Щодо застосування норм Податкового кодексу

Державна податкова адміністрація України на виконання звернення народного депутата України до листа щодо застосування норм Податкового кодексу України (далі -Кодекс) повідомляє наступне.

Підпунктом 20.1.6 пункту 20.1 статті 20 Кодексу встановлено право органів державної податкової служби отримувати безкоштовно від платників податків, у тому числі благодійних та інших неприбуткових організацій, у порядку, визначеному цим Кодексом, інформацію, довідки, копії документів (засвідчені підписом платника податків або його посадовою особою та скріплені печаткою (за наявності)) про фінансово-господарську діяльність, одержуваних доходи, витрати платників податків таіншу інформацію, пов'язану з обчисленням і сплатою податків, дотриманням вимог іншого законодавства, здійснення контролю за яким покладено на органи державної податкової служби, а також фінансову та статистичну звітність у порядку і на підставах, визначених цим Кодексом, для здійснення функцій, визначених податковим законодавством.

Згідно з пунктом 73.3 статті 73 Кодексу органи державної податкової служби мають право звернутися до платників податків та іншим суб'єктам інформаційних відносин ізписьмовим запитом про подання інформації (вичерпний перелік і підстави надання якої встановлені законом), необхідної для виконання покладених на органи державної податкової служби функцій, завдань , і її документального підтвердження.

Такий запит підписується керівником (заступником керівника) органу державної податкової служби і повинен містити перелік запитуваної інформації та документів, що її підтверджують, а також підстави для направлення запиту, встановлені цим пунктом.

Письмовий запит про надання інформації надсилається платнику податків або іншим суб'єктам інформаційних відносин за наявності хоча б однієї з таких підстав:

1) за результатами аналізу податкової інформації, отриманої в установленому законом порядку, виявлено факти, що свідчать про порушення платником податківподаткового, валютного законодавства, законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, абофінансуванню тероризму та іншого законодавства, контроль за додержанням якого покладено на органи державної податкової служби;

2)для визначення рівня звичайних цін на товари (роботи, послуги) в ході проведення перевірок;

3) в інших випадках, визначених цим Кодексом.

Платники податків та інші суб'єкти інформаційних відносин зобов'язані надавати інформацію, визначену у запиті органу державної податкової служби, та її документальне підтвердження протягом одного місяця з дня, наступного за днем надходження запиту (якщо інше не передбачено цим Кодексом).

Згідно з пунктом 78.1 статті 78 Кодексу передбачено обставини, при яких може здійснюватися документальна позапланова виїзна перевірка.

Так, підпунктами 78.1.1, 78.1.4, 78.1.9 пункту 78.1 статті 78 Кодексу передбачено право органів державної податкової служби на проведення документальних позапланових виїзних перевірок, в разі якщо за підсумками перевірок інших платників податків або отримання податкової інформації виявлено факти, що свідчать про можливі порушення платником податків податкового, валютного та іншого законодавства, контроль за додержанням якого покладено на органи державної податкової служби, виявлено недостовірність даних, що містяться у податкових деклараціях, поданих платником податків, щодо платника податкуподано скаргу про ненадання таким платником податків податкової накладної покупцю або про порушення правил заповнення податкової накладної, якщо платник податків не надасть пояснення та їх документальні підтвердження на обов'язковий письмовий запит органу державної податкової служби протягом 10 робочих днів з дня отримання запиту.

Таким чином, встановлений підпунктами 78.1.1, 78.1.4, 78.1.9 пункту 78.1 статті 78 Кодексу термін подання пояснень та їх документальних підтверджень не суперечить нормам пункту 73.3 статті 73 Кодексу, яким передбачається подання інформації та її документального підтвердження протягом одного місяця з дня, наступного за днем надходження запиту (якщо інше не передбачено цим Кодексом).

При цьому, у разі якщо у передбачених підпунктами 78.1.1, 78.1.4, 78.1.9 пункту 78.1 статті 78 Кодексу випадках платник податків не надасть пояснення та їхдокументальні підтвердження на обов'язковий письмовий запит органу державної податкової служби протягом 10 робочих днів з дня його отримання, такий органмає право на проведення документальної позапланової перевірки.

Заступник Голови Комісії з проведення реорганізації ДПА України,
заступник Голови ДПА України О. Матвєєв