Щодо сплати податків і зборів на території АР Крим

Головному управлінню Міндоходів у Дніпропетровській області

Державна фіскальна служба України на лист від 09.07.2014 р. № 3598/8/04-36-15-04-01-01 щодо сплати податків і зборів на території АР Крим у межах компетенції повідомляє.

Верховною Радою України прийнято Закон України від 12 серпня 2014 року № 1636-VII "Про створення вільної економічної зони "Крим" та про особливості здійснення економічної діяльності на тимчасово окупованій території України" (далі - Закон).

Вільна економічна зона "Крим" (далі - ВЕЗ "Крим") запроваджується на десять повних календарних років, починаючи з дня набрання чинності Законом (пункт 2.1 статті 2 Закону).

На території ВЕЗ "Крим" не справляються загальнодержавні податки і збори, визначені статтею 9 Податкового кодексу України (пункт 5.1 статті 5 Закону).

Відповідно до частин першої та четвертої підпункту 1 пункту 12.3 статті 12 Закону під час тимчасової окупації загальнодержавні податки і збори, визначені статтею 9 Податкового кодексу України, не справляються з доходів, отриманих юридичними особами (їх відокремленими підрозділами) та фізичними особами на тимчасово окупованій території, операцій та/або з інших об'єктів оподаткування (в тому числі об'єктів, пов'язаних з оподаткуванням) на тимчасово окупованій території.

Особи, які перебували на обліку в контролюючих органах або мали місцезнаходження (місце проживання), на території Автономної Республіки Крим або міста Севастополя на початок тимчасової окупації, звільняються від обов'язку подання до контролюючих органів декларацій, звітності та інших документів, пов'язаних з обчисленням і сплатою податків і зборів протягом строку такої тимчасової окупації та після її завершення.

Голова І. Білоус