Про авансовий внесок з податку на прибуток

Державна податкова служба України з метою належної організації адміністрування податку на прибуток, виконання завдань, визначених у пунктах 1.1.5, 2.1.3 Плану роботи державної податкової служби України на I квартал 2012 року, затвердженого Головою ДПС України, та контролю за повнотою сплати авансових внесків з податку на прибуток у разі нарахування та виплати суб'єктами господарювання дивідендів, нарахованих на акції за результатами фінансово-господарської діяльності у попередніх роках, повідомляє.

Пунктом 153.3 статті 153 Податкового кодексу України (далі - Кодекс) встановлено, що у разі прийняття рішення щодо виплати дивідендів емітент корпоративних прав, на які нараховуються дивіденди, проводить зазначені виплати власнику таких корпоративних прав незалежно від того, чи є оподатковуваний прибуток, розрахований за правилами, визначеними статтею 152 цього Кодексу, чи ні.

Емітент корпоративних прав, який приймає рішення про виплату дивідендів своїм акціонерам (власникам), нараховує та вносить до бюджету авансовий внесок із податку в розмірі ставки, встановленої пунктом 151.1 статті 151 Кодексу, нарахованої на суму дивідендів, що фактично виплачуються, без зменшення суми такої виплати на суму такого податку. Зазначений авансовий внесок вноситься до бюджету до/або одночасно з виплатою дивідендів.

Водночас в окремих випадках авансовий внесок при виплаті дивідендів не справляється. Зокрема, згідно із Законом України від 17 листопада 2011 року № 4057-VI "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо стимулювання інвестицій у вітчизняну економіку", який набрав чинності з 1 січня 2012 року, такий платіж не перераховується до бюджету у разі виплати дивідендів платником податку, прибуток якого звільнений від оподаткування відповідно до положень Кодексу, у розмірі прибутку, звільненого від оподаткування у періоді, за який виплачуються дивіденди.

Заступник директора Департаменту 
оподаткування юридичних осіб 
ДПС України Л. Воронцова