Про відкриття/закриття рахунків платників

Міжрегіональне головне управління ДФС - Центральний офіс з обслуговування великих платників (далі - Центральний офіс) повідомляє.

Порядок зняття з обліку платників податків у контролюючих органах встановлено розділом X Порядку обліку платників податків і зборів (далі - Порядок), затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 09.12.2011 р. № 1588 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 29.12.2011 р. № 1562/20300 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 02.02.2015 р. № 22). У зв'язку з ліквідацією або реорганізацією платника податків контролюючі органи розпочинають та проводять процедури, передбачені Порядком, у разі одержання хоча б одного з таких документів (відомостей): Заяви за формою № 8-ОПП від платника податків або відомостей з Єдиного державного реєстру, повідомлення органу державної реєстрації про закриття відокремленого підрозділу, судових рішень.

Порядок відкриття/закриття рахунків платників податків у банках та фінансових установах регулюється ст. 69 Податкового кодексу України, ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність" (із змінами і доповненнями) та наказом Міністерства доходів і зборів України від 26.12.2013 р. № 853 "Про затвердження Порядку подання повідомлень про відкриття/закриття рахунків платників податків у банках та інших фінансових установах до контролюючих органів", зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 21.01.2014 р. за № 121/24898 (далі - Порядок № 853).

Організацію зберігання та оброблення Повідомлень про відкриття/закриття рахунків платників податків - юридичних осіб (далі - Повідомлення) встановлено розділом VI Порядку № 853.

Згідно з п. 6.3 розділу VI Порядку № 853, відомості про всі отримані Повідомлення заносяться до електронного журналу реєстрації повідомлень про відкриття/закриття рахунків у фінансових установах за ф. № П3.

Заступник начальника І. М. Короткова