Щодо застосування спрощеної системи оподаткування

Державна податкова служба України розглянула лист про обрання спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності юридичними та фізичними особами - підприємцями, які здійснюють виробництво та продаж ювелірних виробів об'єднанню підприємств ювелірної промисловості "Асоціації ювелірів України", та повідомляє.

З 1 січня 2012 року набрав чинності Закон України від 4 листопада 2011 року № 4014-VI "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності" (далі - Закон № 4014).

Абзацом четвертим підпункту 291.5.1 пункту 291.5 статті 291 глави 1 розділу XIV Податкового кодексу України (далі - Кодекс) (у редакції Закону № 4014) встановлено, що фізичні особи - підприємці - платники єдиного податку, які здійснюють видобуток, виробництво, реалізацію дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, у тому числі органогенного утворення, не можуть бути платниками єдиного податку.

У Кодексі поняття "видобуток, виробництво, реалізація дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння" не визначено. Терміни, що застосовуються у Кодексі і не визначаються ним, використовуються у значенні, встановленому іншими законами (ст. 5 Кодексу).

Законом, який визначає правові основи і принципи державного регулювання видобутку, виробництва, використання, зберігання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та контролю за операціями з ними, є Закон України від 18 листопада 1997 року № 637/97-ВР "Про державне регулювання видобутку, виробництва і використання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та контроль за операціями з ними" (далі - Закон № 637).

Пунктом 1 статті 1 Закону № 637 встановлено, що дорогоцінні метали - це золото, срібло, платина і метали платинової групи (паладій, іридій, родій, осмій, рутеній) у будь-якому вигляді та стані (сировина, сплави, напівфабрикати, промислові продукти, хімічні сполуки, вироби, відходи, брухт тощо). Дорогоцінне каміння - це природні та штучні (синтетичні) мінерали у сировині, необробленому та обробленому вигляді (виробах) (п. 2 ст. 1 Закону № 637).

Поняття "вироби з дорогоцінного металу" визначено в Інструкції про здійснення державного експертно-пробірного контролю за якістю ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, затвердженій наказом Міністерства фінансів України від 20.10.99 р. № 244 та зареєстрованій в Міністерстві юстиції України 25.03.2004 р. за № 369/8968.

Так, виріб з дорогоцінного металу - це будь-який ювелірний (побутовий) виріб, виготовлений зі сплавів дорогоцінних металів (золота, срібла, платини, паладію), який використовується як прикраса або предмет побуту.

Отже, фізичні особи - підприємці, які здійснюють видобуток, виробництво та реалізацію дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, у тому числі ювелірних виробів, не можуть застосовувати спрощену систему оподаткування.

Крім того, пунктом 2 ст. 4 Закону № 637 визначено, що всі суб'єкти підприємницької діяльності незалежно від форм власності, що займаються операціями з дорогоцінними металами, дорогоцінним камінням органогенного утворення та напівдорогоцінним камінням, ювелірними виробами з них, проводять їх облік за встановленими формами і подають статистичну звітність. Оперативний облік видобутку, переробки, переміщення дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння, ювелірних виробів з них ведеться суб'єктами підприємницької діяльності окремо за кожним видом операції з урахуванням технології, виду утворених відходів та виробничих втрат. Особливості обліку дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогеннного утворення та напівдорогоцінного каміння визначаються Міністерством фінансів України.

Щодо розподілу видів діяльності відповідно до Національного класифікатора України ДК 009:2005, затвердженого наказом Держспоживстандарту України від 26 грудня 2005 року № 375 (в Міністерстві юстиції України не зареєстрований), пов'язаних з виробництвом та реалізацією дорогоцінних металів, згідно листа від Державної служби статистики України від 30.12.2011 р. № 14/3-12/636 класифікація видів економічної діяльності має переважно статистичне призначення та методологічні основи застосування.

Позицію Державної податкової служби України з порушеного питання викладено у листі Союзу ювелірів України від 19.01.2012 р. № 1256/6/1216. Міністерство фінансів України у листі від 19.01.2012 р. № 31-08160-10-18/1122 також не визнало право фізичних осіб - підприємців, які здійснюють виробництво та продаж ювелірних виробів, застосовувати спрощену систему оподаткування, обліку та звітності.

Разом з тим зазначаємо, що фізичні особи - підприємці, які надають побутові послуги населенню, зокрема з виготовлення ювелірних виробів індивідуальним замовленням та послуги з ремонту ювелірних виробів, мають право застосовувати спрощену систему оподаткування (підпункт 28 та 29 пункту 291.5.8 статті 291 Кодексу).

Згідно ст. 1 Закону № 637 суб'єкти підприємницької діяльності, які виготовляють ювелірні вироби та побутові вироби з дорогоцінних металів, зобов'язані мати іменник, відбиток якого проставляється виготовлювачем на всіх виробах, та щорічно підлягає реєстрації в органах, які здійснюють державний пробірний контроль.

Відповідь на питання щодо можливості застосування спрощеної системи оподаткування фізичними особами - підприємцями, які здійснюють виробництво та продаж ювелірних виробів, розміщується у Єдиній базі податкових знань на веб-сайті ДПС України.

Лист Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, банківської діяльності, податкової та митної політики від 19.01.2012 р. № 04-39/12-58 містить посилання на роз'яснення ДПС України із порушеного питання, надане листом від 05.12.2012 р. № 1237/8/23-50-0318, що є помилковим. При цьому зроблено висновки, які не відповідають вимогам абзацу 4 підпункту 291.5.1 пункту 291.5 статті 291 Кодексу.

Враховуючи соціально-економічну значимість цього питання, наполегливо просимо скасувати зазначений лист Комітету Верховної Ради з питань фінансів, банківської діяльності, податкової та митної політики.

Завчасно дякуємо за порозуміння у захисті економічних інтересів Держави.

Заступник Голови А. Ігнатов