Щодо визначення розміру коефіцієнта рентабельності гірничодобувного підприємства

Головним управлінням ДФС в областях, м. Києві, Міжрегіональному головному управлінню ДФС - Центральному офісу з обслуговування великих платників

Державна фіскальна служба України, керуючись нормами п.п. 19-1.1.31 п. 191.1 ст. 191 розд. I Податкового кодексу України (далі - Кодекс), надає інформацію про визначення розміру коефіцієнта рентабельності гірничодобувного підприємства.

Згідно з Кодексом платники обчислюють податкові зобов’язання з плати за формулою, що застосовує величину "коефіцієнт рентабельності гірничого підприємства, обчислений у матеріалах геолого-економічної оцінки запасів корисних копалин ділянки надр, затверджених центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр (десятковий дріб) (далі - Коефіцієнт). Гірничі підприємства, що порушили строк регулярної повторної геолого-економічної оцінки запасів корисних копалин ділянки надр, обчислюють податкові зобов'язання із застосуванням коефіцієнта рентабельності, що дорівнює трикратному розміру облікової ставки Національного банку України".

Абзацом шостим пункту 3 Класифікації запасів і ресурсів корисних копалин державного фонду надр, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 05 травня 1997 року № 432, ознакою видобувних балансових запасів корисних копалин є перевищення Коефіцієнтом, що визначений Державною комісією по запасах корисних копалин (далі - ДКЗ), ставки "рефінансування Національного банку за умови раціонального використання технічних засобів і технологій та дотримання вимог щодо охорони надр і навколишнього природного середовища".

На частині наданих у користування ділянок надр, де провадиться господарська діяльність з видобування корисних копалин, геолого-економічну оцінку запасів корисних копалин із визначенням Коефіцієнта, ДКЗ ще не виконано.

З огляду на викладене та з метою забезпечення ефективного контролю за визначенням податкових зобов’язань з плати за користування надрами для видобування корисних копалин, ДФС України листом від 23.01.2015 р. № 1491/5/99-99-15-04-01-16 звернулася до Державної комісії України по запасах корисних копалин при Державній службі геології та надр України з приводу визначення розміру коефіцієнта рентабельності гірничодобувного підприємства для застосування платниками при обчисленні податкових зобов’язань у 2015 році.

Направляємо для використання у роботі та інформування платників рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин лист Державної комісії України по запасах корисних копалин від 02.02.2015 р. № 46/07 про визначення розміру коефіцієнта рентабельності гірничодобувного підприємства.

Директор Департаменту оподаткування юридичних осіб Ю. В. Лапшин