Щодо подання звітності та сплати податків

Міжрегіональне головне управління ДФС - Центральний офіс з ОВП на виконання доручення ДФС України щодо подання звітності та сплати податків та в межах своїх повноважень повідомляє.

Відповідно до критеріїв, визначених підпунктом 14.1.24 пункту 14.1 статті 14 та згідно з пунктом 64.7 статті 64 Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року № 2455-VІ із змінами і доповненнями (далі - ПКУ) в установленому порядку платника податків включено/не включено до Реєстру великих платників податків на наступний рік, внаслідок чого змінюється основне місце обліку платника податків, контролюючі органи здійснюють переведення такого платника податків до/з контролюючого органу, що здійснює супроводження великих платників податків, з урахуванням особливостей визначених пунктом 10.22 Порядку обліку платників податків і зборів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 9 грудня 2011 року № 1588, в редакції наказу Міністерства фінансів України від 31 серпня 2015 року № 747 "Про внесення змін до Порядку обліку платників податків і зборів", зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 17 вересня 2015 року за № 1114/27559 (далі - Порядок № 1588).

Згідно пункту 63.3 статті 63 ПКУ з метою проведення податкового контролю платники податків підлягають реєстрації або взяттю на облік у контролюючих органах за місцезнаходженням юридичних осіб, відокремлених підрозділів юридичних осіб, місцем проживання особи (основне місце обліку), а також за місцем розташування (реєстрації) їх підрозділів, рухомого та нерухомого майна, об’єктів оподаткування або об’єктів, які пов’язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність (неосновне місце обліку).

Взяття на облік за неосновним місцем обліку платників податків здійснюється відповідно до розділу VII Порядку № 1588.

Пунктом 7.1 розділу VII Порядку № 1588 визначено, якщо відповідно до законодавства у платника податків, окрім обов’язків щодо подання податкових декларацій (розрахунків, звітів) та/або нарахування, утримання або сплати (перерахування) податків, зборів на території адміністративно-територіальної одиниці за своїм місцезнаходженням, виникають такі обов’язки на території іншої адміністративно-територіальної одиниці, то такий платник податків зобов’язаний стати на облік за таким неосновним місцем обліку у відповідному контролюючому органі.

Відповідно до Реєстру великих платників на 2016 рік ТОВ з 1 січня 2016 року обліковується за новим місцем обліку - в СДПІ з ОВП у м. Львові МГУ ДФС. Отже, подання звітності щодо податку на додану вартість, податку на прибуток та сплата цих податків відбувається за новим місцем обліку з дати переходу до нового місця обліку.

Згідно ст. 113 ПКУ суми штрафних санкцій зараховуються до бюджетів, до яких згідно із законом зараховуються відповідні податки та збори.

Згідно з Порядком взаємодії між органами Державної казначейської служби України та органів Міністерства доходів і зборів України, затвердженим спільним наказом Державного казначейства та Міндоходів України від 04.12.2013 р. № 760/1031 "Про затвердження Порядку взаємодії органів Міністерства доходів і зборів України та органів Державної казначейської служби України в процесі виконання державного та місцевих бюджетів за доходами та іншими надходженнями", в органах Казначейства відкриваються (перевідкриваються) рахунки для зарахування доходів бюджетів у тому числі і для спеціалізованої державної податкової інспекції з обслуговування великих платників податків (далі - СДПІ).

Відповідно до листа Державної податкової служби від 13.02.2012 р. № 4151/7/20-3117, СДПІ на підставі інформації, отриманої від територіальних органів Державної казначейської служби про відкриття рахунків, забезпечують ведення обліку платежів:

- до державного бюджету (за винятком тих податків, які повинні сплачуватися великими платниками податків за місцем знаходження об’єктів оподаткування);

- до місцевих бюджетів (за винятком тих податків, які повинні сплачуватися великими платниками податків за місцем попереднього обліку).

Згідно з пунктом 4 статті IV Порядку ведення органами Міністерства доходів і зборів України оперативного обліку податків, зборів, митних платежів, єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, інших платежів, які сплачуються під час митного оформлення товарів, затвердженого Наказом Міністерства доходів і зборів України 05.12.2013 р. № 765, інформацію про реквізити рахунків, відкритих органами Державної казначейської служби для зарахування податків, зборів, митних платежів, передоплати та єдиного внеску, територіальні органи ДФС доводять до платників шляхом її розміщення на дошці оголошень, установленій на доступному для огляду місці (біля входу до приміщення органу ДФС), на офіційному веб-порталі ДФС.

У зв’язку з включенням ТОВ до Реєстру великих платників податків та переведенням на податковий облік до СДПІ з ОВП у м. Львові МГУ ДФС (далі - СДПІ у м. Львові), а також для зручності сплати податків, СДПІ у м. Львові листом було проінформовано платника про реквізити рахунків для сплати податків, зборів (обов’язкових платежів) до Державного бюджету та єдиного внеску на загальнообов’язкове соціальне страхування відкриті для СДПІ у м. Львові. На вказані у листі рахунки здійснюється сплата податків нарахованих у 2015 році з терміном сплати у 2016 році, а також податкові зобов’язання, які будуть нараховані у 2016 році.

Єдиний внесок.

Пунктом 4 частини 2 статті 6 Законом України від 8 липня 2010 року № 2464-VІ "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування" із змінами і доповненнями платник єдиного внеску (далі - ЄВ) на загальнообов’язкове державне соціальне страхування зобов’язаний подавати звітність та сплачувати до органу доходів і зборів за основним місцем обліку платника єдиного внеску у строки, порядку та за формою, встановленими центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, за погодженням з Пенсійним фондом та фондами загальнообов’язкового державного соціального страхування. У разі надсилання звітності поштою вона вважається поданою в день отримання відділенням поштового зв’язку від платника єдиного внеску поштового відправлення із звітністю.

Згідно з пунктом 7 розділу ІІІ Порядку формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затвердженого Наказом Міністерством фінансів України від 14 квітня 2015 року № 435, якщо страхувальник із числа страхувальників, зазначених у пунктах 1, 2, 4 цього розділу, у звітному періоді змінює місцезнаходження, або місце реєстрації, або місце проживання (поза межами територіального обслуговування фіскального органу, в якому він перебував на обліку), Звіт за цей звітний період (з першого до останнього календарного числа звітного періоду) подається до фіскального органу за новим місцем взяття на облік.

Враховуючи вищевикладене, подання звітності з ЄВ та сплата ЄВ здійснюється за новим місцем обліку з дати переходу до нового місця обліку, тобто з 1 січня 2016 року.

Податок на доходи фізичних осіб.

Порядок сплати (перерахування) податку на доходи фізичних осіб (далі - ПДФО) до бюджету передбачено статтею 168 ПКУ, відповідно до якої податок, утриманий із доходів платників податків, підлягає зарахуванню до бюджету згідно з нормами Бюджетного кодексу України від 8 липня 2010 року № 2456-VI із змінами та доповненнями (далі - БКУ).

Пунктом 2 статті 64 БКУ визначено, що ПДФО, який сплачується перераховується податковим агентом - юридичною особою (її філією, відділенням, іншим відокремленим підрозділом) чи представництвом нерезидента - юридичної особи, зараховується до відповідного бюджету за її місцезнаходженням (розташуванням) в обсягах податку, нарахованого на доходи, що сплачується фізичній особі.

Враховуючи вищевикладене, ПДФО перераховується юридичною особою до бюджету за своїм місцезнаходженням, тобто до районного контролюючого органу.

Військовий збір.

Згідно пункту 29.2 статті 29 БКУ військовий збір, що сплачується (перераховується) згідно з пунктом 161 підрозділу 10 розділу ХХ Перехідні положення ПКУ належить до доходів загального фонду Державного бюджету України.

Одночасно, відповідно до підпункту 1.4 пункту 161 підрозділу 10 розділу ХХ Перехідні положення ПКУ нарахування, утримання та сплата (перерахування) військового збору до бюджету здійснюється у порядку, встановленому статтею 168 ПКУ.

Враховуючи вищевикладене, юридична особа перераховує військовий збір до бюджету за своїм місцезнаходженням (реєстрації).

Екологічний податок.

Відповідно до пункту 250.5 статті 250 ПКУ платники екологічного податку перераховують суми податку, що справляються за викиди, скиди забруднюючих речовин та розміщення відходів, одним платіжним дорученням на рахунки відкриті в органах, що здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів, які забезпечують розподіл цих коштів у співвідношенні, визначеному законом.

Екологічний податок за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення, скиди забруднюючих речовин у водні об'єкти, розміщення протягом звітного кварталу відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах сплачується за місцем розміщення стаціонарних джерел, спеціально відведених для цього місць чи об'єктів (ст. 250.2.1 Кодексу), за утворення радіоактивних відходів та тимчасове зберігання радіоактивних відходів понад установлений особливими умовами ліцензії строк - за місцем перебування платника на податковому обліку у контролюючих органах (ст. 250.2.3.Кодексу).

Для перевірки рахунків просимо звертатись на офіційний веб-портал ДФС України або до ДПІ по місцю сплати податків.

Декларування валютних цінностей.

Відповідно до статті 1 Указу Президента України "Про невідкладні заходи щодо повернення в Україну валютних цінностей, що незаконно знаходяться за її межами" від 18 червня 1994 року № 319/94 зі змінами та доповненнями (далі - Указ № 319/94), встановлено обов’язковість щоквартального декларування суб’єктами підприємницької діяльності, незалежно від форм власності, наявності належних їм валютних цінностей, які знаходяться за межами України.

Порядок подання суб’єктами підприємницької діяльності Декларації про валютні цінності, доходи та майно, що належать резиденту України і знаходяться за її межами (далі - Декларація) та отримання ними довідки про проведення декларування за встановленою формою передбачено спільним листом Національного банку України та Державною податковою адміністрацією України від 17 квітня 2003 року № 28-311/1929-2823, № 3368/5/23-5316.

Згідно із зазначеним листом Декларація подається до контролюючого органу за місцезнаходженням суб’єкта підприємницької діяльності у двох примірниках. Один примірник залишається в контролюючому органі для обліку та контролю, а на другому - ставиться штамп контролюючого органу і підпис відповідальної особи, до якої подано Декларацію.

Суб’єкт підприємницької діяльності подає Декларацію зі штампом контролюючого органу та підписом відповідальної особи до територіального управління Національного банку України за своїм місцезнаходженням. Після отримання Декларації територіальне управління Національного банку України видає довідку про проведення декларування, яка засвідчується підписом начальника (заступника начальника) територіального управління Національного банку України та відбитком печатки відповідного територіального управління.

Зазначену довідку суб’єкт підприємницької діяльності подає контролюючому органу, до якого попередньо була подана Декларація, для засвідчення підписом начальника відповідного контролюючого органу або його заступника та відбитком печатки.

Засвідчена та скріплена печатками територіального управління Національного банку України і контролюючого органу довідка є підставою для прийняття до митного оформлення експортно-імпортних вантажів, проведення суб’єктами підприємницької діяльності розрахунків за зовнішньоекономічними договорами через уповноважені банки України, а також здійснення інших видів зовнішньоекономічної діяльності.

Враховуючи те, що до Указу № 319/94 декларуванню підлягає лише наявність у резидентів валютних цінностей та майна, які перебувають за межами України, Декларації подають лише ті суб’єкти зовнішньоекономічної діяльності, які мають валютні цінності та майно за межами України.

Згідно з п. 6.3 гл. 6 Положення про порядок та умови видачі Національним банком України резидентам індивідуальних ліцензій на розміщення резидентами (юридичними та фізичними особами) валютних цінностей на рахунках за межами України, затвердженим постановою Правління Національного банку України від 14 жовтня 2004 року № 485 власник ліцензії не пізніше 15 числа місяця, наступного за звітним періодом (першим звітним місяцем є місяць видачі ліцензії), зобов'язаний подавати управлінню Національного банку України та контролюючому органу, у якому власник ліцензії зареєстрований як платник податків, щомісячний, а фізична особа, яка не є підприємцем, - піврічний звіт про рух валютних цінностей за рахунком (рахунками). Разом із звітом подається розшифровка за проведеними за рахунком (рахунками) операціями з відображенням відповідних статей зарахування і списання (крім фізичної особи, яка не є підприємцем) та копії банківських виписок за рахунком (рахунками).