Про зміни в бюджетних рахунках для сплати податків у 2016 році

МГУ ДФС - Центральний офіс з обслуговування великих платників податків повідомляє, що Державною казначейською службою України на виконання наказу Міністерства фінансів України від 05.01.2016 р. № 2 "Про затвердження змін до бюджетної класифікації", затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 14 січня 2011 року № 11 "Про бюджетну класифікацію" (зі змінами), наказу Державної казначейської служби України від 14.01.2016 р. № 13 "Про затвердження змін до Довідника відповідності символу звітності коду класифікації доходів бюджету", згідно з Бюджетним кодексом України, Законом України "Про Державний бюджет України на 2016 рік", внесено зміни до реквізитів рахунків для зарахування надходжень до Державного бюджету за наступними кодами класифікації доходів бюджету:

Код

Назва

13031000

Рентна плата за користування надрами для видобування бурштину

13080100

Рентна плата за транзитне транспортування трубопроводами природного газу територією України, що нарахована до 1 січня 2016 року

13080200

Рентна плата за транспортування нафти та нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами територією України

13080300

Рентна плата за транзитне транспортування трубопроводами аміаку територією України

14060800

Податок на додану вартість від операцій з постачання на митній території України лікарських засобів, дозволених для виробництва і застосування в Україні та внесених до Державного реєстру лікарських засобів та медичних виробів за переліком, затвердженим Кабінетом Міністрів України; а також лікарських засобів, медичних виробів та/або медичного обладнання, дозволених для застосування у межах клінічних випробувань, дозвіл на проведення яких надано центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров'я

14060900

Податок на додану вартість сільськогосподарських підприємств за операціями з сільськогосподарськими товарами/послугами (крім операцій із зерновими і технічними культурами та операцій з продукцією тваринництва)

14061000

Податок на додану вартість сільськогосподарських підприємств за операціями із зерновими і технічними культурами

14061100

Податок на додану вартість сільськогосподарських підприємств за операціями з продукцією тваринництва

14070200

Податок на додану вартість від операцій з ввезення на митну територію України лікарських засобів, дозволених для виробництва і застосування в Україні та внесених до Державного реєстру лікарських засобів та медичних виробів за переліком, затвердженим Кабінетом Міністрів України; а також лікарських засобів, медичних виробів та/або медичного обладнання, дозволених для застосування у межах клінічних випробувань, дозвіл на проведення яких надано центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров'я

Датою початку здійснення операцій по зарахуванню надходжень на нові рахунки, відкритих згідно з наказом Державної казначейської служби України від 14.01.2016 р. № 13 визначено - 08.02.2016 року.

Всі інші рахунки (з ознакою "99"), які були відкриті у 2015 році для сплати податків і зборів до державного та місцевих бюджетів та ЄСВ, продовжують діяти в 2016 році.

Крім того повідомляємо, що станом на 09.02.2015 р. інформація щодо реквізитів відкритих нових рахунків від ГУ ДКСУ у м.Києві на адресу Центрального офісу не надійшла. У разі находження зазначеної інформації від органу Держказначейства, буде повідомлено окремо для подальшого розміщення реквізитів рахунків на офіційному веб-порталі МГУ ДФС - Центрального офісу з ОВП.