Щодо питань застосування реєстраторів розрахункових операцій при прийманні від мешканців готівкою членських внесків та платежів на утримання житлового будинку і прибудинкової території

Державна фіскальна служба України розглянула звернення щодо питань застосування реєстраторів розрахункових операцій (далі - РРО) при прийманні від мешканців готівкою членських внесків та платежів на утримання житлового будинку і прибудинкової території, яке отримано, і повідомляє.

Закон України від 06 липня 1995 року № 265/95-ВР "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг" (далі - Закон № 265) визначає правові засади застосування РРО у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг. Дія цього Закону поширюється на всіх суб’єктів господарювання, їх господарські одиниці та представників (уповноважених осіб) суб’єктів господарювання, які здійснюють розрахункові операції у готівковій та/або безготівковій формі.

Статтею 2 Закону № 265 визначено, що розрахункова операція - це приймання від покупця готівкових коштів, платіжних карток, платіжних чеків, жетонів тощо за місцем реалізації товарів (послуг), видача готівкових коштів за повернутий покупцем товар (ненадану послугу), а у разі застосування банківської платіжної картки - оформлення відповідного розрахункового документа щодо оплати в безготівковій формі товару (послуги) банком покупця або, у разі повернення товару (відмови від послуги), оформлення розрахункових документів щодо перерахування коштів у банк покупця.

Розрахунковий документ - це документ встановленої форми та змісту (касовий чек, товарний чек, розрахункова квитанція, проїзний документ тощо), що підтверджує факт продажу (повернення) товарів, надання послуг, отримання (повернення) коштів, надрукований у випадках, передбачених Законом № 265, і зареєстрований у встановленому порядку РРО або заповнений вручну.

Статтею 24 Закону України від 22 березня 2012 року № 4572-VI "Про громадські об’єднання" встановлено, що громадське об’єднання зі статусом юридичної особи для виконання своєї статутної мети (цілей) має право володіти, користуватися і розпоряджатися коштами та іншим майном, яке відповідно до закону передане такому громадському об’єднанню його членами (учасниками) або державою, набуте як членські внески, пожертвуване громадянами, підприємствами, установами та організаціями, набуте в результаті підприємницької діяльності такого об’єднання, підприємницької діяльності створених ним юридичних осіб (товариств, підприємств), а також майном, придбаним за рахунок власних коштів, тимчасово наданим у користування (крім розпорядження) чи на інших підставах, не заборонених законом.

Згідно зі ст. 2 Закону України від 10 липня 2003 року № 1087-IV "Про кооперацію" (далі - Закон № 1087) пай - це майновий поворотний внесок члена (асоційованого члена) ОСББ у створення та розвиток ОСББ, який здійснюється шляхом передачі ОСББ майна, в тому числі грошей, майнових прав.

Вступним внеском є грошовий чи інший майновий неповоротний внесок, який зобов’язана сплатити особа у разі вступу до ОСББ. Членським вважається грошовий неповоротний внесок, який періодично сплачується членом ОСББ для забезпечення поточної діяльності об’єднання. Цільовим внеском є грошовий чи інший майновий внесок члена ОСББ, що вноситься до спеціального фонду ОСББ для забезпечення виконання конкретних завдань ОСББ.

Джерелами формування майна ОСББ відповідно до ст. 19 зазначеного Закону № 1087 є вступні, членські та цільові внески його членів.

Таким чином, сплата вступних, членських і цільових внесків згідно із Законом № 265 не є розрахунковою операцією за товари (послуги), розрахунки за які можуть здійснюватись у касі підприємства без застосування РРО.

Водночас при здійсненні розрахунків за електропостачання, водопостачання та водовідведення ОСББ зобов’язане застосовувати РРО.

Голова Р. М. Насіров