Щодо зарахування переплати з податку на прибуток в рахунок сплати авансових внесків з податку на прибуток

Державна податкова служба України розглянула лист Всеукраїнської професійної громадської організації "Спілка податкових консультантів України" від 10.01.2013 р. № 805 стосовно зарахування переплати з податку на прибуток в рахунок сплати авансових внесків з податку на прибуток і повідомляє наступне.

Згідно з пунктом 2 підрозділу 4 розділу XX "Перехідні положення" Податкового кодексу України (далі - Кодекс) (з доповненнями, внесеними Законом № 5083) платники податку на прибуток підприємств, які починаючи з 2013 року подають річну податкову декларацію відповідно до пункту 57.1 статті 57 цього Кодексу, сплачують у січні - лютому 2013 року авансовий внесок з цього податку в розмірі 1/9 податку на прибуток, нарахованого у податковій звітності за дев'ять місяців 2012 року, протягом 20 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) місяця.

Для сплати платниками щомісячних авансових внесків з податку на прибуток наказом Міністерства фінансів України від 17.01.2013 р. № 19 "Про затвердження змін до бюджетної класифікації" виділені спеціальні коди бюджетної класифікації.

У зв'язку із цим Державною казначейською службою України відкриті відповідні рахунки для сплати платниками податку щомісячних авансових внесків з податку на прибуток.

Відповідно до п. 87.1 ст. 87 Кодексу джерелами самостійної сплати грошових зобов'язань або погашення податкового боргу платника податків є будь-які власні кошти, у тому числі ті, що отримані від продажу товарів (робіт, послуг), майна, випуску цінних паперів, зокрема корпоративних прав, отримані як позика (кредит), та з інших джерел, з урахуванням особливостей, визначених цією статтею, а також суми надміру сплачених платежів до відповідних бюджетів.

Сплата грошових зобов'язань або погашення податкового боргу платника податків з відповідного платежу може бути здійснена також за рахунок надміру сплачених сум такого платежу (без заяви платника) або за рахунок помилково та/або надміру сплачених сум з інших платежів (на підставі відповідної заяви платника) до відповідних бюджетів.

Виходячи з вищевикладеного, зарахування надміру сплачених грошових зобов'язань платника з податку на прибуток у сплату щомісячних авансових внесків може бути здійснене на підставі поданої платником відповідної заяви про таке зарахування.

Заступник Голови А.П. Ігнатов