Про розгляд звернення

Міністерство доходів і зборів розглянуло звернення щодо визначення коду податкової пільги і в межах компетенції повідомляє.

Статтею 157 Податкового кодексу України (далі - Кодекс) встановлені особливості оподаткування неприбуткових установ та організацій. Пунктом 157.1 статті 157 визначені види неприбуткових установ та організацій, які повинні бути зареєстрованими згідно з вимогами законодавства та внесеними в установленому порядку до відповідного Реєстру неприбуткових організацій та установ.

Пільги в оподаткуванні податком на прибуток підприємств для таких неприбуткових установ і організацій встановлені пунктами 157.2 - 157.9, 157.13, 157.16 статті 157 Кодексу. Пунктом 157.10 зазначеної статті визначено особливості використання звільнених від оподаткування коштів.

Згідно із п. 30.6 ст. 30 Кодексу суми податку та збору, не сплачені суб'єктом господарювання до бюджету у зв’язку з отриманням податкових пільг, обліковуються таким суб'єктом - платником податків. Відповідно до п. 4 Порядку обліку сум податків та зборів, не сплачених суб'єктом господарювання до бюджету у зв’язку з отриманням податкових пільг, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2010 р. N 1233, у звіті зазначається код та найменування податкової пільги за кожним видом податкових пільг відповідно до довідника пільг, форма та порядок ведення якого затверджуються Державною податковою службою.

Довідник N 65/2 інших податкових пільг станом на 01.04.2013 р., затверджений Державною податковою службою України (лист від 29.03.2013 р. N 65/2) містить вичерпний перелік пільг, встановлених Кодексом для неприбуткових установ і організацій.

Інформації, що є у листі, недостатньо для з'ясування категорії неприбуткової установи та основних видів діяльності, яку вона провадить, тому не є можливим чітко визначити коди пільг для заповнення Звіту про суми податкових пільг.

Заступник Міністра А.П. Ігнатов