Щодо підстав для відображення в податковій звітності показника чистого прибутку

Наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99 р. № 87, із змінами та доповненнями, який зареєстровано в Міністерстві юстиції України 21 червня 1999 року за № 397/3690, затверджено Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 3 "Звіт про фінансові результати" (надалі - Звіт за формою № 2).

Показник "Чистий прибуток" звітного періоду зазначається у коді рядка 220 графи 3 розділу I "Фінансовий результат" Звіту за формою № 2.

Водночас наказом ДПА України від 16.05.2011 р. № 285, який зареєстровано в Міністерстві юстиції України 31 травня 2011 р. за № 643/193810, затверджено форму Розрахунку частини чистого прибутку (доходу), що підлягає сплаті до державного бюджету державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями (далі - Розрахунок).

У рядку 01 цього Розрахунку зазначається показник "Чистий прибуток (дохід)" відповідного звітного періоду, який обраховується за даними бухгалтерського обліку.

Таким чином, показник рядка 01 "Чистий прибуток (дохід)" Розрахунку має відповідати показнику, наведеному підприємством у рядку 220 Звіту за формою № 2 відповідного звітного періоду.

Заступник Голови А. Ігнатов