Щодо врахування сплачених авансових внесків з податку на прибуток при виплаті дивідендів у зменшення сум щомісячних авансових внесків з податку на прибуток

Міністерство доходів і зборів України розглянуло лист Головного управління Міндоходів у Дніпропетровській області від 05.02.2014 р. № 642/8/04-36-15-03-16 щодо врахування сплачених авансових внесків з податку на прибуток при виплаті дивідендів у зменшення сум щомісячних авансових внесків з податку на прибуток і повідомляє.

Згідно з абзацами п'ятим та шостим п. 57.1 ст. 57 Податкового кодексу України (далі - Кодекс) на суму сплачених авансових внесків з податку на прибуток при виплаті дивідендів відповідно до п. 153.3 Кодексу (у тому числі за наслідками попередніх звітних (податкових) періодів) зменшується сума авансових внесків з податку на прибуток, визначених цим пунктом.

Якщо сума авансових внесків з податку на прибуток, сплачена при виплаті дивідендів відповідно до п. 153.3 Кодексу, перевищує суму авансових внесків з податку на прибуток, визначених цим пунктом, сума перевищення зараховується у зменшення авансових внесків, визначених цим пунктом, у наступних звітних місяцях до повного її погашення.

Водночас пп. 153.3.4 п. 153.3 ст. 153 Кодексу передбачено, якщо сума авансового внеску, попередньо сплаченого протягом звітного періоду, перевищує суму податкових зобов'язань з податку на прибуток за такий звітний період, сума такого перевищення переноситься у зменшення податкових зобов'язань наступного податкового періоду, а при отриманні від'ємного значення об'єкта оподаткування такого наступного періоду - у зменшення податкових зобов'язань майбутніх податкових періодів.

Наказом Міністерства доходів і зборів України від 30.12.2013 р. № 872 затверджено нову форму Податкової декларації з податку на прибуток підприємства (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 20.01.2013 р. за № 103/24880).

Зменшення нарахованої суми податку здійснюється шляхом заповнення додатка ЗП, сумарне значення якого переноситься до рядка 13 "Зменшення нарахованої суми податку" Податкової декларації з податку на прибуток підприємства.

Рядки 13.3 "Сума нарахованого авансового внеску у зв’язку із виплатою дивідендів (прирівняних до них платежів) у звітному (податковому) періоді" та 13.4 "Сума нарахованого авансового внеску у зв’язку із виплатою дивідендів (прирівняних до них платежів) у минулих періодах, не врахована у зменшення податку..." є складовою рядка 13.5 "Сума нарахованого авансового внеску у зв’язку із виплатою дивідендів (прирівняних до них платежів)".

Сума нарахованого авансового внеску у зв’язку із виплатою дивідендів, що відноситься на зменшення нарахованої суми податку на прибуток та враховується при визначенні значення рядка 13 додатка ЗП, відображається у рядку 13.5.1 додатка ЗП, що є складовою рядка 13.5 цього додатка.

Якщо сума авансових внесків, сплачених у зв’язку із виплатою дивідендів, перевищуватиме суму податкових зобов'язань за 2013 рік, то сума такого перевищення та сума сплачених авансових внесків у зв’язку із виплатою дивідендів у 2014 році зменшуватиме суми щомісячних авансових внесків з податку на прибуток, що підлягатимуть сплаті у 2014 році.

При цьому платнику податків доцільно звернутися із заявою до територіального органу Міндоходів, на обліку в якому перебуває такий платник (для відокремлених структурних підрозділів - за місцем обліку таких підрозділів), щодо зарахування сум сплачених авансових внесків у зв’язку із виплатою дивідендів у зменшення сум щомісячних авансових внесків з податку на прибуток, що підлягають сплаті у 2014 році.

Заступник Міністра М. В. Ноняк