Щодо застосування ставки в річній декларації з податку на прибуток підприємств космічної галузі

У зв’язку з надходженням численних запитів від органів державної податкової служби та платників податків, а також з метою належної організації адміністрування податку на прибуток Державна податкова адміністрація України надає методичну допомогу стосовно застосування ставки в річній декларації з податку на прибуток підприємств космічної галузі в рамках дії Податкового кодексу України.

Пунктом 20 підрозділу 4 розділу XX "Перехідні положення" Податкового кодексу України (далі-Кодекс) передбачено окремий порядок податкового обліку підприємств космічної галузі. Відповідно до цього пункту встановлено, що протягом строку дії міжнародних договорів України, згоду на обов'язковість яких надано Верховною Радою України, з питань космічної діяльності щодо створення космічної техніки (включаючи агрегати, системи та їх комплектуючі для космічних комплексів, космічних ракет-носіїв, космічних апаратів та наземних сегментів космічних систем), але не пізніше 1 січня 2015 року, податковий період, за який визначаються податкові зобов'язання з податку на прибуток, дорівнює одному звітному календарному року для резидентів - суб'єктів космічної діяльності, які отримали ліцензію на право її здійснення та беруть участь у виконанні таких договорів (угод).

Якщо зазначені договори визнаються сторонами повністю виконаними до настання 1 січня 2015 року, то останній податковий період (у тому числі для визначення норм амортизаційних відрахувань) розраховується з початку календарного року до закінчення звітного кварталу такого року, на який припадає таке повне виконання договорів.

Платники податку, які підпадають під дію цього пункту і при цьому здійснюють види діяльності інші, ніж космічна, ведуть окремий податковий облік за такими та іншими видами діяльності за загальними правилами та у порядку, визначеному пунктом 152.13 статті 152 цього Кодексу.

Відповідно до п. 1 розділу XIX "Прикінцеві положення" Кодексу розділ III "Податок на прибуток підприємств" набирає чинності з 1 квітня 2011 року.

Зокрема, п. 10 підрозділу 4 розділу XX "Перехідні положення"  Кодексу зазначено, що з 1 квітня 2011 року по 31 грудня 2011 року  включно встановлюється ставка податку на прибуток у розмірі 23 відсотки.

До 1 квітня 2011 року діє Закон України "Про оподаткування прибутку підприємств" (далі-Закон), який втратив чинність частково, у відповідності з п. 22.24 ст. 22 якого для підприємств космічної галузі так само визначений податковий період, який дорівнює одному звітному календарному року для резидентів - суб'єктів космічної діяльності, які отримали ліцензію на право її здійснення та беруть участь у виконанні таких договорів (угод).

Зокрема, п. 10.1 ст. 10 Закону зазначено, що прибуток платників податку, включаючи підприємства, засновані на власності окремої фізичної особи, оподатковується за ставкою 25 відсотків до об'єкта оподаткування.

Виходячи з викладеного вище, підприємства космічної галузі повинні подати за 1 кв.2011 року річну декларацію з податку на прибуток за ставкою 25 відсотків, дотримуючись базового звітного (податкового) періоду, що дорівнює календарному року - протягом 60 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу, а саме  01.04.11 року по 30.05.11 року включно.

Річну декларацію з податку на прибуток за ставкою 23 відсотки підприємства космічної галузі повинні подати за другий – четвертий квартали 2011 року, дотримуючись базового звітного (податкового) періоду, що дорівнює календарному року, відповідно п.п. 49.18.3 п.49.18 ст. 49 Кодексу.

Головам Державних податкових адміністрацій в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі довести зазначені методичні рекомендації до відома підпорядкованих підрозділів і платників податків.

Заступник Голови Комісії з проведення реорганізації ДПА України,
заступник Голови О. М. Любченко