Щодо порядку складання податкових накладних за операціями з передачі електричної енергії на умовах передоплати

Державна фіскальна служба України розглянула лист платника податку щодо порядку складання податкових накладних за операціями з передачі електричної енергії на умовах передоплати та, керуючись статтею 52 Податкового кодексу України (далі - Кодекс), повідомляє.

Як зазначено у листі, підприємство здійснює господарську діяльність з придбання електроенергії у енергетичної компанії та подальшої її передачі (реалізації) згідно з укладеними угодами споживачам, якими є орендарі приміщень, що належать юридичній особі - засновнику підприємства. За умовами таких угод для споживачів електричної енергії передбачено обов’язкові авансові платежі за активну електроенергію.

Згідно з пунктом 187.1 статті 187 Кодексу датою виникнення податкових зобов'язань з постачання товарів/послуг вважається дата, яка припадає на податковий період, протягом якого відбувається будь-яка з подій, що сталася раніше:

а) дата зарахування коштів від покупця/замовника на банківський рахунок платника податку як оплата товарів/послуг, що підлягають постачанню, а в разі постачання товарів/послуг за готівку - дата оприбуткування коштів у касі платника податку, а в разі відсутності такої - дата інкасації готівки у банківській установі, що обслуговує платника податку;

б) дата відвантаження товарів, а для послуг - дата оформлення документа, що засвідчує факт постачання послуг платником податку.

Відповідно до пункту 201.4 статті 201 Кодексу податкова накладна складається у день виникнення податкових зобов'язань продавця.

Платники податку в разі здійснення постачання товарів/послуг, постачання яких має безперервний або ритмічний характер:

покупцям - платникам податку - можуть складати не пізніше останнього дня місяця, в якому здійснено такі постачання, зведені податкові накладні на кожного платника податку, з яким постачання мають такий характер, з урахуванням усього обсягу постачання товарів/послуг відповідному платнику протягом такого місяця;

покупцям - особам, не зареєстрованим платниками податку, - можуть складати не пізніше останнього дня місяця, в якому здійснено такі постачання, зведену податкову накладну з урахуванням всього обсягу постачання товарів/послуг таким покупцям, з якими постачання мають такий характер, протягом такого місяця.

У разі якщо станом на дату складення зазначених податкових накладних сума коштів, що надійшла на поточний рахунок продавця як оплата (передоплата) за товари/послуги, перевищує вартість поставлених товарів/послуг протягом місяця, таке перевищення вважається попередньою оплатою (авансом), на суму якої складається податкова накладна у загальному порядку не пізніше останнього дня такого місяця.

Для цілей цього пункту ритмічним характером постачання вважається постачання товарів/послуг одному покупцю два та більше разів на місяць.

Зокрема, постачання послуг з передачі електричної енергії споживачам з метою застосування норм пункту 201.4 статті 201 Кодексу може розглядатися як операції з постачання, які мають безперервний або ритмічний характер.

Періодичність складання зведених податкових накладних протягом звітного (податкового) періоду на одного контрагента - покупця може бути передбачена у цивільно-правовому договорі з таким покупцем.

Отже, за операціями з передачі (реалізації) електроенергії споживачам згідно з укладеними угодами платник податку протягом звітного (податкового) періоду має право на складання на кожного отримувача такої електроенергії зведеної податкової накладної, яка складається не пізніше останнього дня такого періоду, виходячи із умов, передбачених у цивільно-правовому договорі.

При цьому, якщо станом на дату складення зазначеної зведеної податкової накладної сума коштів, що надійшла на поточний рахунок продавця як оплата (передоплата) за товари/послуги, перевищує вартість поставлених товарів/послуг протягом місяця, на суму такого перевищення повинна бути складена окрема податкова накладна у загальному порядку не пізніше останнього дня такого місяця.

Голова Р. М. Насіров