Щодо подання оригіналів митних декларацій

Відповідно до п. 200.7 та п. 200.8 ст. 200 Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. № 2755-VI, із змінами та доповненнями, платник податку, який має право на отримання бюджетного відшкодування та прийняв рішення про повернення суми бюджетного відшкодування, подає відповідному органу державної податкової служби податкову декларацію та заяву про повернення суми бюджетного відшкодування, яка відображається у податковій декларації.

До податкової декларації платником податків додаються розрахунок суми бюджетного відшкодування та оригінали митних декларацій. У разі якщо митне оформлення товарів, вивезених за межі митної території України, здійснювалося з використанням електронної митної декларації, така електронна митна декларація надається митним органом органу державної податкової служби в порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів України, в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації електронного підпису відповідно до закону.

Згідно з п. 18 розділу III Порядку заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 25.11.2011 р. № 1492, у разі наявності експортних операцій (заповнення рядка 2.1 податкової декларації з ПДВ) до податкової декларації з ПДВ додаються оригінали митних декларацій (примірники декларанта).

Платники податку, які подають податкову звітність в електронному вигляді, оригінали митних декларацій (примірники декларанта) подають окремо у порядку, визначеному для подання податкової звітності у паперовому вигляді.

Аналогічна позиція ДПС України з цього питання розміщена на web-сайті ДПС України (www.sts.gov.ua) у рубриці "Єдина база податкових знань".

Заступник Голови Л. Гнатко