Щодо плати за землю

Державна податкова адміністрація України розглянула лист щодо оподаткування земель садівницьких товариств із урахуванням положень Узагальнюючого податкового роз'яснення щодо плати за землю з юридичних осіб, затвердженого наказом ДПА України від 25.03.2010 р. № 186, (із змінами та доповненнями), повідомляє.

Земельні відносини в Україні регулюються Конституцією України, Земельним кодексом України (далі - ЗКУ), а також прийнятими відповідно до них нормативно-правовими актами.

Пунктом 1 статті 35 ЗКУ визначено, що громадяни України із земель державної і комунальної власності мають право набувати безоплатно у власність або на умовах оренди земельні ділянки для ведення індивідуального або колективного садівництва. Громадянином - членом садівницького товариства здійснюється приватизація земельної ділянки без згоди на те інших членів цього товариства (пункт 5 статті 35 ЗКУ).

Для ведення садівництва громадяни України мають право на безоплатну передачу їм земельних ділянок із земель державної або комунальної власності у розмірі не більше 0,12 гектара (абзац "в" частини першої статті 121 ЗКУ).

Із земель державної або комунальної власності громадяни та юридичні особи набувають права власності та права користування земельними ділянками за рішенням органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування в межах їх повноважень, визначених цим Кодексом, або за результатами аукціону (частина перша статті 116 ЗКУ).

Статтею 125 ЗКУ встановлено, що право власності на земельну ділянку, а також право постійного користування та право оренди земельної ділянки виникають з моменту державної реєстрації цих прав, які посвідчуються згідно зі статтею 126 ЗКУ державними актами або договорами оренди землі.

Використання землі в Україні є платним. Об'єктом плати за землю є земельна ділянка. Плата за землю справляється відповідно до закону (стаття 206 ЗКУ).

До 1 січня 2011 року справляння плати за землю здійснювалося відповідно до Закону України від 3 липня 1992 року № 2535-XII "Про плату за землю" (із змінами та доповненнями, далі - Закон № 2535), яким визначено коло платників земельного податку, ставки податку, порядок його обчислення і сплати, а також пільгового оподаткування.

Відповідно до статті 5 Закону № 2535 об'єктом плати за землю є земельна ділянка, а також земельна частка (пай), яка перебуває у власності або користуванні, у тому числі на умовах оренди, суб'єктом (платником) - власник земельної ділянки, земельної частки (паю) і землекористувач, у тому числі орендар.

Власники земельних ділянок, земельних часток (паїв) та землекористувачі, крім орендарів та інвесторів - учасників угоди про розподіл продукції, сплачують земельний податок (абзац другий статті 2 Закону № 2535).

Підставою для нарахування земельного податку, згідно зі статтею 13 Закону № 2535, є дані державного земельного кадастру, який відповідно до статей 193 та 204 ЗКУ містить сукупність відомостей і документів про місце розташування земельних ділянок та правовий режим, їх оцінку, класифікацію земель, кількісну та якісну характеристику, розподіл серед власників землі та землекористувачів і ведеться уповноваженим органом виконавчої влади з питань земельних ресурсів.

При цьому, відповідно до абзацу другого частини 27 статті 12 Закону № 2535, земельні ділянки, в межах граничних норм, встановлених Земельним кодексом України, інвалідів I і II груп, громадян, які виховують трьох і більше дітей, та громадян, члени сімей яких проходять строкову військову службу, пенсіонерів, а також інших осіб, які користуються пільгами відповідно до Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", громадян, яким у встановленому порядку видано посвідчення про те, що вони постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, звільнялися від сплати земельного податку.

Отже, враховуючи норми законодавства, із громадян - членів садівницького товариства звільняються від сплати земельного податку особи, які визначено у абзаці другому частини 27 статті 12 Закону № 2535, в межах граничних норм, встановлених Земельним кодексом України, та у яких право на земельну ділянку посвідчується правовстановлюючим документом - державним актом.

З 1 січня 2011 року питання щодо оподаткування регулюються Податковим кодексом України (далі - ПКУ) і не можуть встановлюватися або змінюватися іншими законами України, крім законів, що містять виключно положення щодо внесення змін до цього Кодексу та/або положення.

Відповідно до підпункту 14.1.147 пункту 14.1 статті 14 ПКУ плата за землю - це загальнодержавний податок, який справляється у формі земельного податку та орендної плати за земельні ділянки державної і комунальної власності.

Земельний податок - обов'язковий платіж, що справляється з власників земельних ділянок та земельних часток (паїв), а також постійних землекористувачів (далі - податок для цілей розділу XIII цього Кодексу) (підпункт 14.1.72 пункту 14.1 статті 14 ПКУ).

Відповідно до статей 269, 270 ПКУ платниками податку є власники земельних ділянок, земельних часток (паїв) та землекористувачі, а об'єктами оподаткування - земельні ділянки, які перебувають у власності або користуванні, а також земельні частки (паї), які перебувають у власності (стаття 270 ПКУ).

Порядок обчислення плати за землю визначено статтею 286 ПКУ. Зокрема, відповідно до підпункту 286.7 статті 286 ПКУ, юридичній особі надано право зменшувати податкові зобов'язання із земельного податку на суму пільг, які надаються фізичним особам відповідно до пункту 281.1 статті 281 ПКУ за земельні ділянки, що знаходяться у їх власності або постійному користуванні і входять до складу земельних ділянок такої юридичної особи.

Згідно з пунктом 281.1 статті 281 ПКУ від сплати податку звільняються: інваліди першої і другої групи; фізичні особи, які виховують трьох і більше дітей віком до 18 років; пенсіонери (за віком); ветерани війни та особи, на яких поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту"; фізичні особи, визнані законом особами, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Отже, юридична особа (садівницьке товариство) відповідно до підпункту 286.7 статті 286 ПКУ має право зменшити суму земельного податку за земельні ділянки, які належать фізичним особам (членам садівницького товариства) і перебувають у складі юридичної особи, у разі якщо фізичними особами (членами садівницького товариства) оформлено право власності на такі земельні ділянки, що посвідчується державними актами на право власності.

Разом з тим необхідно врахувати, що відповідно до пункту 286.1 статті 286 ПКУ підставою для нарахування земельного податку є дані державного земельного кадастру, який відповідно до підпункту 14.1.42 пункту 14.1 статті 14 ПКУ містить сукупність відомостей і документів про місце розташування та правовий режим земельних ділянок, їх оцінку, класифікацію земель, кількісну та якісну характеристики, розподіл серед власників землі та землекористувачів, підготовлених відповідно до закону, і ведеться відповідно до статті 204 ЗКУ уповноваженим органом виконавчої влади з питань земельних ресурсів.

Крім того, звертаємо увагу, що пунктом 281.2 статті 281 ПКУ встановлено обмеження для окремих категорій осіб, які звільняються від сплати земельного податку відповідно до пункту 281.1 статті 281 ПКУ. Так, від сплати земельного податку звільняється одна земельна ділянка за кожним видом використання у межах граничних норм, зокрема, для ведення садівництва - не більш як 0,12 гектара.

Заступник Голови комісії з проведення реорганізації
ДПА України, заступник Голови О. Матвєєв