Щодо листа НБУ

У зв’язку з численними запитами, що надходять від органів державної податкової служби з питань невиконання платниками податків та банками вимог порядку заповнення документів на переказ у разі сплати (стягнення) платежів до бюджету, здійснення бюджетного відшкодування податку на додану вартість, повернення коштів, помилково або надміру зарахованих до бюджету Державна податкова служба України повідомляє наступне.

Порядок заповнення платником реквізиту "Призначення платежу" розрахункового документа викладено в додатку 8 до Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті, затвердженої постановою правління Національного банку України від 21.01.2004 р. № 22 (далі – Інструкція № 22), згідно з яким визначено, що реквізит "Призначення платежу" заповнюється з урахуванням вимог нормативно-правових актів з питань заповнення розрахункових документів у разі сплати (стягнення) платежів до бюджету або повернення платежів з бюджету.

Для списання коштів з рахунку платника банк платника застосовує платіжні інструменти згідно з нормативно-правовими актами Національного банку та внутрішніми процедурами банку.

Відповідно до пункту 2.3 Інструкції № 22 відповідальність за правильність заповнення реквізитів розрахункового документа несе особа, яка оформила цей документ і подала до обслуговуючого банку.

Пунктом 2.4 Інструкції № 22 банк перевіряє відповідність заповнення реквізитів розрахункових документів клієнтів, крім інкасових доручень (розпоряджень), вимогам додатка 8 до цієї Інструкції.

Згідно з пунктом 2.9 Інструкції № 22 банк не має права робити виправлення в розрахунковому документі клієнта, за винятком випадків, обумовлених пунктом 2.26 цієї Інструкції та іншими нормативно-правовими актами Національного банку.

Пунктом 2.26 Інструкції встановлено, що банк платника може робити в розрахункових документах виправлення реквізитів у разі:

часткового виконання платіжної вимоги/інкасового доручення (розпорядження). Реквізит "Сума" виправляється згідно з пунктом 5.10 глави 5 та пунктом 12.9 глави 12 цієї Інструкції;

зміни з ініціативи банку платника (у зв’язку з реорганізацією банку, зміною в банку правил бухгалтерського обліку, виконанням банком вимог законодавства) номера рахунку платника, назви та коду банку платника. На звороті цього розрахункового документа зазначаються дата внесення виправлень, пункт цієї Інструкції, згідно з яким вони вносяться, підстава для їх унесення, і це засвідчується підписами відповідального виконавця та працівника, на якого покладено функції контролера, і відбитком штампа банку.

Крім того, відповідно до пункту 2 глави 2 розділу І Інструкції про міжбанківський переказ коштів в Україні в національній валюті, затвердженої постановою правління Національного банку України від 16.08.2006 р. № 320, банки (філії) здійснюють міжбанківський переказ за міжбанківськими електронними розрахунковими документами, що формуються ними, зокрема на підставі, паперових розрахункових документів клієнтів.

Національний банк України у своєму листі від 08.11.2012 р. № 25-111/2436 зазначив: "З метою недопущення випадків невірного заповнення реквізиту розрахункового документу "Призначення платежу" при перерахуванні платежів до бюджету рекомендуємо банкам: звернути увагу клієнтів на необхідність дотримання ними порядку заповнення реквізиту "Призначення платежу" розрахункового документа при сплаті платежів до бюджету, а також дотримуватись вимог вищезазначеного нормативного акту і посилити контроль за правильністю оформлення міжбанківських електронних розрахункових документів, зокрема, в частині заповнення всіх розділових знаків та кодів, які містяться у розрахункових документах клієнта на здійснення платежів до бюджету."

Зазначене довести до відома та використання в роботі підпорядкованих податкових органів.

Заступник Голови А.П. Ігнатов