Щодо деяких питань при здійсненні певного виду господарської діяльності без його визначення в установчих документах та відповідальність за таку діяльність

Державна податкова служба України розглянула лист щодо деяких питань при здійсненні певного виду господарської діяльності без його визначення в установчих документах та відповідальність за таку діяльність і повідомляє.

Пунктом 2 статті 57 Господарського кодексу України встановлено, що в установчих документах повинні бути зазначені найменування суб'єкта господарювання, мета і предмет господарської діяльності, склад і компетенція його органів управління, порядок прийняття ними рішень, порядок формування майна, розподілу прибутків та збитків, умови його реорганізації та ліквідації, якщо інше не передбачено законом.

Відповідно до п. 2 ст. 17 Закону України від 15.05.2003 р. № 755-IV "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" відомості щодо видів діяльності юридичної особи містяться в Єдиному державному реєстрі.

Пунктом 15 постанови Кабінету Міністрів України від 22.01.96 р. № 118 "Про створення Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України" визначено, що органи державної статистики перевіряють повноту заповнення облікової картки та відповідність відомостей установчим документам суб'єкта і вносять їх до Реєстру.

Функціонування Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, використання його даних, створення та ведення реєстрів респондентів статистичних спостережень забезпечує Держстат України (пп. 8 п. 4 Положення про Державну службу статистики України, затвердженого Указом Президента України від 06.04.2011 р. № 396/2011).

Статтею 9 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" визначено перелік видів діяльності, що підлягають ліцензуванню відповідно до цього закону та спеціальних законів. Цим законом передбачена відповідальність у вигляді штрафів за провадження господарської діяльності без ліцензії у розмірах, встановлених Законом (ст. 22).

Поряд з цим зазначаємо, що відповідно підпункту 191.1.9 пункту 191.1 статті 191Податкового кодексу України (далі - ПКУ) органи державної податкової служби здійснюють ліцензування діяльності суб'єктів господарювання з виробництва спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів, оптової торгівлі спиртом, оптової та роздрібної торгівлі алкогольними напоями і тютюновими виробами.

Одночасно з цим, керуючись підпунктом 20.1.29 пункту 20.1 статті 20 ПКУ органи державної податкової служби мають право здійснювати контроль за наявністю ліцензій на провадження видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню відповідно до закону, з наступною передачею матеріалів про виявлені порушення органам, які видали ці документи.

Заступник Голови А.П. Ігнатов