Щодо заповнення податковими агентами податкового розрахунку та застосування штрафних санкцій

Державна податкова служба України, згідно з ст. 52 Податкового кодексу України та за дорученням Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, банківської діяльності, податкової та митної політики (лист від 13.04.2011 р. № 04-39/10-240), розглянула звернення щодо заповнення податковими агентами податкового розрахунку та застосування штрафних санкцій і повідомляє.

Відповідно до підпункту "б" пункту 176.2 статті 176 розділу IV Податкового кодексу України (далі - Кодекс) особи, які мають статус податкових агентів, зобов'язані подавати Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, а також суми утриманого з них податку (далі - податковий розрахунок) у строки, встановлені Кодексом для податкового кварталу, до органу державної податкової служби за місцем свого розташування.

Форма Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку (ф. № 1ДФ) та Порядок її заповнення і подання податковими агентами до органу державної податкової служби затверджені наказом ДПА України від 24.12.2010 р. № 1020, який набрав чинності з 1 квітня 2011 року.

Відповідно до частини 4 ст. 7 Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування" від 08.07.2010 р. № 2464-VI (далі - Закон № 2464) справляння єдиного внеску здійснюється із суми заробітної плати (доходу, грошового забезпечення), не зменшеної на суму утриманих податків та інших обов'язкових платежів, які сплачуються згідно із чинним законодавством, та із суми утримань, що здійснюються відповідно до закону або за договорами позики, придбання товарів і виплат, виконуваних за дорученням отримувача.

Відповідно до частини першої ст. 21 Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" від 09.07.2003 р. № 1058-IV (далі - Закон) органи Пенсійного фонду ведуть облік усіх застрахованих осіб та персоніфікований облік надходження страхових внесків, створюють і забезпечують функціонування єдиного державного автоматизованого банку відомостей про застрахованих осіб, здійснюють облік коштів Накопичувального фонду на накопичувальних пенсійних рахунках.

Разом з тим, Прикінцевими положеннями Закону встановлено, що вимоги (положення), які стосуються Накопичувального фонду, набирають чинності з дня запровадження законом порядку перерахування частини страхових внесків до Накопичувального фонду.

Враховуючи наведене, а також необхідність у майбутньому удосконалення обліку суми збору на державне пенсійне страхування, що вносяться за рахунок працедавця у розмірах, визначених законом, та обліковуються в індивідуальній картці застрахованої особи (найманого працівника), зазначена інформація до набрання чинності законом про запровадження перерахування частини страхових внесків до Накопичувального фонду у Податковому розрахунку ф. № 1ДФ ознака "133" не відображається.

Щодо коштів, виданих фізичним особам під звіт, слід зазначити наступне. Кошти, отримані платником податку на відрядження або під звіт, відображаються у Податковому розрахунку ф. 1ДФ за ознакою доходу "118".

Відповідно до пп. 165.1.11 п. 165.1 ст. 165 ПКУ кошти, отримані платником податку на відрядження або під звіт і розраховані згідно із п. 170.9 ст. 170 ПКУ, не включаються до складу загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку.

Суми надміру витрачених коштів, отриманих платником податку на відрядження або під звіт та не повернутих у встановлені законодавством строки, включаються до складу загального місячного (річного) оподатковуваного доходу (пп. 164.2.11 п. 164.2 ст. 164 ПКУ).

За ознакою доходу "118" відображаються суми надміру витрачених коштів, отриманих платником податку на відрядження або під звіт, які не були повернуті платником податку у встановлений строк, і які є доходом, що оподатковується.

Застосування штрафних санкцій за порушення платником податків порядку подання інформації про фізичних осіб - платників податків встановлено статтею 119 Кодексу, зокрема, за неподання, подання з порушенням встановлених строків, подання не у повному обсязі, з недостовірними відомостями або з помилками податкової звітності про суми доходів, нарахованих (сплачених) на користь платника податків, суми утриманого з них податку.

Заступник Голови Комісії з проведення реорганізації ДПА України, 
заступник Голови ДПА України І. Носачова