Щодо оподаткування податком на репатріацію коштів, сплачених нерезиденту

Державна податкова служба України розглянула лист стосовно оподаткування податком на репатріацію коштів, сплачених нерезиденту (FIBA EUROPE, FIBA EUROPE PROPERTIES), і повідомляє.

Згідно з п. 160.1 ст. 160 Податкового кодексу України (далі - Кодекс) будь-які доходи, отримані нерезидентом із джерелом їх походження з України, оподатковуються в порядку і за ставками, визначеними цією статтею.

Якщо резидент здійснює будь-яку виплату з доходу з джерелом його походження з України, отриманого таким нерезидентом від провадження господарської діяльності, крім доходів, зазначених у пунктах 160.3 - 160.7 цієї статті, зобов'язаний утримувати податок з зазначених у пункті 160.1 доходів за ставкою в розмірі 15 відсотків їх суми та за їх рахунок, який сплачується до бюджету під час такої виплати, якщо інше не передбачено положеннями міжнародних договорів України з країнами резиденції осіб, на користь яких здійснюються виплати, що набрали чинності (п. 160.2 ст. 160 Кодексу).

Відповідно до положень п. 160.7 ст. 160 Кодексу резиденти, які здійснюють виплати нерезидентам за виробництво та/або розповсюдження реклами, під час такої виплати сплачують податок за ставкою 20 відсотків суми таких виплат за власний рахунок.

Якщо міжнародним договором, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України, встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені цим Кодексом, застосовуються правила міжнародного договору (п. 3.2 ст. 3 Кодексу).

Згідно з положеннями п. 1 ст. 7 Угоди між Україною і Федеративною Республікою Німеччина про уникнення подвійного оподаткування стосовно податків на доход і майно від 03.07.95 р., яка була ратифікована Верховною Радою України 22.11.95 р. та набрала чинності 04.10.96 р. (далі - Угода), прибуток підприємства Німеччини оподатковується тільки в Німеччині, якщо тільки це підприємство не здійснює комерційної діяльності в Україні через розташоване в ній постійне представництво.

Виходячи з наданої інформації, у разі якщо договір про партнерство не встановлює для FIBA EUROPE або для його підрозділів обов'язку надавати послуги з виготовлення та розповсюдження реклами, але передбачає виплати з боку Авіакомпанії як Офіційного Партнера грошових внесків на користь FIBA EUROPE та її підрозділу FIBA EUROPE PROPERTIES, та якщо зазначена в договорі діяльність не призводить до утворення на території України постійних представництв резидентів Німеччини - FIBA EUROPE та FIBA EUROPE PROPERTIES, внески, які Авіакомпанія сплачує на їх користь, не підлягають оподаткуванню в Україні.

Відповідно до п. 103.2 ст. 103 Кодексу особа (податковий агент) має право самостійно застосувати звільнення від оподаткування або зменшену ставку податку, передбачену відповідним міжнародним договором України на час виплати доходу нерезиденту, якщо такий нерезидент є бенефіціарним (фактичним) отримувачем (власником) доходу і є резидентом країни, з якою укладено міжнародний договір України.

Застосування міжнародного договору України в частині звільнення від оподаткування або застосування пониженої ставки податку дозволяється тільки за умови надання нерезидентом особі (податковому агенту) документа, який підтверджує статус податкового резидента згідно з вимогами п. 103.4 ст. 104 Кодексу.

Перший заступник Голови -
начальник податкової міліції А. Головач