Щодо права підписувати податкову накладну

Згідно ст. 237 Цивільного кодексу України (далі - ЦКУ) представництвом є правовідношення, в якому одна сторона (представник) зобов'язана або має право вчинити правочин від імені другої сторони, яку вона представляє. Пунктом 19.2 статті 19 Податкового кодексу України (далі - ПКУ) передбачено, що представниками платника податків визнаються особи, які можуть здійснювати представництво його законних інтересів та ведення справ, пов'язаних із сплатою податків, на підставі закону або довіреності. Довіреність, видана платником податків - фізичною особою на представництво її інтересів та ведення справ, пов'язаних із сплатою податків, має бути засвідчена відповідно до чинного законодавства.

Відповідно до ст. 244 ЦКУ представництво, що грунтується на договорі, може здійснюватися за довіреністю (документ, що видається однією особою іншій особі для представництва перед третіми особами). Статтею 245 ЦКУ визначено, що форма довіреності повинна відповідати формі, в якій відповідно до закону має вчинятися правочин.

Статтею 34 Закону України вiд 02 вересня 1993 року № 3425-XII "Про нотаріат" визначено, що одним з нотаріальних дій, які вчиняють нотаріуси, є посвідчення угод, у тому числі довіреностей.

Згідно ст. 51 ЦКУ до підприємницької діяльності фізичних осіб застосовуються нормативно-правові акти, що регулюють підприємницьку діяльність юридичних осіб, якщо інше не встановлено законом або не випливає із суті відносин.

Податкова накладна відповідно до пункту 201.6 статті 201 ПКУ є податковим документом і одночасно відображається у податкових зобов'язаннях, реєстрі виданних налогових накладних продавця та реєстрі отриманих податкових накладних покупця.

Відповідно до п. 201.1 ст. 201 ПКУ платник податку на додану вартість зобов'язаний надати покупцю (отримувачу) на його вимогу підписану уповноваженою платником особою та скріплену печаткою (за наявності) податкову накладну в паперовому або електронному вигляді.

Наказом Міністерства доходів і зборів України від 14.01.2014 р. № 10 затверджені Форма податкової накладної та Порядок її заповнення (далі - Порядок). Відповідно до п. 1 Порядку податкову накладну складає особа, яка зареєстрована як платник податку в контролюючому органі та якій присвоєно індивідуальний податковий номер платника податку на додану вартість. Податкова накладна вважається недійсною у разі її заповнення іншою особою, ніж зазначена в даному пункті.

Пунктом 18 Порядку передбачено, що всі примірники податкової накладної підписуються особою, уповноваженою платником податку здійснювати поставку товарів/послуг, та скріплюються печаткою такого платника податку - продавця. Податкова накладна не підписується покупцем товарів/послуг і не скріплюється його печаткою.

У разі складання податкової накладної та/або розрахунку коригування в електронній формі електронний цифровий підпис посадових осіб платника податку накладається в порядку, визначеному законодавством.

Враховуючи викладене, фізична особа, яка має нотаріально засвідчене доручення щодо представлення інтересів платника податків в податкових органах та здійснення відповідних угод, є уповноваженою особою фізичної особи - підприємця та може підписати податкову накладну.

Перший заступник Міністра І. Білоус