Щодо порядку оподаткування податком на додану вартість операцій з постачання спеціальних засобів індивідуального захисту та бронежилетів, вироблених на митній території України

Державна фіскальна служба України розглянула лист платника податку щодо порядку оподаткування податком на додану вартість операцій з постачання спеціальних засобів індивідуального захисту та бронежилетів, вироблених на митній території України, і, керуючись статтею 52 Податкового кодексу України (далі - Кодекс), повідомляє.

Згідно з пунктом 32 підрозділу 2 розділу XX Кодексу, починаючи з 23.07.2014 р., тимчасово, на період проведення АТО та/або запровадження воєнного стану відповідно до законодавства, звільняються від оподаткування податком на додану вартість операції з ввезення на митну територію України та постачання на митній території України спеціальних засобів індивідуального захисту (каски, виготовлені відповідно до військових стандартів або технічних умов, чи їх еквіваленти та спеціально призначені для них компоненти (тобто підшоломи, амортизатори) (далі - спеціальні засоби індивідуального захисту), що класифікуються у товарній підкатегорії 6506 10 80 00 згідно з УКТ ЗЕД, бронежилети, що класифікуються у товарній підкатегорії 6211 43 90 00 згідно з УКТ ЗЕД), виготовлених відповідно до військових стандартів або військових умов для потреб правоохоронних органів, Збройних Сил України та інших військових формувань, утворених відповідно до законів України, інших суб'єктів, що здійснюють боротьбу з тероризмом відповідно до закону; ниток для виготовлення бронежилетів, що класифікуються у товарних підкатегоріях 5402 11 00 00 та 5407 10 00 00 згідно з УКТ ЗЕД; тканин (матеріалів) для виготовлення бронежилетів, що класифікуються у товарних підкатегоріях 3920 10 89 90, 3921 90 60 00, 5603 14 10 00, 6914 90 00 00 згідно з УКТ ЗЕД.

Операції з ввезення товарів на митну територію України та операції з постачання товарів/послуг на митній території України класифікуються як окремі об’єкти оподаткування (стаття 185 розділу V Кодексу). Таким чином, порядок звільнення від оподаткування товарів, перерахованих у пункті 32 підрозділу 2 розділу ХХ Кодексу, стосується як товарів, які ввозяться на митну територію України, так і операцій з постачання товарів, які були ввезені на митну територію України до дати набрання чинності вказаним законом, а також товарів, вироблених на митній території України.

З метою застосування режиму звільнення від оподаткування податком на додану вартість, встановленого пунктом 32 підрозділу 2 розділу ХХ Кодексу, для операцій з постачання спеціальних засобів індивідуального захисту та бронежилетів як виготовлених на митній території України (з вітчизняних та/або імпортних матеріалів), так і з ввезених на митну територію України, необхідне одночасне дотримання таких умов:

спеціальні засоби індивідуального захисту повинні бути класифіковані у товарній підкатегорії 6506 10 80 00 згідно з УКТ ЗЕД, а бронежилети - у товарній підкатегорії 6211 43 90 00 згідно з УКТ ЗЕД (для спеціальних засобів індивідуального захисту та бронежилетів, виготовлених на митній території України з метою визначення кодів УКТ ЗЕД можна, у разі необхідності, отримати висновок торгово-промислової палати або науково-дослідного інституту судових експертиз);

виготовлені спеціальні засоби індивідуального захисту та бронежилети повинні відповідати військовим стандартам або військовим умовам;

отримувачами спеціальних засобів індивідуального захисту та бронежилетів повинні бути правоохоронні органи, Збройні Сили України та інші військові формування, утворені відповідно до законів України, інші суб'єкти, що здійснюють боротьбу з тероризмом відповідно до закону (далі - військові частини) для використання у своїй діяльності під час проведення АТО та/або запровадження воєнного стану;

дата здійснення операції з постачання спеціальних засобів індивідуального захисту та бронежилетів (з урахуванням вимог пунктів 197.1 та 187.7 статті 187 розділу V Кодексу) повинна припадати на період, починаючи з 23.07.2014 р., незалежно від дати виготовлення спеціальних засобів індивідуального захисту та бронежилетів або дати їх ввезення на митну територію України.

При цьому постачальником (виробником, імпортером) спеціальних засобів індивідуального захисту та бронежилетів може бути будь-який суб’єкт господарювання, юридична або фізична особа; постачання спеціальних засобів індивідуального захисту та бронежилетів також може здійснюватися і за трьохсторонніми договорами, в яких їх отримувачем буде військова частина, а особою, яка здійснює оплату - благодійний фонд, будь-який інший суб’єкт господарювання чи фізична особа.

Щодо можливості відкоригувати суму ПДВ, нараховану при поставці товарів, операції з постачання яких відповідно до Кодексу звільнені від оподаткування, слід зазначити таке.

Статтею 655 Цивільного кодексу України визначено, що у разі істотної зміни обставин, якими сторони керувалися при укладенні договору, договір може бути змінений або розірваний за згодою сторін, якщо інше не встановлено договором або не випливає із суті зобов'язання. Зміна обставин є істотною, якщо вони змінилися настільки, що, якби сторони могли це передбачити, вони не уклали б договір або уклали б його на інших умовах.

Зміна ставки податку на додану вартість або запровадження/скасування пільгового режиму оподаткування є істотними обставинами для зміни умов договору.

Отже, якщо платник податку при постачанні товарів/послуг, операції з постачання яких відповідно до Кодексу звільнені від оподаткування ПДВ, нараховував ПДВ із застосуванням ставки податку 20 відс., то з метою виправлення допущеної помилки такий платник податку повинен здійснити коригування податкових зобов’язань з ПДВ на підставі розрахунку коригування кількісних і вартісних показників до податкової накладної.

Відповідно до вимог пункту 21 Порядку заповнення податкової накладної, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 22.09.2014 р. № 957 "Про затвердження форми податкової накладної та Порядку заповнення податкової накладної", у цьому випадку постачальник (продавець) товарів/послуг зобов’язаний скласти розрахунок коригування кількісних і вартісних показників до податкової накладної за формою згідно з додатком 2 до податкової накладної, в якому одним рядком зазначається зі знаком "-" обсяг операції, до якого застосовувалась ставка 20 відс., та другим рядком - зі знаком "+" обсяг звільнених від оподаткування операцій.

У разі зменшення суми компенсації вартості товарів/послуг їх постачальнику розрахунок коригування, складений постачальником таких товарів/послуг до податкової накладної, яка видана їх отримувачу - платнику податку, відповідно до пункту 192.1 статті 192 Кодексу підлягає реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних отримувачем (покупцем) таких товарів/послуг.

Разом з цим інформуємо, що позиція ДФС щодо порядку оподаткування ПДВ операцій з постачання спеціальних засобів індивідуального захисту та бронежилетів, викладена в цьому листі, неодноразово направлялась на запити Міністерства внутрішніх справ, Генеральної прокуратури України, Служби безпеки України, Національної гвардії України та на сьогодні залишається незмінною.

Голова Р. М. Насіров