Щодо необхідності документального підтвердження платником ПДВ дати надходження податкової накладної, що надійшла в іншому податковому періоді, ніж дата її виписки, у разі включення за такою податковою накладною сум ПДВ до складу податкового кредиту

Державна податкова служба України розглянула лист щодо необхідності документального підтвердження платником ПДВ дати надходження податкової накладної, що надійшла в іншому податковому періоді, ніж дата її виписки, у разі включення за такою податковою накладною сум ПДВ до складу податкового кредиту і повідомляє наступне.

Згідно з п. 201.6 ст. 201 р. V Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року № 2755-VI, із змінами та доповненнями (далі - Кодекс), податкова накладна є податковим документом і одночасно відображається у податкових зобов'язаннях і реєстрі виданих податкових накладних продавця та реєстрі отриманих податкових накладних покупця.

Пунктом 201.10 ст. 201 р. V Кодексу визначено, зокрема, що податкова накладна видається платником податку, який здійснює операції з постачання товарів/послуг, на вимогу покупця та є підставою для нарахування сум податку, що відносяться до податкового кредиту.

При здійсненні операцій з постачання товарів/послуг платник податку - продавець товарів/послуг зобов'язаний надати покупцю податкову накладну після реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних.

У разі відмови продавця товарів/послуг надати податкову накладну або в разі порушення ним порядку її заповнення та/або порядку реєстрації в Єдиному реєстрі покупець таких товарів/послуг має право додати до податкової декларації за звітний податковий період заяву із скаргою на такого постачальника, яка є підставою для включення сум податку до складу податкового кредиту. До заяви додаються копії товарних чеків або інших розрахункових документів, що засвідчують факт сплати податку у зв’язку з придбанням таких товарів/послуг або копії первинних документів, складених відповідно до Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", що підтверджують факт отримання таких товарів/послуг.

Надходження такої заяви із скаргою є підставою для проведення документальної позапланової виїзної перевірки зазначеного продавця для з'ясування достовірності та повноти нарахування ним зобов'язань з податку за такою операцією.

Тобто своєчасне включення податкових накладних до складу податкового кредиту, а також забезпечення ним контролю за своєчасним їх отриманням є обов'язком платника податку, і Кодексом передбачено ряд можливостей для безперешкодної реалізації такого обов'язку.

Відповідно до п. 198.6 ст. 198 Кодексу у разі якщо платник податку не включив у відповідному звітному періоді до податкового кредиту суму податку на додану вартість на підставі отриманих податкових накладних, таке право зберігається за ним протягом 365 календарних днів з дати виписки податкової накладної.

Платники податку, що застосовували касовий метод до набрання чинності цим Кодексом або застосовують касовий метод, мають право на включення до податкового кредиту сум податку на підставі податкових накладних, отриманих протягом 60 календарних днів з дати списання коштів з банківського рахунка платника податку.

Отже, у разі отримання платником ПДВ податкової накладної протягом 365 календарних днів з дати її виписки, а для платників, які застосовують касовий метод, протягом 60 календарних днів з дати оплати отриманих товарів, документальним підтвердженням правомірності включення сум ПДВ до складу податкового кредиту на підставі такої податкової накладної є документ, який підтверджує дату її надходження від продавця, а саме лист з рекомендованим повідомленням про вручення із зазначенням на ньому відбитку календарного поштового штемпеля та отримана разом з цим листом податкова накладна з відображенням на ній дати реєстрації на штампі вхідної кореспонденції (за умови дотримання інших вимог Кодексу щодо формування податкового кредиту).

Заступник Голови С.І. Лекарь