Про обчислення податкових зобов'язань з плати за користування надрами

Головним управлінням Міндоходів в областях, м. Києві,
Міжрегіональному ГУ Міндоходів - ЦО з обслуговування великих платників

Державна фіскальна служба України, керуючись нормами пп. 191.1.31 п. 191.1 ст. 191 розд. I Податкового кодексу України (далі - Кодекс), інформує про порядок обчислення податкових зобов'язань з плати за користування надрами для видобування корисних копалин (далі - Плата) за II квартал 2014 року.

Законом України від 27 березня 2014 року № 1166-VII "Про запобігання фінансової катастрофи та створення передумов для економічного зростання в Україні" ст. 263 Кодексу доповнено нормами, які спрямовані на запровадження диференціації розміру ставок Плати в частині чорних, кольорових та легувальних металів, урановмісних руд. Диференціація досягається через застосування цінових динамічних (у кожному податковому (звітному) періоді) коригуючих коефіцієнтів (далі - Коефіцієнти). Коефіцієнти є результатом ділення фактичних цін Товарної продукції у податковому (звітному) періоді на базові фактичні ціни реалізації відповідного виду товарної продукції гірничого підприємства (далі - Товарна продукція), наприклад, залізорудного концентрату, ільменітового та рутилового концентратів, урановмісних руд, які обчислюються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної економічної політики, за методикою, визначеною Кабінетом Міністрів України.

Станом на 01.07.2014 р. відсутність затвердженої Кабінетом Міністрів України методики визначення базових та поточних (у податковому (звітному) періоді) фактичної ціни реалізації Товарної продукції (далі - Методика) унеможливлюють виконання диференціації розміру ставок Плати із застосуванням відповідних Коефіцієнтів.

Разом з тим, керуючись пп. 263.6.2 п. 263.6 ст. 263 Кодексу, платники Плати можуть визначити фактичні ціни реалізації відповідного виду Товарної продукції гірничого підприємства за величиною суми доходу, отриманого (нарахованого) від виконаних у податковому (звітному) періоді господарських зобов'язань з реалізації відповідного обсягу такого виду Товарної продукції.

Водночас згідно з пп. 263.6.7 п. 263.6 ст. 263 Кодексу, якщо платник Плат після виникнення податкових зобов'язань з Плати за обсяг відповідного виду Товарної продукції у будь-якому наступному податковому (звітному) періоді прийняв рішення про застосування до неї (відповідного виду товарної продукції гірничого підприємства або її частини) інших операцій первинної переробки, в результаті чого виник новий вид Товарної продукції, що відрізняється від Товарної продукції, за якою платником визнані та виконані відповідні зобов'язання з Плати, то платник Плати у такому податковому (звітному) періоді визначає розмір податкових зобов'язань з плати для нового відповідного виду Товарної продукції з урахуванням виконаних податкових зобов'язань за обсяг відповідного виду Товарної продукції, що був використаний на створення нової Товарної продукції, за вирахуванням сум податкових зобов'язань, які виникали за попередніми операціями з цим видом корисної копалини.

Таким чином, Державна фіскальна служба України з огляду на відсутність Методики зобов'язує поінформувати платників Плати про дотримання норм пп. 263.6.2 п. 263.6 ст. 263 Кодексу, згідно з яким фактичні ціни реалізації відповідного виду Товарної продукції встановлюються платником за величиною суми доходу, отриманого (нарахованого) від виконаних у податковому (звітному) періоді господарських зобов'язань з реалізації відповідного обсягу такого виду Товарної продукції.

Голова І. О. Білоус