Щодо врахування розрахунків коригування, складених та зареєстрованих в Єдиному реєстрі податкових накладних, починаючи з 01.07.2015 р., до податкових накладних, складених до 01.07.2015 р. при обрахунку показників формули, визначеної пунктом 2001.3 статті 2001 Податкового кодексу України, відповідно до якої розраховується сума ПДВ, на яку платник податку має право зареєструвати податкові накладні в ЄРПН

Державна фіскальна служба України розглянула звернення підприємтва щодо врахування розрахунків коригування, складених та зареєстрованих в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі - ЄРПН), починаючи з 01.07.2015 р., до податкових накладних, складених до 01.07.2015 р. при обрахунку показників формули, визначеної пунктом 2001.3 статті 200Податкового кодексу України (далі - ПКУ), відповідно до якої розраховується сума ПДВ, на яку платник податку має право зареєструвати податкові накладні в ЄРПН (далі – реєстраційна сума), яке надійшло на Урядову "гарячу лінію", та повідомляє.

Основні принципи функціонування системи електронного адміністрування податку на додану вартість визначено статтею 2001 ПКУ.

З дати запровадження системи електронного адміністрування податку на додану вартість на постійній основі, а саме з 01.07.2015 р., платники податку повинні зараховувати на рахунки у системі електронного адміністрування податку на додану вартість кошти, необхідні для збільшення реєстраційної суми, які у подальшому використовуються для сплати податкових зобов’язань з податку на додану вартість та перераховуються до бюджету або на спеціальний рахунок на підставі реєстрів, сформованих ДФС та направлених до Казначейства.

При цьому платник ПДВ має право зареєструвати податкові накладні та/або розрахунки коригування в ЄРПН на реєстраційну суму для збільшення якої необхідно:

або отримати від своїх постачальників зареєстровані в ЄРПН податкові накладні;

або сплатити податок на додану вартість при ввезенні товарів на митну територію України у митному режимі імпорту;

або поповнити свій електронний рахунок, відкритий в Казначействі, шляхом перерахування грошових коштів з поточного рахунка на такий електронний рахунок.

Відповідно до внесених Законом України від 16 липня 2015 року № 643-VII "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо удосконалення адміністрування податку на додану вартість" (далі - Закон № 643) змін до ПКУ, який набрав чинності 29.07.2015 р., формула (всі її складові), яка визначає реєстраційну суму, на початок третього робочого дня після набрання чинності Законом № 643 "обнулилася" за винятком окремих складових вказаної формули (сума податку за виданими і отриманими податковими накладними та сума податку за митними деклараціями, аркушами коригування і додатковими деклараціями), що були сформовані, починаючи з 01.07.2015 р.

Крім того, з урахуванням внесених Законом № 643 змін до пункту 2001.3 статті 2001 ПКУ під час обрахунку показників ΣНаклОтр та ΣНаклВидформули також використовуються розрахунки коригування, складені починаючи з 1 липня 2015 року та зареєстровані в ЄРПН, до податкових накладних, складених до 1 липня 2015 року, що підлягали наданню покупцям - платникам ПДВ. Для обрахунку показників ΣНаклОтр, ΣНаклВид та ΣМитн формули використовуються документи (податкові накладні, розрахунки коригування, митні декларації, аркуші коригування та додаткові декларації), складені, починаючи з 1 липня 2015 року.

Враховуючи викладене, починаючи з 01.07.2015 р. розрахунки коригування, складені та зареєстровані в ЄРПН, до податкових накладних, складених до 01.07.2015 р., що підлягають наданню покупцям - неплатникам ПДВ, не враховуються при обрахунку показників формули, яка визначає реєстраційну суму.

Голова Р. М. Насіров