Щодо застосування РРО

(Витяг)

Відповідно до вимог статті 10 Закону № 265/95-ВР "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг" (далі - Закон № 265) постановою Кабінету Міністрів України від 23.08.2000 р. № 1336 "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг" затверджено перелік окремих форм та умов проведення діяльності у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг, яким дозволено проводити розрахункові операції без застосування РРО з використанням розрахункових книжок та книг обліку розрахункових операцій.

Суб'єкти господарювання, що здійснюють таку діяльність відповідно до пункту 7 статті 3 Закону № 265, зобов'язані подавати до органів доходів і зборів звітність, пов'язану із застосуванням розрахункових книжок, не пізніше 15 числа наступного за звітним місяця за формою ЗВР-1.

Однак після підключення РРО до Системи зберігання та збору даних Міндоходів (персоналізації) контрольно-звітна інформація про використання РРО згідно з пунктом 7 статті 3 Закону № 265 передається органам доходів і зборів в електронній формі. Надалі представляти звіт у паперовій формі не потрібно.

У разі подання звітності на паперових носіях за формою ЗВР-1 про застосування РРО, який вже персоналізований в Системі, суб'єкту господарювання необхідно письмово повідомити про це відповідний орган Міндоходів в цілях подальшого занесення в бази даних коректної інформації про виручку РРО і щоб не виникало дублювання інформації.

Що стосується встановлення платіжних терміналів платниками єдиного податку другої групи, які використовують власні РРО без їх переведення у фіскальний режим роботи, необхідно зазначити наступне.

Згідно з підпунктом 14.19 статті 14 Закону України від 5 квітня 2001 року № 2346-III "Про платіжні системи та переказ коштів в Україні" суб'єкти господарювання зобов'язані забезпечувати можливість здійснення держателями електронних платіжних засобів розрахунків за продані товари (надані послуги) з використанням електронних платіжних коштів не менше трьох платіжних систем, однією з яких є багатоемітентна платіжна система, платіжною організацією якої є резидент України.

Вимоги до суб'єктів господарювання з прийому електронних платіжних засобів в оплату за продані ними товари (надані послуги) визначає Кабінет Міністрів України.

Постановою Кабінету Міністрів України від 29.09.2010 р. № 878 "Про здійснення розрахунків за продані товари (надані послуги) з використанням спеціальних платіжних засобів" (далі - Постанова № 878) встановлено, що суб'єкти господарювання, які здійснюють діяльність у сфері продажу товарів, громадського харчування та послуг і які відповідно до закону використовують РРО, повинні здійснити перехід на обов’язкове приймання електронних платіжних засобів для здійснення розрахунків за продані товари (надані послуги).

Разом з тим пунктом 2 Постанови № 878 передбачено звільнення від обов'язкового приймання електронних платіжних засобів для здійснення розрахунків за продані товари (надані послуги) закладів громадського харчування закритого типу, які обслуговують певний контингент споживачів, зокрема особовий склад Збройних Сил та інших військових формувань, студентів, учнів та викладачів вищих професійно-технічних, загальноосвітніх навчальних закладів, працівників промислових підприємств, підприємств торгівлі з торговою площею до 20 кв. метрів (крім автозаправних станцій), а також суб'єктів господарювання, які здійснюють господарську діяльність у населених пунктах з чисельністю населення менше 25 тис. чоловік.

Отже, у разі застосування фізичною особою - підприємцем - платником єдиного податку при проведенні готівкових розрахунків власних РРО він зобов'язаний забезпечити можливість здійснення держателями електронних платіжних засобів розрахунків за продані товари з використанням електронних платіжних засобів, якщо згідно з чинним законодавством не звільняється від обов'язкового приймання електронних платіжних засобів.

Заступник Міністра А. Ігнатов