Щодо оподаткування ПДВ послуг із страхування

Згідно з підпунктом 196.1.3 пункту 196.1 статті 196 Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року № 2755-VI (далі - Кодекс) не є об'єктом оподаткування ПДВ операції з надання послуг із страхування, співстрахування або перестрахування особами, які мають ліцензію на здійснення страхової діяльності відповідно до закону, а також пов'язаних з такою діяльністю послуг страхових (перестрахових) брокерів та страхових агентів.

Відповідно до статті 9 Закону України від 7 березня 1996 року № 85/96-ВР "Про страхування", зі змінами та доповненнями, страхова виплата - грошова сума, яка виплачується страховиком відповідно до умов договору страхування при настанні страхового випадку. Розмір страхової суми та (або) розміри страхових виплат визначаються за домовленістю між страховиком та страхувальником під час укладання договору страхування або внесення змін до договору страхування, або у випадках, передбачених чинним законодавством.

Оскільки надання послуг із страхування і перестрахування не є об'єктом оподаткування, то виплата страхових платежів також не є об'єктом оподаткування ПДВ і при здійсненні страхових виплат страхова компанія не повинна ні додавати суму податку на додану вартість до страхового платежу, ні зменшувати страховий платіж на суму податку на додану вартість.

У разі оплати страховою компанією за рахунок страхових виплат ремонту застрахованого автомобіля слід врахувати таке.

Відповідно до підпункту "б" пункту 185.1 статті 185 Кодексу операції з постачання послуг, місце постачання яких розташоване на митній території України (визначається за правилами, встановленими статтею 186 Кодексу), є об'єктом оподаткування ПДВ. Тобто послуги з ремонту автомобіля, який потрапив у ДТП, є об'єктом оподаткування ПДВ незалежно від того, за рахунок чого платнику податку, який здійснює такий ремонт, надходить на його рахунок компенсація витрат на проведення такого ремонту: чи у вигляді страхових виплат від страхової компанії, чи у вигляді покриття франшизи від страхувальника, - та підлягають оподаткуванню податком на додану вартість у загальновстановленому порядку за ставкою 20 відсотків.

А тому у разі, якщо страхові суми спрямовуються страховою компанією або потерпілим на придбання у платника податку на додану вартість послуг по ремонту, заміщенню, відтворенню застрахованого об'єкта чи товарно-матеріальних цінностей, які мають бути використані в процесі його ремонту (запчастини та інші витратні матеріали тощо), таке придбання здійснюється з урахуванням сум податку на додану вартість, які включаються до вартості ремонту і виділяються особою, яка здійснює такий ремонт, окремим рядком у розрахункових документах.

У разі якщо придбання страховою компанією або потерпілим послуг по ремонту, заміщенню, відтворенню застрахованого об'єкта чи товарно-матеріальних цінностей, які мають бути використані в процесі його ремонту (запчастини та інші витратні матеріали тощо), здійснюється у особи, яка не є зареєстрованим платником податку на додану вартість, то таке придбання здійснюється без урахування сум податку на додану вартість, оскільки особа, не зареєстрована платником податку на додану вартість, не має права нараховувати і виділяти окремим рядком суму податку на додану вартість.

Що стосується вирішення питання щодо правомірності діяльності Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг, то це питання не відноситься до компетенції Державної податкової служби України.

Заступник Голови А. Ігнатов