Щодо правомірності виписки зведеної податкової накладної

1. Щодо правомірності віднесення до складу податкового кредиту виписаної постачальником зведеної податкової накладної при умові відсутності оплати за продукцію.

Відповідно до пункту 198.2 статті 198 Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. № 2755-VI датою виникнення права платника податку на віднесення сум податку до податкового кредиту вважається дата тієї події, що відбулася раніше:

• дата списання коштів з банківського рахунка платника податку на оплату товарів/послуг;

• дата отримання платником податку товарів/послуг, що підтверджено податковою накладною.

Таким чином, за правилом першої події на дату отримання платником податку товарів/послуг, що підтверджено зведеною податковою накладною, у покупця виникає право на віднесення сум ПДВ до складу податкового кредиту.

2. Щодо правомірності виписки зведеної податкової накладної, враховуючи лише безперервний або ритмічний характер постачання товарів, при відсутності чітко визначеної періодичності оплати.

Відповідно до пункту 15 Порядку заповнення податкової накладної, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 01.11.2011 р. № 1379 (далі - Порядок № 1379), у разі здійснення постачання товарів/послуг, постачання яких має безперервний або ритмічний характер при постійних зв'язках із покупцем, покупцю може бути виписана зведена податкова накладна, виходячи із визначеної у договорі періодичності оплати поставлених товарів/послуг (один раз на п'ять днів; один раз на десять днів тощо), але не рідше одного разу на місяць і не пізніше останнього дня місяця.

Таким чином, згідно з пунктом 15 Порядку № 1379 для виписки зведеної податкової накладної необхідне дотримання одночасно двох умов:

1) постачання товарів/послуг повинне мати безперервний або ритмічний характер при постійних зв'язках із покупцем;

2) у договорі повинна бути визначена періодичність оплати поставлених товарів/послуг.

При цьому фактичні обсяги постачання товарів/ послуг обов'язково підтверджуються реєстром товаротранспортних накладних чи інших відповідних супровідних документів, згідно з якими здійснено постачання товарів/послуг.

3. Щодо визнання недійсною виписаної зведеної податкової накладної з причини порушення контрагентом термінів розрахунків за продукцію.

Як уже зазначалося у листі ДПС України від 06.04.2012 р. № 6142/6/15-3415-16, зведена податкова накладна виписується відповідно до фактичних обсягів постачання товарів/послуг з урахуванням, за наявності, фактів повернення покупцем коштів за непоставлені товари/послуги або повернення покупцем товарів, і не може визнаватися недійсною з причини порушення контрагентом термінів розрахунків за товари/послуги.

Лише у разі якщо товари/послуги, які отримані платником ПДВ, залишаються не оплаченими протягом терміну позовної давності, то такі товари/послуги вважаються безоплатно отриманими, оскільки відсутній факт їх придбання, як це передбачено у пункті 198.3 статті 198 Кодексу, а тому право на податковий кредит щодо таких товарів/послуг у платника відсутнє.

Якщо платник податку при придбанні товарів/послуг на підставі отриманої податкової накладної (в тому числі зведеної податкової накладної) сформував податковий кредит, то в податковому періоді, в якому відбувається списання кредиторської заборгованості, платнику податку необхідно відкоригувати суму податкового кредиту шляхом внесення коригуючих записів до розділу II реєстру виданих та отриманих податкових накладних, до рядка 10.1 та у відповідних випадках до рядка 15 податкової декларації з ПДВ. Коригування податкового кредиту в даному випадку в розділі II реєстру виданих та отриманих податкових накладних відображається на підставі бухгалтерської довідки.

Заступник Голови А. Ігнатов