Щодо сплати державного мита за реєстрацію випуску цінних паперів

Державна податкова служба України розглянула лист щодо сплати державного мита за реєстрацію випуску цінних паперів і повідомляє.

Справляння державного мита в Україні регулюється Декретом Кабінету Міністрів України від 21 січня 1993 року № 7-93 "Про державне мито" з відповідними змінами і доповненнями (далі - Декрет). Порядок його обчислення та сплати - Інструкцією про порядок обчислення та справляння державного мита, яка затверджена наказом Міністерства фінансів України від 07.07.2012 р. № 811 і зареєстрована в Міністерстві юстиції України 20 вересня 2012 року за № 1623/21935 (далі - Інструкція).

Статтею 1 зазначеного Декрету встановлено, що платниками державного мита на території України є фізичні та юридичні особи за вчинення в їхніх інтересах дій та видачу документів, що мають юридичне значення, уповноваженими на те органами.

Відповідно до статті 2 Декрету об'єктом справляння державного мита є, зокрема, операції з емісії цінних паперів, крім облігацій державних та місцевих позик, та з видачі приватизаційних паперів.

Згідно підпункту "п" пункту 6 статті 3 Декрету державне мито за реєстрацію випуску цінних паперів справляється у розмірі 0,1 відсотка номінальної вартості випуску цінних паперів, але не більше п'ятдесятикратного розміру мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня поточного року.

Слід зазначити, що відповідно до пункту 7 глави V Інструкції при проведенні операцій з цінними паперами емітенти, які виявили бажання здійснити емісію таких паперів, сплачують державне мито перед реєстрацією випуску цінних паперів, виходячи з номінальної вартості запланованого обсягу емісії.

Враховуючи вищевикладене, у разі проведення реєстрації випуску цінних паперів державне мито повинно сплачуватися на загальних підставах.

Заступник Голови А.П. Ігнатов