Щодо збору за спеціальне використання води

Державна податкова служба України у зв’язку із запитами органів державної податкової служби та платників збору за спеціальне використання води щодо оподаткування збором обсягів води, що забирається з криниці, повідомляє.

Статтею 48 Водного кодексу України (далі – Водний кодекс), визначено, що до спеціального водокористування належить забір води з водних об’єктів із застосуванням споруд або технічних пристроїв, використання води та скидання забруднюючих речовин у водні об'єкти, включаючи забір води та скидання забруднюючих речовин із зворотними водами із застосуванням каналів.

Водокористувач здійснює спеціальне використання водних ресурсів у разі здійснення хоча б одного з перелічених його видів.

Згідно зі статтею 1 Водного кодексу водний об'єкт –  природний або створений штучно елемент довкілля, в якому зосереджуються води (море, річка, озеро, водосховище, ставок, канал, водоносний горизонт). Водоносний горизонт – однорідна пластова товща гірських порід, де постійно знаходяться води.

Отже, водоносні горизонти належать до водних об’єктів, а забір води – це вилучення води з водного об’єкта за допомогою технічних пристроїв або без них.

Відповідно до пункту 323.1 статті 323 Податкового кодексу України (далі – Податковий кодекс), платниками збору за спеціальне використання води є водокористувачі - суб'єкти господарювання незалежно від форми власності: юридичні особи, їх філії, відділення, представництва, інші відокремлені підрозділи без утворення юридичної особи (крім бюджетних установ), постійні представництва нерезидентів, а також фізичні особи - підприємці, які використовують воду, отриману шляхом забору води з водних об'єктів (первинні водокористувачі) та/або від первинних або інших водокористувачів (вторинні водокористувачі), та використовують воду для потреб гідроенергетики, водного транспорту і рибництва.

Пунктом 324.1 статті 324 Податкового кодексу визначено, що  об'єктом оподаткування збором є фактичний обсяг води, який використовують водокористувачі, з урахуванням обсягу втрат води в їх системах водопостачання.

При цьому тип джерела водопостачання, категорія якості води та глибина водного об’єкта, з якого забирається вода, не впливають на обов’язок сплати збору за спеціальне використання води суб’єктами господарювання, що здійснюють використання води.

Виключенням є обсяги води, що використовується для задоволення питних і санітарно-гігієнічних потреб населення (сукупності людей, які знаходяться на даній території в той чи інший період часу, незалежно від характеру та тривалості проживання, в межах їх житлового фонду та присадибних ділянок), за які збір не справляється (пп. 324.4.1 п. 324.4 ст. 324 Податкового кодексу).

Отже, якщо суб’єктом господарювання використовується вода з криниць, то за обсяги використаної води (крім випадків, передбачених пунктом 324.4 статті 324 Податкового кодексу) такий суб’єкт господарювання повинен сплачувати збір за спеціальне використання води.

Заступник Голови А.П. Ігнатов