Щодо питання розрахунку 10-відсоткового ліміту

Державна податкова адміністрація України розглянула лист щодо питання розрахунку 10-відсоткового ліміту і повідомляє.

Відповідно до п. 146.12 ст. 146 Податкового кодексу України (далі - Кодекс) сума витрат, пов'язана з ремонтом та поліпшенням об'єктів основних засобів, у тому числі орендованих, у розмірі, що не перевищує 10 відсотків сукупної балансової вартості всіх груп основних засобів на початок звітного року, відноситься до витрат того звітного податкового періоду, в якому такі ремонт та поліпшення були здійснені.

Отже, при розрахунку 10-відсоткового ліміту слід брати сукупну балансову вартість всіх груп основних засобів на 01.01.2011 р. та враховувати затрати на ремонти та поліпшення об'єктів основних засобів у тому періоді, в якому вони були здійснені.

Заступник Голови Комісії з проведення реорганізації ДПА України,
заступник Голови О. Любченко