Щодо оподаткування ПДВ послуг, пов'язаних з транзитним перевезенням вантажів

ДПСУ розглянула листи ДП "Укрзалізниця" від 19.04.2012 р. № ЦЗЕ-11/975 та ДП "Одеська залізниця" від 28.04.2012 р. № 11-7/203 щодо оподаткування ПДВ послуг, пов'язаних з транзитним перевезенням вантажів, та повідомляє.

Відповідно до п. 197.8 ст. 197 Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. N 2755-VI (далі - Кодекс) звільняються від оподаткування ПДВ операції з постачання

ДПСУ розглянула листи ДП "Укрзалізниця" від 19.04.2012 р. № ЦЗЕ-11/975 та ДП "Одеська залізниця" від 28.04.2012 р. № 11-7/203 щодо оподаткування ПДВ послуг, пов'язаних з транзитним перевезенням вантажів, та повідомляє.

Відповідно до п. 197.8 ст. 197 Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. № 2755-VI (далі - Кодекс) звільняються від оподаткування ПДВ операції з постачання послуг з перевезення (переміщення) пасажирів та вантажів транзитом через митну територію України, а також постачання послуг, пов'язаних із таким перевезенням (переміщенням).

Згідно із ст. 1 Закону України від 20.10.99 р. № 1172-XIV "Про транзит вантажів" (далі - Закон № 1172) транзит вантажів - це перевезення транспортними засобами транзиту транзитних вантажів під митним контролем через територію України між двома пунктами або в межах одного пункту пропуску через державний кордон України, а транзитні послуги (роботи) - це безпосередньо пов'язана з транзитом вантажів підприємницька діяльність учасників транзиту, що здійснюється в межах договорів (контрактів) перевезення, транспортного експедирування, доручення, агентських угод тощо.

Відповідно до ст. 200 Митного кодексу України транзит - митний режим, відповідно до якого товари і транспортні засоби переміщуються під митним контролем між двома митними органами або в межах зони діяльності одного митного органу без будь-якого використання таких товарів і транспортних засобів на митній території України.

Відповідно до ст. 7 Закону № 1172 транзитні послуги (роботи) призначаються для споживання та використання за межами митної території України і надаються (виконуються) на підставі відповідних дво- чи багатосторонніх договорів (контрактів) між учасниками транзиту.

В свою чергу учасниками транзиту відповідно до ст. 1 Закону № 1172 є вантажовласники та суб'єкти підприємницької діяльності (перевізники, порти, станції, експедитори, морські агенти, декларанти та інші), які у встановленому порядку надають (виконують) транзитні послуги (роботи).

Статтею 4 Закону № 1172 визначено, що транзит вантажів може здійснюватися у прямому або змішаному (комбінованому) сполученні. У прямому сполученні транзит вантажів передбачає їх транспортування одним видом транспорту без перевантаження на інший. У змішаному сполученні транзит вантажів може бути пов'язаний з їх перевантаженням з одного виду транспорту на інші, переробкою, сортуванням, пакуванням, обмірюванням, накопичуванням, формуванням або подрібненням партії транзитного вантажу, тимчасовим зберіганням тощо. Такі операції здійснюються в зонах митного контролю виключно за вибором вантажовласника (уповноваженої ним особи).

Відповідно до частини другої ст. 7 Закону № 1172 договори (контракти) про надання (виконання) транзитних послуг (робіт) укладаються як між резидентами і нерезидентами, так і між самими резидентами і нерезидентами, які вільно обирають комплекс транзитних послуг (робіт), їх надавачів (виконавців), а також засоби транзиту, залежно від умов перевезень.

Статтею 5 Закону № 1172 визначено, що транзитними вантажами можуть бути насипні, наливні, навалочні, штучні, тарно-штучні вантажі, а також транспортні засоби транзиту, які вважаються прохідними через територію України у разі, якщо проходження цих вантажів з перевантаженням, складуванням, подрібненням на партії, зміною транспортного засобу транзиту чи без таких операцій є частиною повного маршруту перевезення, що розпочинається і закінчується за межами території України.

Документальним підтвердженням перевезення вантажів транзитом є накладна УМВС (СМГС), ЦІМ (СІМ), уніфікована накладна ЦІМ/УМВС (ЦИМ/СМГС) та транзитна митна декларація УМВС ТР 80, які подаються митним органам для здійснення митного контролю.

З урахуванням вказаних транспортних документів залізничні станції при передачі вантажів іншим учасникам транзиту на підставі пам'яток про подавання вагонів, повідомлень та пам'яток про забирання вагонів нараховують плату за послуги, пов'язані з перевезенням вантажів, у тому числі транзитом через територію України (за подавання, забирання, накочування або викочування, користування вагонами, їх промивку та повідомлення про їх прибуття, про маневрову роботу локомотива, зберігання, зважування, перевірку маси вантажів тощо) з подальшим відображенням вказаних платежів в накопичувальних картках, відомостях плати за подавання, забирання вагонів, маневрову роботу, відомостях плати за користування вагонами відповідно до Правил користування вагонами і контейнерами, затверджених наказом Мінтрансу України від 25.02.99 р. № 113, із внесеними змінами наказом від 01.12.2008 р. № 1454, Збірника тарифів на перевезення вантажів залізничним транспортом у межах України та пов'язані з ними послуги та Коефіцієнтів, що застосовуються до цього Збірника, затверджених наказом Мінтрансу України від 26.03.2009 р. № 317, Правил перевезення вантажів, які видаються на підставі ст. 5 Статуту залізниць України, затвердженого постановою КМУ від 06.04.98 р. за № 457.

Статтею 3 Закону № 1172 свобода транзиту вантажів забезпечується шляхом:

відсутності будь-якої дискримінації стосовно учасників транзиту, транзитного вантажу за ознакою його місця походження, відправлення, ввезення, вивезення чи призначення або у зв’язку з обставинами, що відносяться до права власності на цей вантаж або на транспортний засіб транзиту, місця реєстрації чи прапора останнього, а також при оподаткуванні операцій, пов'язаних з транзитом вантажів, за винятками адекватного реагування на дискримінаційні заходи стосовно України чи економічних санкцій міжнародних організацій, підтриманих Україною;

вільного вибору учасниками транзиту транзитних послуг, робіт (крім випадків, визначених законами та міжнародними договорами України), їх надавачів (виконавців), засобів транзиту, а також маршрутів транзиту;

відсутності необґрунтованих затримок і обмежень, у тому числі стосовно засобів транзиту, та звільнення від сплати будь-яких інших платежів, крім єдиного збору, що справляється у пунктах пропуску через державний кордон України.

На підставі викладеного, перелічені вище додаткові послуги, пов'язані з перевезеннями вантажів транзитом, які стягуються за окремими внутрішніми документами (накопичувальними картками, відомостями плати за подання, забиранням вагонів та маневрову роботу, відомостями плати за користування вагонами), затвердженими наказами Мінтрансу України та зареєстрованими в Мін'юсті України, звільняються від оподаткування ПДВ, якщо ці послуги відносяться до транзитних за номерами вагонів, підтвердженими копіями накладних ЦІМ (СІМ), УМВС (СМГС) чи ЦІМ/УМВС.

Аналогічна норма була діючою у періоді дії Закону України від 03.04.97 р. № 168/97-ВР "Про податок на додану вартість" (п. 5.15 ст. 5 Закону).

Податкове роз'яснення щодо застосування цієї норми було надіслано на адресу ДПА в АР Крим, областях, містах Києві та Севастополі листом ДПАУ від 31.07.2009 р. № 16397/7/16-1517.

З урахуванням п. 10 підрозділу 10 розділу XX Кодексу листи ДПАУ, підготовлені до 01.01.2011 р., які роз'яснюють питання порядку оподаткування ПДВ, застосовуються до аналогічних операцій, які здійснюються з 1 січня 2011 р.

Таким чином, з урахуванням положень перерахованих норм податкового законодавства, операції з постачання послуг, пов'язаних із перевезенням (переміщенням) пасажирів та вантажів транзитом через митну територію України, як до 01.01.2011 р. (до набрання чинності Кодексу), так і після вказаної дати, звільняються від ПДВ.

Заступник Голови А. Ігнатов