Щодо поворотної фінансової допомоги

Відповідно до пп. 14.1.257 п. 14.1 ст. 14 Кодексу поворотна фінансова допомога - це сума коштів, що надійшла платнику податків у користування за договором, який не передбачає нарахування процентів або надання інших видів компенсацій у вигляді плати за користування такими коштами, та є обов'язковою до повернення.

Правові засади застосування спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності, а також справляння єдиного податку встановлені у главі 1 розділу XIV Кодексу.

Згідно зі статтею 291 Кодексу спрощена система оподаткування обліку та звітності - це особливий механізм справляння податків і зборів, що встановлює заміну сплати окремих податків і зборів.

Для цілей оподаткування платники податків зобов'язані вести облік доходів, витрат та інших показників, пов'язаних з визначенням об'єктів оподаткування та/або податкових зобов'язань, на підставі первинних документів, регістрів бухгалтерського обліку, фінансової звітності, інших документів, пов'язаних з обчисленням і сплатою податків і зборів, ведення яких передбачено законодавством (ст. 44 Кодексу).

Відповідно до вимог пп. 296.1.1 п. 296.1 ст. 296 Кодексу платники єдиного податку першої і другої груп та платники єдиного податку третьої і п'ятої групи, які не є платниками податку на додану вартість, ведуть книгу обліку доходів шляхом щоденного, за підсумками робочого дня, відображення отриманих доходів.

Форма книги обліку доходів затверджена наказом Міністерства фінансів України від 15.12.2011 р. № 1637 "Про затвердження форм книги обліку доходів і книги обліку доходів і витрат та порядків їх ведення" (далі - Порядок).

Доходом платника єдиного податку фізичної особи - підприємця є дохід, отриманий протягом податкового (звітного) періоду в грошовій формі (готівковій та/або безготівковій), матеріальній або нематеріальній формі, визначеній пунктом 292.3 статті 292 Кодексу. При цьому в дохід не включаються отримані такою фізичною особою пасивні доходи у вигляді процентів, дивідендів, роялті, страхові виплати і відшкодування, а також доходи, отримані від продажу рухомого та нерухомого майна, яке належить на праві власності фізичній особі та використовується в її господарській діяльності (п. 292.1 ст. 292 Кодексу).

Згідно з п. 292.11 ст. 292 Кодексу наведено перелік засобів, які не включаються до складу доходу платників єдиного податку.

Зокрема, пп. 3 пункту 292.11 ст. 292 Кодексу встановлено, що до складу доходу, визначеного цією статтею, не включаються суми фінансової допомоги, наданої на поворотній основі, отриманої та поверненої протягом 12 календарних місяців з дня її отримання, та суми кредитів.

Враховуючи, що поворотна фінансова допомога - це сума коштів, що надійшла платнику податків у користування за договором, який не передбачає нарахування процентів або надання інших видів компенсації у вигляді плати за користування такими коштами, та є обов'язковою до повернення. Отримання поворотної фінансової допомоги не призводить до збільшення доходу платника податку відповідно до пп. 3 пункту 292.11 ст. 292 Кодексу.

Податкові наслідки такої операції мають певні особливості, зумовлені податковим статусом позикодавця і терміном повернення фінансової допомоги останньому.

В обліку особи, що зробила поворотну фінансову допомогу, податкові зобов'язання не змінюються як при її видачі, так і при її зворотному отриманні. Отже, сума повернутої поворотної фінансової допомоги не включається до доходу платника єдиного податку.

Разом з цим звертаємо увагу, що поворотна фінансова допомога в Цивільному кодексі України (далі - ЦКУ) відповідає договору позики, особливості укладення якої повинні відповідати умовам ст. 1046 - 1053 ЦКУ.

Плануючи здійснювати запозичення, слід брати до уваги наступне: під цивільно-правовою природою поворотна фінансова допомога є позикою і згідно з пп. 6.1 п. 1 ст. 4 Закону України від 12.07.2001 р. № 2664 "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" (далі - Закон) є фінансовою послугою. Відповідно до частини першої ст. 5 Закону фінансові послуги надаються фінансовими установами, а також, якщо це прямо передбачено законом, фізичними особами - суб'єктами підприємницької діяльності.

Згідно зі ст. 1 Закону фінансовим кредитом є кошти, які надаються у позику юридичній або фізичній особі на визначений строк та під проценти.

Таким чином, надати кошти в позику під відсотки вправі лише фінансові установи.

Крім того, відповідно до пп. 291.5.1.6 п. 291.5.1 ст. 291 Кодексу не можуть бути платниками єдиного податку суб'єкти господарювання (юридичні особи та фізичні особи - підприємці), які здійснюють діяльність у сфері фінансового посередництва, крім сфери страхування, яка здійснюється страховими агентами, визначеними Законом України "Про страхування", сюрвеєрами, аварійними комісарами та аджастерами, визначеними розділом III Кодексу.

Заступник Голови А. Ігнатов