Щодо подання Звіту про суми податкових пільг

Державна податкова служба розглянула лист Федерації професійних спілок України від 11.04.2012 р. № 03/01-16/643 щодо подання Звіту про суми податкових пільг і повідомляє.

Відповідно до статті 157 Податкового кодексу України (далі - Кодекс) від оподаткування звільняються доходи професійних спілок, їх об'єднань та організацій профспілок, а також організацій роботодавців та їх об'єднань, утворених у порядку, визначеному законом, та внесених органами Державної податкової служби в установленому порядку до Реєстру неприбуткових організацій та установ. Перелік доходів, який звільняється від оподаткування, визначено пунктом 157.9 статті 157 Кодексу.

Згідно із пунктом 30.6 статті 30 Кодексу суб'єкти господарювання обліковують суму податків і зборів, які не сплачені до бюджету, та згідно із пунктом 3 Порядку обліку сум податків та зборів, не сплачених суб'єктом господарювання до бюджету у зв’язку з отриманням податкових пільг, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2010 року № 1233, звітують про такі суми за місцем своєї реєстрації.

Водночас, пунктом 157.14 статті 157 Кодексу визначено, що центральний орган Державної податкової служби встановлює порядок обліку і подання податкової звітності для професійних спілок, їх об'єднань та організацій профспілок, а також організацій роботодавців та їх об'єднань, внесених до Реєстру неприбуткових організацій та установ, лише у частині доходів, що підлягають оподаткуванню.

Враховуючи викладене, в умовах дії Кодексу професійні спілки, їх об'єднання та організації профспілок, а також організації роботодавців та їх об'єднання, які відповідно до статті 157 Кодексу зареєстровано як неприбуткові організації, мають право не подавати Звіт про суми податкових пільг, використаних згідно із пунктом 157.9 статті 157 Кодексу.

При цьому у разі якщо такими неприбутковими організаціями отримано дохід із джерел, інших, ніж визначені у пункті 157.9 статті 157 Кодексу, вони зобов'язані нарахувати податок на прибуток на загальних підставах у частині II Податкового звіту про використання коштів неприбуткових установ та організацій, затвердженого наказом ДПА України від 31.01.2011 р. № 56, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 14 лютого 2011 року за № 192/18930.

Заступник Голови А.П. Ігнатов