Щодо застосування норм ПКУ при здійсненні реорганізації підприємства

Державна податкова служба України розглянула листи щодо застосування норм Податкового кодексу України при здійсненні реорганізації підприємства шляхом приєднання до іншої юридичної особи, а також у разі здійснення внесків до статутного фонду юридичної особи у вигляді грошових коштів чи рухомого та нерухомого майна, і повідомляє.

Відповідно до підпункту 196.1.7 пункту 196.1 статті 196 розділу V Податкового кодексу України (далі - Кодекс) операції з реорганізації (злиття, приєднання, поділу, виділення та перетворення) юридичних осіб не є об'єктом оподаткування.

При цьому згідно з пунктом 198.5 статті 198 та пунктом 199.6 статті 199 розділу V Кодексу на випадки проведення операцій, передбачених підпунктом 196.1.7 пункту 196.1 статті 196 цього Кодексу, не поширюється ні визнання продажу за звичайними цінами товарів/послуг, що фактично використовуються в операціях, які не є об'єктом оподаткування або звільняються від оподаткування відповідно до цього розділу, ні перерахунок сум податкового кредиту у зв’язку із зміною частки використання товарів (послуг) в оподатковуваних і неоподатковуваних операціях.

Таким чином, платниками податку, які здійснюють реорганізацію підприємства, податкові зобов'язання не нараховуються, податковий кредит не коригується. Податкові накладні на операції з такої передачі не виписуються, оскільки операція не є об'єктом оподаткування, а відображаються в Реєстрі виданих податкових накладних на підставі документів бухгалтерського обліку з позначкою "БО". Підприємство, до якого приєднується інше підприємство в результаті реорганізації, податковий кредит за такою операцією також не формує.

Заповнення податкової накладної особою, яка здійснює внесок до статутного фонду юридичної особи у вигляді рухомого та нерухомого майна, відображення такої податкової накладної в реєстрах виданих та отриманих податкових накладних та в податковій звітності здійснюється в загальновстановленому порядку, за правилами, визначеними відповідними нормативно-правовими документами, а саме: наказами Міністерства фінансів України від 01.11.2011 р. № 1379 "Про затвердження форми податкової накладної та Порядку заповнення податкової накладної" та від 25.11.2011 р. № 1492 "Про затвердження форм та Порядку заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість", з урахуванням змін і доповнень, та наказом Державної податкової адміністрації України від 24.12.2010 р. № 1001 "Про затвердження форми Реєстру виданих та отриманих податкових накладних та Порядку його ведення".

Заступник Голови А. Ігнатов