Щодо визначення доходу платника єдиного податку - фізичної особи

Державна фіскальна служба України розглянула звернення щодо визначення доходу платника єдиного податку - фізичної особи і повідомляє.

Відповідно п. 52.2 ст. 52 Податкового кодексу України (далі - Кодекс) податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.

Механізм застосування спрощеної системи оподаткування, обліку і звітності регулюється главою 1 розділу XIV Кодексу.

Cпрощена система оподаткування, обліку та звітності - це особливий механізм справляння податків і зборів, що встановлює заміну сплати окремих податків і зборів на сплату єдиного податку з одночасним веденням спрощеного обліку та звітності.

Визначення доходу для платників єдиного податку наведено у п. 292.1 ст. 292 Кодексу. Зокрема, для фізичної особи - підприємця - це дохід, отриманий протягом податкового (звітного) періоду в грошовій формі (готівковій та/або безготівковій); матеріальній або нематеріальній формі, визначеній п. 292.3 цієї статті. При цьому до доходу не включаються отримані такою фізичною особою пасивні доходи у вигляді процентів, девідентів, роялті, страхові виплати і відшкодування, а також доходи, отримані від продажу рухомого та нерухомого майна, яке належить на праві власності фізичній особі та використовується в її господарській діяльності.

Отже, у разі використанні платіжних терміналів при здійсненні розрахунків за товари (послуги) доходом фізичної особи - платника - єдиного податку вважається вся сума, що надійшла на розрахунковий рахунок.