Щодо порядку проведення перерахунку частки використання товарів/послуг в оподатковуваних і в неоподатковуваних операціях

Державна податкова служба України розглянула лист щодо порядку проведення перерахунку частки використання товарів/послуг в оподатковуваних і в неоподатковуваних операціях і повідомляє.

Згідно з нормами Податкового кодексу України (далі - Кодекс), який набув чинності з 1 січня 2011 року, якщо товари/послуги, основні виробничі засоби використовуються частково в неоподатковуваних операціях, а частково - в оподатковуваних, здійснюється часткове виключення суми податку на додану вартість зі складу податкового кредиту пропорційно частці їх використання в таких неоподатковуваних операціях з подальшим проведенням перерахунку за правилами, встановленими статтею 199 розділу V Кодексу.

У разі якщо платник придбає товари/послуги чи необоротні активи, які призначені для використання як в оподатковуваних, так і в неоподатковуваних операціях, в межах господарської діяльності такого суб'єкта господарювання у періоді їх придбання відразу ж здійснюється пропорційний розподіл сум податку відповідно до частки використання, визначеної в порядку, встановленому пунктами 199.2 - 199.3 статті 199 розділу V Кодексу, і з подальшим проведенням перерахунку за правилами, встановленими пунктом 199.4 статті 199 розділу V Кодексу.

По необоротних активах, які одночасно використовувалися в оподатковуваних і в неоподатковуваних операціях до 1 січня 2011 року і продовжують використовуватися після цієї дати, розрахунок частки використання в умовах дії Кодексу проводиться перший раз за результатами 2010 р. і повинен був бути відображений в декларації за березень 2011 р. При цьому для розрахунку суми податкового кредиту, яка підлягає коригуванню, визначається сума податку на додану вартість, яка припадає на незамортизовану станом на 01.01.2011 р. частину таких необоротних активів.

Частина податкового кредиту, обчислена виходячи з розміру незамортизованої частини необоротних активів, розподіляється на частки, пропорційні обсягу оподатковуваних і неоподатковуваних операцій відповідно, і надалі використовується при проведенні перерахунку частки використання необоротних активів в оподатковуваних операціях за результатом 12, 24 та 36 календарних місяців їх використання в умовах дії Кодексу.

В доповнення до викладеного ДПС України інформує, що згідно з пунктом 199.6 статті 199 розділу V Кодексу правила, встановлені статтею 199, не застосовуються та податковий кредит не зменшується в разі:

• проведення операцій, передбачених підпунктом 196.1.7 пункту 196.1 статті 196 цього Кодексу;

• постачання платником податку відходів і брухту чорних і кольорових металів, які утворилися в такого платника внаслідок переробки, обробки, плавлення товарів (сировини, матеріалів, заготовок тощо) на виробництві, будівництві, розібранні (демонтажу) ліквідованих основних фондів та інших подібних операцій.

Заступник Голови С. Лекарь