Щодо застосування норм Податкового кодексу України

Державна податкова адміністрація України розглянула лист акціонерного товариства щодо застосування норм Податкового кодексу України і повідомляє.

Щодо вартості груп основних фондів при нарахуванні амортизації

Відповідно до абз. 5 п. 6 підрозділу 4 розділу XX "Перехідні положення" Податкового кодексу України (далі - Кодекс) якщо загальна вартість усіх груп основних засобів за даними бухгалтерського обліку менша, ніж загальна вартість усіх груп основних фондів за даними податкового обліку на дату набрання чинності розділом III цього Кодексу, то тимчасова податкова різниця, яка виникає в результаті такого порівняння, амортизується як окремий об'єкт із застосуванням прямолінійного методу протягом трьох років.

При цьому, якщо загальна вартість усіх груп основних засобів за даними бухгалтерського обліку більша, то різниця, яка виникає, амортизується на загальних підставах у складі вартості груп основних фондів.

Щодо включення сум дооцінки основних засобів для нарахування амортизації

Згідно з абз. 1 п. 6 підрозділу 4 розділу XX "Перехідні положення" Кодексу для визначення переліку об'єктів основних засобів, інших необоротних та нематеріальних активів за групами відповідно до пункту 145.1 статті 145 цього Кодексу з метою нарахування амортизації з дати набрання чинності розділом III цього Кодексу застосовуються дані інвентаризації, проведеної станом на 1 квітня 2011 року.

Відповідно до абз. 4 п. 6 підрозділу 4 розділу XX "Перехідні положення" Кодексу до переоціненої вартості основних засобів не включається сума дооцінки основних засобів, що проведена після 1 січня 2010 року.

Слід зазначити, що Кодексом не передбачено проведення дооцінки станом на 01.04.2011 р.

Включення дооцінки до бухгалтерського обліку повинно було здійснюватись за чинними на момент проведення дооцінки правилами.

Виходячи з викладеного вище, не включається до переоціненої вартості основних засобів сума дооцінки основних засобів, що проведена після 01.01.2010 р.; у разі проведення дооцінки до 01.01.2010 р., то вона включається до переоціненої вартості.

Заступник Голови комісії з проведення реорганізації ДПАУ,
заступник Голови О. Любченко