, останні в претензійному порядку підлягають передачі до відповідного суду згідно з чинним законодавством України.

 

18. ЗМІНИ УМОВ

18.1. ТЕКСЛІНК може змінювати Політику користування та інші Додаткові документи в будь-який час без попереднього попередження Користувача.

18.2. Користувач несе відповідальність за періодичний перегляд та ознайомлення з Політикою користування ТЕКСЛІНК та її Додатками. Подальше користування Сайтом та його функціональними можливостями означає згоду з будь-якими змінами Політики користування.

 

19. ДОДАТКОВІ ПОЛОЖЕННЯ

19.1. Внесення змін до Політики користування, зміна порядку, обсягу та умов надання послуг, проводиться ТЕКСЛІНКОМ в односторонньому порядку. Повідомлення про внесення змін до Політики користування здійснюється ТЕКСЛІНК шляхом розміщення зазначених змін на Сайті та (або) за допомогою повідомлення.

19.2. Претензії щодо якості надання послуг подаються Користувачем у порядку, встановленому чинним законодавством.

19.3. Якщо з тих чи інших причин одне або декілька положень Політики користування будуть визнані недійсними або не мають юридичної сили, це не впливає на дійсність або застосовність інших положень.

19.4. Політика користування складена українською мовою і може бути надана Користувачу для ознайомлення іншою мовою. У разі розбіжності україномовної версії Політики користування і версії Політики користування на іншій мові, застосовуються положення україномовної версії цієї Політики користування.

19.5. Всі зміни, внесені ТЕКСЛІНК в Політику користування, набирають чинності і стають обов’язковими для виконання з моменту їх розміщення у відповідному розділі на Сайті.

19.6. Політика користування набуває чинності для Користувача з моменту його згоди з її умовами і діє протягом невизначеного терміну.

19.7. ТЕКСЛІНК на себе ніяких умов і зобов'язань щодо предмета Договору, за винятком випадків, коли такі умови або зобов'язання зафіксовані в письмовому вигляді і підписані уповноваженими представниками Сторін.

 

20. РЕКВІЗИТИ

Товариство з обмеженою відповідальністю «ТЕКСЛІНК»
Код ЄДРПОУ 39849582
Адреса: 01004, місто Київ, вулиця Велика Васильківська, будинок 9/2, офіс 69
Телефон: (044) 334 61 07.
 

?Поставте своє запитання
Популярні податкові теми
Запитання можуть ставити лише зареєстровані користувачі
Поставте Ваше запитання, і ми відправимо відповідь Вам в особистий кабінет найближчим часом.
Відправити
Замовити персональну презентацію