Щодо операцій з цінними паперами та деривативами

Пунктом 4 підрозділу 4 розділу XX Податкового кодексу України (далі - Кодекс) визначено, що операції з цінним паперами та деривативами, що придбані до набрання чинності розділом III цього Кодексу, відображаються в обліку при визначенні податку на прибуток підприємств за правилами, що діяли на момент придбання таких цінних паперів.

Відповідно до пп. 7.6.1 п. 7.6 ст. 7 Закону України від 28.12.94 р. № 334/94-ВР "Про оподаткування прибутку підприємств" (далі - Закон) платник податку веде окремий податковий облік фінансових результатів операцій з цінними паперами (у тому числі іпотечними сертифікатами участі, іпотечними сертифікатами з фіксованою дохідністю та сертифікатами фондів операцій з нерухомістю) і деривативами у розрізі окремих видів цінних паперів, а також фондових та товарних деривативів. При цьому облік операцій з акціями ведеться разом з іншими, ніж цінні папери, корпоративними правами.

Підпунктом 7.6.3 п. 7.6 ст. 7 Закону визначено, що під терміном "витрати" слід розуміти суму коштів або вартість майна, сплачену (нараховану) платником податку продавцю цінних паперів та деривативів як компенсація їх вартості.

Отже, у разі придбання цінних паперів до 01.04.2011 р., у тому числі при первинному розміщенні, вартість придбаних цінних паперів відображаються в окремому податковому обліку відповідно до п. п. 7.6.1 та 7.6.3 п. 7.6 ст. 7 Закону. Витрати на придбання цінних паперів до 01.04.2011 р. відображаються у додатку КЗ до рядка 01.4 декларації з податку на прибуток підприємства в момент отримання доходів від подальшого продажу цінних паперів. У разі продажу цінних паперів, що придбані до 01.04.2011 р. під час первинного розміщення, після цієї дати до складу доходів в окремому обліку операцій з цінними паперами включаються доходи від такого продажу та, одночасно, до складу витрат витрати на придбання таких цінних паперів.

Оподаткування операцій з цінними паперами та деривативами, які будуть придбані після 01.04.2011 р., буде здійснюватися згідно з п. 153.8 ст. 153 Кодексу.

Згідно з п. 153.8 ст. 153 Кодексу під терміном "витрати" слід розуміти суму коштів або вартість майна, сплачену (нараховану) платником податку продавцю (у тому числі емітенту, крім придбання під час первинного розміщення) цінних паперів, деривативів або інших, ніж цінні папери, корпоративних прав, як компенсація їх вартості.

Отже, після 01.04.2011 р. витрати на придбання цінних паперів, крім придбаних при первинному розміщенні, відображатимуться в момент отримання доходів від подальшого продажу цінних паперів.

Відповідно до пп. 153.1.4 п. 153.1 ст. 153 Кодексу визначено, що у разі придбання іноземної валюти до складу відповідно витрат або доходів звітного періоду включається позитивна або від'ємна різниця між курсом іноземної валюти до гривні, за яким придбавається іноземна валюта, та курсом, за яким визначається балансова вартість такої валюти.

Згідно з четвертим та п'ятим абзацами пп. 153.1.4 п. 153.1 ст. 153 Кодексу під терміном "балансова вартість іноземної валюти" розуміється вартість іноземної валюти, визначена за офіційним курсом національної валюти до іноземної валюти, на дату звітного балансу; а під терміном "вартість іноземної валюти на дату здійснення операції" - вартість іноземної валюти, визначена за офіційним курсом національної валюти до іноземної валюти, на дату здійснення операції.

Отже, якщо купівлю та продаж іноземної валюти здійснено в межах одного кварталу, то різниця визначається між доходом від продажу валюти та її вартістю на дату здійснення операції. Якщо купівля та продаж іноземної валюти відбувається в різних кварталах, то різниця визначається між доходами від продажу валюти та її балансовою вартістю, тобто вартістю на дату звітного балансу.

Заступник Голови Комісії з проведення реорганізації ДПА України,
заступник Голови ДПА України О. Любченко