Щодо подання виробниками транспортних засобів податкової декларації з екологічного податку за утилізацію знятих з експлуатації транспортних засобів

Державним податковим службам в АР Крим, областях, м. м. Києві та Севастополі, Міжрегіональному
головному управлінню - Центральному офісу з обслуговування ВП

Міністерство доходів і зборів України повідомляє, що Законом України від 4 липня 2013 року № 422-VII "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо сплати екологічного податку за утилізацію знятих з експлуатації транспортних засобів та вдосконалення деяких податкових норм" (далі - Закон № 422, Кодекс) з 1 вересня ц. р. Кодекс доповнено новим об’єктом оподаткування екологічним податком за утилізацію знятих з експлуатації транспортних засобів (далі – утилізаційний податок).

Згідно з п. 240.21 ст. 240 Кодексу платниками утилізаційного податку є особи, які, зокрема, здійснюють виробництво (виготовлення) транспортних засобів на митній території України, які класифікуються за кодами товарних позицій 8702, 8703, 8704 та 8705 згідно з УКТ ЗЕД, для їх продажу на внутрішньому ринку України.

Не є платниками утилізаційного податку, на підставі пп. 240.6.5 п. 240.6 ст. 240 Кодексу, виробники транспортних засобів на території України, які взяли на себе зобов'язання забезпечити утилізацію знятих з експлуатації транспортних засобів у порядку та на умовах, визначених законом щодо утилізації знятих з експлуатації транспортних засобів.

При обчисленні утилізаційного податку, який підлягає сплаті за транспортні засоби, вироблені в Україні, не враховуються транспортні засоби, реалізовані особам, зазначеним у п.п. 242.3.1 п. 242.3 ст. 242 цього Кодексу, а саме - реалізуються для інвалідів, у тому числі дітей-інвалідів, а також транспортні засоби спеціального призначення (швидка медична допомога, транспортні засоби пожежної і техногенної безпеки та для потреб підрозділів центральних органів виконавчої влади, що реалізують державну політику у сферах цивільного захисту та рятувальної справи), оплата вартості яких здійснюється за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів, коштів фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування (п. 249.11 ст. 249 Кодексу).

Датою виникнення податкового зобов'язання для транспортних засобів, вироблених в Україні є дата реалізації транспортних засобів на внутрішньому ринку України особою, яка виробила (виготовила) такі транспортні засоби (п. 249.10 ст. 249 Кодексу).

Згідно з п. 250.2 ст. 250 Кодексу, зокрема, платники утилізаційного податку, що здійснюють виробництво (виготовлення) транспортних засобів на митній території України для їх продажу на внутрішньому ринку України, складають податкові декларації за формою, встановленою у порядку, передбаченому ст. 46 Кодексу, подають її протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) кварталу, до контролюючих органів та сплачують податок протягом 10 календарних днів, що настають за останнім днем граничного строку подання податкової декларації - за місцем перебування платника податку на податковому обліку в контролюючих органах.

Відповідно до підпунктів 250.13.1 та 250.14.1 ст. 250 Кодексу разом з поданням платниками утилізаційного податку контролюючому органу декларації з екологічного податку подаються реєстри виданих за податковий (звітний) квартал довідок про сплату та про звільнення від сплати утилізаційного податку.

На даний час розробляється нова форма Податкової декларації екологічного податку.

До набрання чинності нової форми Податкової декларації екологічного податку, яка буде застосовуватися для складання звітності з податкового періоду, що настає за податковим періодом, в якому відбудеться їх оприлюднення (п. 46.6 ст. 46 Кодексу) пропонуємо рекомендувати особам, що здійснюють виробництво (виготовлення) транспортних засобів на митній території України для їх продажу на внутрішньому ринку України – платникам утилізаційного податку подавати декларацію за формою, що додається.

Заступник Міністра А.П. Ігнатов

1

Податкова декларація з екологічного податку

на утилізацію знятих з експлуатації транспортних засобів

 

звітна

порядковий N за рік

 

звітна нова

 

уточнююча

 
21

2.1

Звітний (податковий) період:

2.2

Звітний (податковий) період, що уточнюється:

 

квартал

2

0

 

 

року

 

квартал

2

0

 

 

року

3

платник:

повне найменування (прізвище, ім'я, по батькові) платника податків згідно з реєстраційними документами

 

юридична особа

 

 

фізична особа - підприємець

 

 

постійне представництво

нерезидента

податковий номер або серія та номер паспорта2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

код виду економічної діяльності (КВЕД)

 

 

Ÿ

 

 

Ÿ

 

код органу місцевого самоврядування за місцезнаходженням платника за КОАТУУ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

податкова адреса платника:

 

поштовий індекс

 

 

 

 

 

 

міжміський код 3

 

 

 

 

 

 

 

телефон 3

 

 

 

 

 

 

 

електронна адреса 3

факс 3

             
4

найменування контролюючого органу, до якого подається Податкова декларація:

 
Види транспортних засобів

Ставки податку в поточному році,
грн. коп./ одиницю

Коефіцієнти

Кількість транспортних засобів, 
одиниць

Сума нарахованого податкового зобов'язання,
грн. коп.
(к. 3 х к. 4 х к. 5)

2

3

4

5

6

1

Нараховано податку за звітний квартал, усього (р. 1.1 + р. 1.2)

 

1.1

Транспортні засоби, що класифікуються за кодом товарної позиції 8703 згідно з УКТ ЗЕД
(р. 1.1.1 + р. 1.1.3 + р. 1.1.4 +  р. 1.1.5 + р. 1.1.6 + р. 1.1.7 )

 

 

1.1.1

Оснащені електрич-ними двигунами

 

 

 

 

1.1.2

З робочим об'ємом циліндрів двигуна:

 

 

 

 

1.1.3

не більше 1000 куб. сантиметрів

 

 

 

 

1.1.4

понад 1000 куб. сантиметрів, але не більше 2000 куб. сантиметрів

 

 

 

 

1.1.5

понад 2000 куб. сантиметрів, але не більше 3000 куб. сантиметрів

 

 

 

 

1.1.6

понад 3000 куб. сантиметрів, але не більше 3500 куб. сантиметрів

 

 

 

 

1.1.7

понад 3500 куб. сантиметрів

 

 

 

 

1.2

Транспортні засоби, що класифікуються за кодами товарних позицій 8702, 8704, 8705 згідно з УКТ ЗЕД
(р. 1.2.1 + р. 1.2.2 + р. 1.2.3 + р. 1.2.4 + р. 1.2.5 )

 

1.2.1

З повною масою до 2500 кг

 

 

 

 

1.2.2

З повною масою від 2500 до 3500 кг

 

 

 

 

1.2.3

З повною масою від 3500 до 5000 кг

 

 

 

 

1.2.4

З повною масою від 5000 до 8000 кг

 

 

 

 

1.2.5

З повною масою понад 8000 кг

       
2

Нараховано податку за даними раніше поданої Податкової декларації, показники якої уточнюються, усього
(р. 1  декларації, показники якої уточнюються) 4

 

3

Сума податку, яка збільшує податкове зобов'язання у зв’язку з виправленням помилки
(р. 1 - р. 2, якщо р. 1 > р. 2) 4

 

4

Сума податку, яка зменшує податкове зобов'язання у зв’язку з виправленням помилки
(р. 2 - р. 1, якщо р. 2 > р. 1) 4

 

5

Сума штрафу в розмірі 3% від суми недоплати (нараховується платником відповідно до підпункту "а" абзацу третього пункту 50.1 статті 50 розділу ІІ Податкового кодексу України), гривень з копійками (р. 3 х 3 %)

 

6

Сума штрафу в розмірі 5% від суми недоплати (нараховується платником відповідно до підпункту "б" абзацу третього пункту 50.1 статті 50 розділу ІІ Податкового кодексу України), гривень з копійками (р. 3 х 5 %)

 

7

Сума пені (нараховується платником самостійно відповідно до підпункту 129.1.2 пункту 129.1 статті 129 розділу ІІ Податкового кодексу України)

 
Відповідно до пункту 46.4 статті 46 розділу ІІ Податкового кодексу України повідомляємо:

№ з/п

Зміст доповнення

   
   

 ________________

1 Для уточнюючої  Податкової декларації звітний (податковий) період та звітний (податковий) період, що уточнюється, заповнюються однаковими значеннями, що відповідають звітному (податковому) періоду, що уточнюється.

Серію та номер паспорта зазначають фізичні особи, які через релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті.

3 Заповнюється за бажанням платника податків

4 Заповнюється у разі подання уточнюючої Податкової декларації, що містить виправлені показники, та у разі уточнення показників раніше поданої Податкової декларації у складі звітної або звітної нової Податкової декларації за будь-який наступний податковий період, протягом якого такі помилки були самостійно виявлені платником податку.

Інформація, наведена у декларації, є достовірною.

Дата заповнення (дд.мм.рррр)

 
 

 

 

 

Ÿ

 

 

Ÿ

 

 

 

 

 

Керiвник (уповноважена особа) / фізична особа - підприємець (представник)

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________
(підпис)

___________________________
(ініціали та прізвище)

(реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта 2)

 

М. П.

Головний бухгалтер (особа, відповідальна за ведення бухгалтерського обліку)

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________
(підпис)

___________________________
(ініціали та прізвище)

(реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта 2)