Про рекомендації щодо застосування конвенцій про уникнення подвійного оподаткування

Державна податкова служба України надсилає для використання  в роботі Рекомендації щодо застосування положень конвенцій про уникнення подвійного оподаткування доходів і майна (капіталу).

Ці рекомендації розроблено з метою роз’яснення загальних принципів застосування конвенцій про уникнення подвійного оподаткування, укладених Україною. При цьому, у кожному конкретному випадку у першу чергу треба керуватися положеннями відповідної двосторонньої конвенції.

Інформація щодо переліку країн, у відносинах з якими Україна застосовує міжнародні договори про уникнення подвійного оподаткування, щороку (на початку року) доводиться ДПС України до відома та виконання податковим службам та розміщується на веб-сайті ДПС України.

Право на використання переваг  відповідного міжнародного договору про уникнення подвійного оподаткування надається відповідно до  положень статті 103 Податкового кодексу України.

Доведіть зазначене до підпорядкованих державних податкових інспекцій.

Додаток: на 45 арк.

Заступник Голови А.П. Ігнатов