Щодо розрахунку і відображення в касовому чеку реєстратора розрахункових операцій акцизного податку при здійсненні операцій з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів та обліку обсягів пального в літрах, приведених до температури 15° C

Державна фіскальна служба України відповідно до ст. 52 Податкового кодексу України (далі - Кодекс) розглянула звернення Асоціації "ХХХХ" (далі - Асоціація) щодо розрахунку і відображення в касовому чеку реєстратора розрахункових операцій (далі - РРО) акцизного податку при здійсненні операцій з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів та обліку обсягів пального в літрах, приведених до температури 15° C, і повідомляє.

Щодо розрахунку та відображення в касовому чеку РРО акцизного податку при здійсненні операцій з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів

З 01 січня 2016 року набрав чинності Закон України від 24 грудня 2015 року № 909-VIII "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2016 році" (далі - Закон № 909), яким, зокрема, уточнено законодавчі норми щодо оподаткування акцизним податком  операцій з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів.

Так, відповідно до змін, внесених до Кодексу Законом № 909, для платників акцизного податку - суб’єктів господарювання роздрібної  торгівлі, які здійснюють реалізацію пального, адвалорну ставку акцизного податку (5 відс.) змінено на специфічну ставку - 0,042 євро за кожний літр реалізованого (відпущеного) товару (підпункт 215.3.10 пункту 215 статті 215 Кодексу). Норма набрала чинності з 1 січня 2016 року.

Згідно з пунктом 214.4 статті 214 Кодексу у разі обчислення податку із застосуванням специфічних ставок з підакцизних товарів (продукції) базою оподаткування є їх величина, визначена в одиницях виміру ваги, об'єму, кількості товару (продукції), об'єму циліндрів двигуна автомобіля або в інших натуральних показниках.

Також внесено зміни до статті 217 Кодексу щодо порядку обчислення податку з товарів, вироблених на митній території України, а також реалізованих суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі. Так, згідно з абзацом другим пункту 217.3 статті 217 Кодексу податок з товарів (продукції), реалізованих суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі, на які встановлені ставки податку в іноземній валюті, сплачується у національній валюті і розраховується за офіційним курсом гривні до іноземної валюти, встановленим Національним банком України, що діє на двадцятий день місяця, що передує кварталу, в якому здійснюється реалізація товару (продукції), і залишається незмінним протягом звітного кварталу.

Основним нормативно-правовим актом, що регулює розрахунки за готівку, є Закон України від 06 липня 1995 року № 265/95-ВР "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг" (далі - Закон № 265), який є спеціальним законом. Встановлення вимог щодо проведення розрахункових операцій за готівку іншими законами, крім Кодексу, заборонено.

Статтею 2 Закону № 265 визначено терміни, що вживаються у цьому законі, зокрема:

розрахунковий документ - документ встановленої форми та змісту (касовий чек, товарний чек, розрахункова квитанція, проїзний документ тощо), що підтверджує факт продажу (повернення) товарів, надання послуг, отримання (повернення) коштів, купівлі-продажу іноземної валюти, надрукований у випадках, передбачених цим Законом, і зареєстрованим у встановленому порядку реєстратором розрахункових операцій або заповнений вручну.

Форма, зміст розрахункових документів, пов'язаних із застосуванням реєстраторів розрахункових операцій або використанням розрахункових книжок, встановлюються органом Державної фіскальної служби (стаття 8 Закону № 265).

З 11.03.2016 року набрав чинності наказ Міністерства фінансів України від 21.01.2016 р. № 13 "Про затвердження Положення про форму та зміст розрахункових документів, Порядку подання звітності, пов'язаної із використанням книг обліку розрахункових операцій (розрахункових книжок), форми № ЗВР-1 Звіту про використання книг обліку розрахункових операцій (розрахункових книжок)" (далі - Положення), зареєстрований в Міністерстві юстиції України 11.02.2016 р. за № 220/28350. Чинними нормами Положення встановлено вимоги до розрахункових документів, зокрема визначено обов’язкові реквізити.

Відповідно до пункту 5 Розділу І Положення, розрахункові документи, що друкуються реєстраторами розрахункових операцій на паперовому носії, можуть містити додаткові дані про проміжний підрахунок загальної суми за чеком, суму здачі та інші дані, зокрема інформацію, яка визначена технічними вимогами до спеціалізованих реєстраторів розрахункових операцій.

Для суб’єктів господарювання роздрібної торгівлі, що здійснюють реалізацію підакцизних товарів та зареєстровані платниками акцизного податку, Положенням передбачено друк у касовому чеку окремим рядком обов’язкового реквізиту - розмір ставки такого податку, загальну суму такого податку за всіма зазначеними в чеку товарами (послугами), на початку рядка друкується назва такого податку. У реквізиті "Акцизний податок" його назва наводиться згідно з Кодексом, за потреби дозволяється скорочення (пункт 2 Розділ ІІ Положення).

Статтею 12 Закону № 265 визначено, що на території України у сферах, визначених цим Законом, дозволено реалізовувати та застосовувати лише ті реєстратори розрахункових операцій вітчизняного та іноземного виробництва, які включені до Державного реєстру реєстраторів розрахункових операцій та конструкція і програмне забезпечення яких відповідає конструкторсько-технологічній та програмній документації виробника.

За впровадження та виробництво касової техніки в Україні відповідають Асоціація "Українські електроніка, комп’ютери, касові апарати" та 18 виробників РРО.

Щодо обліку обсягів пального в літрах, приведених до температури 15° C

Відповідно до змін, внесених до Кодексу Законом № 909, з 01.03.2016 р. із запровадженням СЕАРП, змінена одиниця виміру пального для обчислення акцизного податку з реалізованого товару (продукції) з кілограмів на літри, приведені до температури 15° С. Ставки акцизного податку на пальне також встановлено у твердих сумах з одиниці реалізованого товару із розрахунку за 1000 л. (підпункт 215.3.4 пункту 215.3 статті 215 Кодексу).

З 01.03.2016 р. введено акцизну накладну - обов'язковий електронний документ, який складається платником податку при кожній повній або частковій операції з реалізації пального (пункт 231.3 статті 231 Кодексу).

Звертаємо увагу, що кількісні показники відповідних граф акцизної накладної заповнюються в кілограмах та літрах, приведених до температури 15° C, з округленням до двох знаків після коми, при цьому приведення літражу пального до температури 15° C здійснюється згідно з чинною нормативно-технічною документацією.

При цьому відповідно до підпункту 213.1.12 пункту 213.1 статті 213 Кодексу, починаючи з 1 березня 2016 року, об’єкт оподаткування акцизним податком виникає з реалізації обсягів пального понад обсяги, що:

отримані від інших платників акцизного податку, що підтверджені зареєстрованими акцизними накладними в Єдиному реєстрі акцизних накладних;

ввезені (імпортовані) на митну територію України, що засвідчені належно оформленою митною декларацією;

вироблені в Україні, реалізація яких є об'єктом оподаткування відповідно до підпункту 213.1.1 цього пункту, що підтверджені зареєстрованими акцизними накладними в Єдиному реєстрі акцизних накладних.

Таким чином, при реалізації пального понад обсяги залишків пального, отриманого відповідно до підпункту 213.1.12 пункту 213.1 статті 213 Кодексу, у платника податку виникатиме обов’язок сплатити акцизний податок з обсягів перевищення.

Із питання внесення змін до Інструкції про порядок приймання, транспортування, зберігання, відпуску та обліку нафти і нафтопродуктів на підприємствах і організаціях України, затвердженої спільним наказом Мінпалива та енергетики України, Мінекономіки України, Мінтранспорту та зв'язку України, Держкомітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 20.05.2008 р. № 281/171/578/155, у частині обліку нафтопродуктів пропонуємо звернутися до розробників цього нормативного акта.

Голова

Р. М. Насіров