Щодо сплати ПДФО

Міжрегіональним головним управлінням ДФС - Центральним офісом з обслуговування великих платників розглянуто лист щодо сплати ПДФО, за результатами розгляду та в межах своїх повноважень повідомляємо наступне.

Порядок сплати (перерахування) податку на доходи фізичних осіб (далі - ПДФО) до бюджету передбачено статтею 168 Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року № 2755-VI, із змінами і доповненнями (далі - ПКУ), відповідно до якої ПДФО, утриманий з резидентів, підлягає зарахуванню до бюджету згідно з нормами Бюджетного кодексу України від 8 липня 2010 року № 2456-VI, із змінами і доповненнями (далі - БКУ).

Відповідно до статті 64 БКУ ПДФО, який сплачується податковим агентом - юридичною особою (її філією, відділенням, іншим відокремленим підрозділом) чи представництвом нерезидента - юридичної особи, зараховується до відповідного місцевого бюджету за її місцезнаходженням (розташуванням) в обсягах ПДФО, нарахованого на доходи, що сплачуються фізичній особі.

Підпунктом 168.4.3 пункту 168.4 статті 168 ПКУ передбачено, що суми ПДФО, нараховані відокремленим підрозділом на користь фізичних осіб, за звітний період перераховуються до відповідного бюджету за місцезнаходженням такого відокремленого підрозділу.

У разі якщо відокремлений підрозділ не уповноважений нараховувати (сплачувати) ПДФО за такий відокремлений підрозділ, усі обов’язки податкового агента виконує юридична особа. ПДФО, нарахований працівникам відокремленого підрозділу, перераховується до місцевого бюджету за місцезнаходженням такого відокремленого підрозділу.

Підпунктом 168.4.4 пункту 168.4 статті 168 ПКУ визначено, що юридична особа за своїм місцезнаходженням та місцезнаходженням не уповноважених сплачувати ПДФО відокремлених підрозділів, відокремлений підрозділ, який уповноважений нараховувати, утримувати і сплачувати (перераховувати) до бюджету ПДФО, за своїм місцезнаходженням одночасно з поданням документів на отримання коштів для виплати належних платникам податку доходів, сплачує (перераховує) суми отриманого ПДФО, за своїм місцезнаходженням одночасно з поданням документів на отримання коштів для виплати належних платникам податку доходів, сплачує (перераховує) суми отриманого ПДФО на відповідні рахунки, відкриті в органах, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів, за місцезнаходженням відокремлених підрозділів.

Порядок обліку платників податків у контролюючих органах та порядок формування Реєстру великих платників податків на відповідний рік визначено пунктом 64.7 статті 64 ПКУ, згідно якого:

Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, визначає порядок обліку платників податків у контролюючих органах та порядок формування Реєстру великих платників податків на відповідний рік з урахуванням критеріїв, визначених цим ПКУ для великих платників податків.

Після включення платника податку до Реєстру великих платників податків та отримання повідомлення центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, про таке включення, платник податків зобов’язаний стати на облік у контролюючому органі, що здійснює супроводження великих платників податків, з початку податкового періоду (календарного року), на який сформовано реєстр.

Для забезпечення виконання розпису доходів Міністерства фінансів України, після прийняття Закону України "Про Державний бюджет України" на відповідний рік та на виконання пункту 2.2 пункту 2 Порядку відкриття та закриття рахунків у національній валюті в органах Державного казначейської служби України, затвердженого наказом Державного казначейства України від 22 червня 2012 року № 758, ГУ ДКС України в м. Києві розроблено алгоритм функціонування рахунків Спеціалізованої державної податкової інспекції у м. Києві по роботі з великими платниками податків із зазначенням в структурі бюджетного рахунку територіальної ознаки (район м. Києва) та ознаки СДПІ.

Міжрегіональне головне управління ДФС - Центральний офіс з обслуговування великих платників є територіальний органом Державної фіскальної служби України та є правонаступником усіх прав та обов’язків Міжрегіонального головного управління Міндоходів - Центрального офісу з обслуговування великих платників, Міжрегіональне головне управління Міндоходів - Центральний офіс з обслуговування великих платників є правонаступником Окружної державної податкової служби - Центрального офісу з обслуговування великих платників податків Державної податкової служби, а Окружна державна податкова служба - Центральний офіс з обслуговування великих платників податків Державної податкової служби є правонаступником Спеціалізованої державної податкової інспекції у м. Києві по роботі з великими платниками податків.

Враховуючи вищевикладене, для ТОВ, яке знаходиться на податковому обліку в Центральному офісі, а місцезнаходження якого є територія м. Києва, діють бюджетні рахунки для перерахування ПДФО, відкриті у розрізі 10-ти районів міста Києва (за територіальною ознакою).